.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedłużenie umowy dzierżawy

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22.07.2013

Dobiega końca umowa dzierżawy lokalu pod sklep zawarta na czas oznaczony (10 lat). Jakie mam szanse na przedłużenie umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa dzierżawy, jak każda inna umowa, wymaga woli obu stron umowy, a zatem zarówno Pan, jak i wydzierżawiający muszą chcieć ją kontynuować.

 

Co do zasady zgodnie z art. 694 Kodeksu cywilnego (K.c.) do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów o dzierżawie. Tym samym zastosowanie w Pana przypadku będzie miał art. 674 K.c., który mówi, że jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca (dzierżawca) używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego (wydzierżawiającego), poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony.

 

Dlatego też jeżeli po upływie tych 10 lat wydzierżawiający nadal pozwoli Panu korzystać z lokalu, można przyjąć, że dzierżawa lokalu została Panu przedłużona na czas nieoznaczony. Jak wyjaśnił bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z 23 maja 1983 r. (IV CR 569/82), zgoda, choćby milcząca, wydzierżawiającego ujawniona ma być w jego zachowaniu mającym znamiona aprobaty lub znoszenia tego stanu rzeczy, by pozwalała na wnioskowanie, że w okolicznościach konkretnej sprawy wystąpiła domniemana wola przedłużenia umowy.

 

To jest jedno rozwiązanie – bierne oczekiwanie, czy wydzierżawiający będzie akceptował dalszą bytność Pani w lokalu, czy też zażąda jego opuszczenia.

 

Ale lepszym wyjściem w tym przypadku wydaje mi się wystąpienie do wydzierżawiającego z wnioskiem o przedłużenie okresu trwania dzierżawy. Proszę go umotywować udaną, bezkonfliktową współpracą i poprosić o przedłużenie np. o kolejne 10 lat.

 

Proszę też spojrzeć do umowy, czy nie ma Pan w niej zapisów (takie często się zdarzają), że np. jeżeli jedna ze stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy, to przedłuża się ona automatycznie o kolejne 10 lat. Jeśli jest taki zapis, to nie musi Pan nic robić w tej sprawie, bo skutek nastąpi automatycznie.

 

Jeszcze dodam na marginesie, że zgodnie z art. 695 § 1 K.c. dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »