.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spółka z o.o. wspólnikiem spółki jawnej

Autor: Artur Nowak

Spółka jawna składa się z trzech wspólników, którymi są osoby fizyczne. Niebawem czwartym udziałowcem ma zostać spółka z o.o. Jak ustalać i rozliczać przychody i koszty wspólnika (będącego osobą prawną) z udziału w spółce osobowej? Czy przysługuje podatek liniowy temuż wspólnikowi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wiadomo, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Wspólnikami spółki handlowej mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Nie ma przeszkód prawnych, aby wspólnikiem spółki handlowej (w tym spółki jawnej) – poza spółką partnerską – została osoba prawna (np. spółka z o.o., stowarzyszenie itd.) lub handlowa spółka osobowa (np. inna spółka jawna).

 

Zasady opodatkowania spółek jawnych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy „przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz (…) łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe”.

 

Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia udziału w spółce osobowej, będącego podstawą określenia przychodu wspólnika. Należy zatem posiłkować się w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego. Przykładowo wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki jawnej uczestniczą w zyskach i stratach spółki na zasadzie równości, i to bez względu na wartość i rodzaj wkładu, ale jest to zasada, którą strony mogą w umowie spółki zmienić, np. wprowadzić podział zysku w proporcji do wielkości wkładu lub wprowadzić nierównomierny podział zysku. Istotne jest to, że określony umownie udział wspólnika w zysku odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach.

 

Wspólnicy spółek osobowych opodatkowani na zasadach ogólnych ustalają swój dochód w specyficzny sposób. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. To samo dotyczy kosztów uzyskania przychodów oraz wydatków, które takimi kosztami nie są. W praktyce przyjmuje się, że choć podatnikami są wspólnicy, to najpierw należy ustalić dochód spółki, tak jakby to ona była podatnikiem. Dopiero w następnej kolejności ustala się dochód wspólnika – proporcjonalnie do jego prawa udziału w zysku spółki. Udział ten określa się na podstawie umowy spółki, a jeśli umowa nie reguluje tej kwestii, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub Kodeksu spółek handlowych.

 

Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba prawna, wówczas taki wspólnik rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych, a jego dochód ustala się proporcjonalnie do posiadanego udziału. Spółka musi od początku prowadzić pełną księgowość niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Jeżeli bowiem w spółce osobowej jest choćby jeden wspólnik niebędący osobą fizyczną, to spółka ta zawsze musi prowadzić księgi rachunkowe (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości).

 

Reasumując, przychody i koszty osoby prawnej z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej należy ustalać proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce jawnej, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Nie ma podstaw, by wspólnik ten rozliczał podatek dochodowy od osób fizycznych jako osoba prawna – czy to w oparciu o skalę podatkową, czy też podatek liniowy. Przychody i koszty z tytułu udziału w spółce jawnej należy włączać do przychodów spółki kapitałowej i jako takie rozliczać według zasad podatku dochodowego od osób prawnych.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl