.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odszkodowanie za problem z przeniesieniem firmowego numeru telefonu do innego operatora

• Opublikowano: 04-11-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w której numer telefonu ma kluczowe znaczenie. Przed miesiącem podpisałem umowę z operatorem sieci X o przeniesienie mojego numeru z sieci operatora Y. Przeniesienie zostało wyznaczone na konkretny dzień, na godzinę 14.00. O tej porze została wyłączona karta operatora Y, a ja zgodnie z instrukcjami przełożyłem do telefonu kartę od operatora X. Okazało się, że na karcie nie ma mojego numeru telefonu. Operator Y, z którym się skontaktowałem, stwierdził, że u nich wszystko poszło zgodnie z planem i numer powinien być już u operatora X. Natomiast operator X stwierdzili, że u nich w systemie przeniesienie jest wyznaczone nie na dziś, ale na jutro i że operator Y za wcześnie wyłączył numer. W wyniku tego całego zamieszania zostałem pozbawiony przez pół dnia możliwości pracy. Nie miałem kontaktu z klientami i nie mogłem odbyć zaplanowanych rozmów biznesowych, nie wspominając już o nerwach z tym związanych. Wobec tego chciałbym się dowiedzieć, czy pozbawienie kogoś numeru telefonu na taki okres czasu jest praktyką legalną w Polsce, czy są podstawy do żądania odszkodowania? Czy warto złożyć pozew o odszkodowanie do sądu? Dodam jeszcze, że piszę tą wiadomość o godzinie 21:30 i nadal nie mam swojego numeru telefonu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odszkodowanie za problem z przeniesieniem firmowego numeru telefonu do innego operatora

Należyta staranność i profesjonalizm w zakresie prowadzonej działalności

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż w praktyce przez dobę nie miał Pan numeru telefonu, mimo że podpisał Pan umowę o przeniesienie numeru do innej sieci, zgodnie z której treścią przeniesienie miało nastąpić w dniu i od dnia 25 maja 2023 r. Prawdopodobnie jeden z operatorów nie dopełnił formalności, przy czym dla Pana będzie to ten, z którym podpisał Pan umowę i który się względem Pana zobowiązał do przeniesienia numeru w dniu 25 maja 2023 r.

 

Jeśli umowa nie wskazuje za jej niedotrzymanie, czyli opóźnienie, kar umownych, pozostaje Panu żmudne dochodzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Art. 472 K.c. wskazuje zaś, że: „Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności”. Natomiast od profesjonalisty wymaga się więcej, bowiem zgodnie z art. 355 § 2 K.c.: „Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności”. Operator telefonii jest profesjonalistą, więc wymaga się od niego więcej w zakresie prowadzonego przez niego biznesu. Zwykła omyłka pracownika nie może zwalniać go z odpowiedzialności.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykazanie szkody operatora telefonii

Problem polega na tym, że aby dochodzić odszkodowania z art. 471 K.c., to Pan musi wykazać spełnienie łącznie trzech przesłanek:

 

  1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn, za które dłużnik (operator) ponosi odpowiedzialność,
  2. szkoda poniesiona przez Pana jako wierzyciela,
  3. istnienie związku przyczynowego między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a powstaniem szkody.

 

Istotne jest to, że naprawieniu podlega co do zasady tylko szkoda majątkowa, której powstanie musi Pan wykazać (udowodnić).

 

Ciężar dowodu wskazanych wyżej trzech przesłanek odpowiedzialności kontraktowej spoczywa na Panu jako wierzycielu, z wyjątkiem winy dłużnika. Pan zatem powinien wykazać istnienie zobowiązania, okoliczność, że doszło do jego niewykonania albo nienależytego wykonania, poniesienie szkody w określonej wysokości oraz istnienie między niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem zobowiązania adekwatnego związku przyczynowego. Natomiast operator, chcący uwolnić się od odpowiedzialności, powinien udowodnić, że niewykonanie (nienależyte wykonanie) zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.

 

Szkoda jako strata i utracone korzyści – przedsądowe wezwanie do zapłaty

Oczywiście może Pan najpierw przedsądowo wezwać do zapłaty odszkodowania na wymienionych przeze mnie podstawach prawnych, pod rygorem pozwu. Jeśli jednak operator nie zastosuje się, pozostaje pozew, a w pozwie musi Pan wykazać konkretną szkodę jaką poniósł, realne dowody i wysokość (np. brak zlecenia na kwotę X zł z uwagi na niedodzwonienie się do Pana, na co ma Pan dowód np. w mailu itd. albo utrata ważnego klienta z uwagi na to, że nie odbierał Pan telefonów, który to klient miesięcznie przynosił Panu X zł zysków). W świetle art. 471 K.c. w zw. z art. 361 § 2 K.c. szkoda obejmuje bowiem zarówno rzeczywistą stratę (damnum emergens), jak i utracone korzyści (lucrum cessans). Takie procesy nie należą do łatwych. Pozew trzeba opłacić w zależności od tego, jakiej kwoty odszkodowania się domagamy (kwoty te wynikają z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W pozwie wnosi się o zasądzenie tych kosztów od pozwanego. Gdy Pan wygra, sąd je zasądzi do zwrotu od przeciwnika, ale gdy Pan przegra (bo pozwany wykaże brak winy), traci Pan te koszty, a sąd nakłada na Pana obowiązek zwrotu kosztów sądowych, jakie poniesie wygrany przeciwnik.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu