Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Licznik poboru energii z nieaktualną legalizacją

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 12.04.2012

Posiadam licznik poboru energii (legalizacja z 1990 r. była ważna przez 15 lat), który od pewnego czasu wadliwie funkcjonuje. Znajomy elektryk powiedział, że licznik zachowuje się tak, jakby użyto magnesu neodymowego (licznik wskazuje zawyżony pomiar) i będą kłopoty z zakładem energetycznym. Wiem, że żaden magnes nie był nigdy stosowany. Boję się, że będę musiała płacić karę. Ktoś mi podpowiedział, aby przy remoncie „przypadkowo” zniszczyć licznik, a wtedy założą mi nowy. Czy mimo braku legalizacji mogą zabrać licznik do ekspertyzy, stwierdzić użycie magnesu i zasądzić karę? Czy „przypadkowe” zniszczenie licznika nie będzie dla mnie ryzykowne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy stwierdzić, iż obowiązujące przepisy nie regulują wprost kwestii zakresu możliwej do przeprowadzenia ekspertyzy liczników poboru energii, jeżeli chodzi o okres ich legalizacyjnej ważności, a co za tym idzie, nie ma przeszkód, aby zakład energetyczny przeprowadził taką ekspertyzę również wobec licznika, którego ważność już upłynęła.

 

Jednak trzeba wskazać, że licznik poboru energii – co do zasady – jest własnością zakładu energetycznego, a co za tym idzie, to właśnie zakład energetyczny powinien dbać o to, aby licznik ten posiadał aktualną legalizację. Okoliczność ta sprawia zarazem, że użytkownik takiego licznika nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji zaniedbań zakładu energetycznego w powyższym zakresie. Użytkownik licznika odpowiada natomiast za zapewnienie jego bezpieczeństwa i umożliwienie zakładowi energetycznemu dostępu do niego (wynika to z treści § 18 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r., Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.).

 

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego sprawy, należy stwierdzić, iż jest duże prawdopodobieństwo, że wady w funkcjonowaniu zamontowanego u Pani licznika mogą wynikać ze starości tego urządzenia i jego samoczynnego rozregulowania się.

 

W zaistniałej sytuacji najwłaściwszym wyjściem byłoby zwrócenie się przez Panią do zakładu energetycznego z pytaniem, dlaczego Pani licznik nie jest wciąż wymieniony na taki, który posiada aktualną legalizację, i kto powinien to uczynić.

 

Należy również wskazać, iż każdorazowa umowa o świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej może odmiennie regulować ww. sprawy i dlatego też konieczne byłoby przeanalizowanie postanowień wiążącej Panią umowy albo właśnie zasięgnięcie informacji od zakładu energetycznego.

 

Natomiast zniszczenie licznika nie tylko spowoduje Pani odpowiedzialność za powstałą w ten sposób szkodę, lecz również może budzić wątpliwości co do okoliczności zniszczenia tego urządzenia i prowadzić do szczegółowej analizy Pani sprawy, w tym zbadania funkcjonalności przedmiotowego licznika.

 

Jeżeli natomiast chodzi o ewentualne obawy odnośnie posądzenia przez zakład energetyczny o kradzież prądu w związku z jego ewentualnymi usterkami w wykonywanych pomiarach, warto w tym miejscu przywołać stanowisko wyrażone przez Sąd Antymonopolowy (obecnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w wyroku z 12 stycznia 2000 r. (sygn. akt XVII Ame 48/99).

 

W uzasadnieniu wspomnianego wyroku Sąd Antymonopolowy stwierdził, że obowiązek udowodnienia (zgodnie z przepisem art. 6 Kodeksu cywilnego) odbiorcy energii, że dokonał on kradzieży prądu, nie sprowadza się tylko do wykazania, że urządzenie pomiarowe (licznik) nosi ślady ingerencji lub wykazuje nieprawidłowe funkcjonowanie. Sąd uznał, że konieczne jest udowodnienie przez zakład energetyczny, że działania te miały rzeczywisty wpływ na działanie licznika, a odbiorca ponosi odpowiedzialność za jego niewłaściwe działanie.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, jeżeli posiadany przez Panią licznik nie posiada żadnych oznak ingerencji z zewnątrz ani nie był poddawany działaniu na przykład magnesu, co prawdopodobnie dałoby się wykazać w drodze ekspertyzy, to nie powinna Pani obawiać się zarzutów ze strony zakładu energetycznego. Nawet gdyby zarzuty takie były wysuwane pod Pani adresem, zapewne nie ostałyby się przed sądem.

 

W związku z powyższym w pierwszej kolejności powinna Pani postarać się o sprawdzenie kwestii wymiany licznika na posiadający aktualną legalizację, a następnie ewentualnie zgłosić zakładowi energetycznemu wadliwe jego działanie. Na marginesie warto wskazać, iż w przypadku stwierdzenia, że licznik ten zawyża dokonywane pomiary, miałaby Pani prawo domagania się od zakładu energetycznego korekty uprzednich rachunków i zwrotu nadpłaconych kwot.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus VII =

»Podobne materiały

Termin wymagalności faktury

Czy jest ustalony minimalny termin, który musi minąć, aby przeterminowaną fakturę zgłosić do postępowania sądowego (zarówno do e-sądu, jak i drogą tradycyjną)?

 

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu we współwłasnosci

Jestem współwłaścicielem nieruchomości w 40%. Pewna firma użytkowała grunt, na którym stoi nieruchomość. Firma nie chce jednak wypłacić kwoty za okres bezumowny, mimo że tę kwotę zatwierdziły obie strony (ja i firma). Firma twierdzi, że potrzebny jest drugi współwłaściciel, tymczasem on przebywa za

 

Zakup repliki miecza samurajskiego za granicą i wysyłka do Polski

Chcę kupić za granicą wysyłkowo ze sklepu w Wielkiej Brytanii replikę miecza samurajskiego. Czy wysłanie takiego miecza do Polski jest legalne? Czy może ten, co wysyła, powinien jakoś specjalnie opisać paczkę z mieczem, aby uniknąć problemów?

 

Możliwość uzyskania odpisu wyroku sądu

Kilka lat temu sąd wydał korzystny dla mnie wyrok w pewnej sprawie. Teraz chciałbym uzyskać duplikat tego wyroku. Jak to zrobić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »