.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Broń myśliwska w spadku

• Opublikowano: 19-01-2022 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Po śmierci ojca pozostała należąca do niego broń myśliwska. Obecnie została przekazana do depozytu. Chcielibyśmy ją rozbroić, ale aby to zrobić, zostaliśmy poinformowani, że może to zrobić tylko właściciel, a więc potrzebna sprawa spadkowa. Czy można przeprowadzić sprawę spadkową bez osobistego stawiennictwa spadkobierców? Spadkobiercami są: moja mama, ja (córka), moja siostra i 2 braci (w tym 1 jeden z 1. małżeństwa ojca). Bracia przebywają za granicą i chcieliby formalności załatwić na odległość. Wszyscy chcą zrzec się na moją korzyść. W jaki sposób można to załatwić? Czy można to załatwić na odległość u notariusza? Jak wygląda to w przypadku złożenia sprawy do sądu? Czy ja sama mogę wystąpić do sądu, abym odziedziczyła broń? Czy można zrobić to na zasadzie poinformowania spadkobierców o tym, że ja się ubiegam o spadek, a oni jak się nie zgłoszą w jakimś terminie, to przechodzi na mnie? Jest to broń, która ma ok. 60 lat i nie ma wartości materialnej (wartość oceniana przez rusznikarza to ok. 200 zł), tutaj wchodzi w grę wartość sentymentalna, o czym wszyscy spadkobiercy wiedzą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Broń myśliwska w spadku

Nabycie spadku – wraz z bronią myśliwską

Jak najbardziej może Pani wystąpić o nabycie spadku po zmarłym tacie w każdym czasie, bowiem to postępowanie nie jest ograniczone żadnym terminem – można je wykonać w każdym czasie. Jeżeli jednak spadkobiercy mieszkają za granicą i nie mogą stawić się na osobistą czynność, jedyna droga do nabycia spadku to droga sądowa, gdyż u notariusza konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Niemniej, zgodnie z art. 681, możliwe jest również stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu o dział spadku. Nie oznacza to jednak, że sąd działa wtedy z urzędu. Należy bowiem zgodzić się, że przeważnie wniosek o wszczęcie postępowania działowego zawiera także implicite wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (np. W. Borysiak, w: Osajda, Komentarz KC, t. III, 2013).

Postępowanie sądowe

Rozważane postępowanie sądowe prowadzone jest na podstawie art. 669–6792 Kodeksu postępowania cywilnego w trybie nieprocesowym, przy czym sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy. Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1). Zgodnie z art. 670 sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

 

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a także w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, także skrócone odpisy aktów małżeństwa. Łączna opłata od wniosku to 100 zł oraz 5 zł. Postępowanie może odbyć się także przed notariuszem. Przed notariuszem jednak konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dział spadku i przyznanie broni myśliwskiej jednej osobie

Przed sądem nie ma takiej konieczności – jednak sąd zawiadomi wszystkie osoby będące spadkobiercami po zmarłej o toczącym się postępowaniu aby mogli oni wziąć w nim udział. Jeżeli bracia nie mogą stawić się na terminie rozprawy, wystarczy, że prześlą do sądu swoje pisemne stanowisko w sprawie. Jednocześnie z nabyciem spadku proszę dokonać działu spadku, gdzie sąd przyzna całość dla Pani, a spadkobiercy to potwierdzą – mogą to potwierdzić pisemnie. Jeżeli dla sądu forma pisemna nie będzie wystarczająca – możliwa jest obecnie wideokonferencja.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu