.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Broń myśliwska w spadku

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 19.01.2022 • Zaktualizowane: 19.01.2022

Po śmierci ojca pozostała należąca do niego broń myśliwska. Obecnie została przekazana do depozytu. Chcielibyśmy ją rozbroić, ale aby to zrobić, zostaliśmy poinformowani, że może to zrobić tylko właściciel, a więc potrzebna sprawa spadkowa. Czy można przeprowadzić sprawę spadkową bez osobistego stawiennictwa spadkobierców? Spadkobiercami są: moja mama, ja (córka), moja siostra i 2 braci (w tym 1 jeden z 1. małżeństwa ojca). Bracia przebywają za granicą i chcieliby formalności załatwić na odległość. Wszyscy chcą zrzec się na moją korzyść. W jaki sposób można to załatwić? Czy można to załatwić na odległość u notariusza? Jak wygląda to w przypadku złożenia sprawy do sądu? Czy ja sama mogę wystąpić do sądu, abym odziedziczyła broń? Czy można zrobić to na zasadzie poinformowania spadkobierców o tym, że ja się ubiegam o spadek, a oni jak się nie zgłoszą w jakimś terminie, to przechodzi na mnie? Jest to broń, która ma ok. 60 lat i nie ma wartości materialnej (wartość oceniana przez rusznikarza to ok. 200 zł), tutaj wchodzi w grę wartość sentymentalna, o czym wszyscy spadkobiercy wiedzą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Broń myśliwska w spadku

Nabycie spadku – wraz z bronią myśliwską

Jak najbardziej może Pani wystąpić o nabycie spadku po zmarłym tacie w każdym czasie, bowiem to postępowanie nie jest ograniczone żadnym terminem – można je wykonać w każdym czasie. Jeżeli jednak spadkobiercy mieszkają za granicą i nie mogą stawić się na osobistą czynność, jedyna droga do nabycia spadku to droga sądowa, gdyż u notariusza konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Niemniej, zgodnie z art. 681, możliwe jest również stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu o dział spadku. Nie oznacza to jednak, że sąd działa wtedy z urzędu. Należy bowiem zgodzić się, że przeważnie wniosek o wszczęcie postępowania działowego zawiera także implicite wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (np. W. Borysiak, w: Osajda, Komentarz KC, t. III, 2013).

Postępowanie sądowe

Rozważane postępowanie sądowe prowadzone jest na podstawie art. 669–6792 Kodeksu postępowania cywilnego w trybie nieprocesowym, przy czym sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy. Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1). Zgodnie z art. 670 sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

 

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a także w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, także skrócone odpisy aktów małżeństwa. Łączna opłata od wniosku to 100 zł oraz 5 zł. Postępowanie może odbyć się także przed notariuszem. Przed notariuszem jednak konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców.

Dział spadku i przyznanie broni myśliwskiej jednej osobie

Przed sądem nie ma takiej konieczności – jednak sąd zawiadomi wszystkie osoby będące spadkobiercami po zmarłej o toczącym się postępowaniu aby mogli oni wziąć w nim udział. Jeżeli bracia nie mogą stawić się na terminie rozprawy, wystarczy, że prześlą do sądu swoje pisemne stanowisko w sprawie. Jednocześnie z nabyciem spadku proszę dokonać działu spadku, gdzie sąd przyzna całość dla Pani, a spadkobiercy to potwierdzą – mogą to potwierdzić pisemnie. Jeżeli dla sądu forma pisemna nie będzie wystarczająca – możliwa jest obecnie wideokonferencja.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl