.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 01.01.2019

Złożyłam egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, ale w moich dokumentach brakuje aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Szkoła, w której pracowałam, została zlikwidowana. W archiwum również brak jest tego dokumentu. Posiadam tylko zaświadczenie o przeprowadzeniu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego z pieczątką szkoły i dyrektora. Czy takie zaświadczenie jest wystarczające do wystawienia duplikatu przez organ prowadzący wówczas szkołę? Czy kuratorium może respektować taki dokument celem dopełnienia mianowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W doktrynie i orzecznictwie sądowym ugruntował się pogląd, iż akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela jest rodzajem certyfikatu zawodowego potwierdzającego pewne uprawnienia, kwalifikacje w tym zakresie, pochodzącego od władzy publicznej, mającego formę decyzji administracyjnej i skutkującego wobec wszystkich pracodawców – obecnych i przyszłych (zob. A. Kisielewicz, Stopnie awansu zawodowego nauczycieli, „Prawo Pracy” 2001, nr 7-8, s. 27).

 

Za powyższym charakterem aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela przemawia głównie fakt, że stopień jest nadawany nauczycielowi na stałe w tym sensie, iż zawsze jest możliwe uzyskanie wyższego stopnia, aż do stopnia nauczyciela dyplomowanego.

 

Stanowisko powyższe potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 6 października 2004 r., sygn. akt II SA/Wa 4048/03, Lex, nr 160331; oraz z dnia 4 marca 2005 r., sygn. akt II SA/Wa 1289/04, Lex, nr 164729.

 

W ocenie tego sądu akt nadania stopnia awansu zawodowego jest rodzajem certyfikatu zawodowego nauczyciela wydawanego w trybie administracyjnym decyzją organu administracji publicznej. Oznacza to, że akt nadania stopnia awansu nie jest aktem pracodawcy podejmowanym w ramach łączącego go z nauczycielem stosunku pracy.

 

Zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) – stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły. Dokumentacja związana z odbyciem stażu jak też dokumentacja świadcząca o uzyskaniu przez nauczyciela stażystę akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzeniu rozmowy z nim, zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 1 powinna być przechowywana w szkole, w której te czynności miały miejsce.

 

Jeśli szkoła została zlikwidowana, to dokumenty te powinny znaleźć się w archiwum. Jeśli i tam brak dokumentu, to należy sprawdzić, czy na podstawie posiadanego przez Panią zaświadczenia można odtworzyć akt nadania. Jeśli z zaświadczenia wynika, że komisja się zebrała i przyznała Pani stopień nauczyciela kontraktowego, należy wydać Pani odpowiedni duplikat (musi to zrobić organ prowadzący właściwy dla zlikwidowanej szkoły).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »