.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przedłużenie stażu podyplomowego

Powinnam skończyć mój staż podyplomowy dnia 31 marca. W ciągu stażu wzięłam jednak 6 dni urlopu bezpłatnego i 1 dzień zwolnienia lekarskiego. Powinnam więc przedłużyć stać o 7 dni. W kadrach powiedziano mi, że to wydłuża mi urlop o 2 dni. Chcę zakończyć staż jak najszybciej – czy mogę zrezygnować z tych dodatkowych dni wolnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przedłużenie stażu podyplomowego

Nieobecność lekarza stażysty a przedłużenie okresu stażu

Według nowych regulacji prawnych każda nieobecność lekarza stażysty, np. choroba, urlop macierzyński, urlop bezpłatny, skutkuje przedłużeniem stażu, tak by łącznie było 13 pełnych miesięcy.

 

W Pani przypadku przerwy to:

 

  • 6 dni urlopu bezpłatnego,
  • 1 dzień zwolnienia lekarskiego.

 

Pierwotnie miała Pani zakończyć staż 31 marca. Jego przedłużenie o 7 dni kwietnia (w następnym miesiącu kalendarzowym) powoduje przedłużenie czasu pracy u danego pracodawcy a tym samym nabyciem prawa do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie (1/12 w skali roku) za kolejny miesiąc.

 

Jak wskazuje Kodeks pracy:

 

„Art. 1551. § 1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

 

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze (…).

 

Art. 171. § 1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”.

 

Ważne jest, że:

 

„Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej »urlopem«.

Czy przebywanie na urlopie wypoczynkowym jest traktowane jako nieobecność w pracy powodująca przedłużenie stażu lekarskiego?

§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu”.

 

Urlop wypoczynkowy zaliczany jest do czasu pracy oraz płatny. Przebywanie na urlopie wypoczynkowym nie jest traktowane jako nieobecność w pracy powodująca przedłużenie stażu lekarskiego.

 

Według rozporządzenia odnoście stażu lekarskiego:

 

„§ 3. Czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty ulega przedłużeniu:

 

1) w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.);  1) zasiłek chorobowy; 2) świadczenie rehabilitacyjne, 3) zasiłek wyrównawczy; 4) (uchylony); 5) zasiłek macierzyński; 6) zasiłek opiekuńczy;

2) w przypadkach określonych w art. 92 (choroba do 33 dni w roku), 176–179( urlop macierzyński), 1823 (urlop ojcowski), 185 (zwolnienie w ciąży), 186 (urlop wychowawczy), 187 (przerwy na karmienie piersią) i 188 (zwolnienie do 2 dni na dziecko) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);

3) w przypadku choroby i macierzyństwa lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej; stosuje się wtedy odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.4)); [nie dotyczy]

4) w przypadku powołania lekarza lub lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia wojskowego; [nie dotyczy]

5) w przypadku przebywania lekarza, lekarza dentysty na urlopie bezpłatnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

 

5. Przedłużenie czasu trwania stażu następuje na okres realizacji tej części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana”.

 

Jak z tego wynika, urlop wypoczynkowy nie woduje przedłużenia czasu stażu.

Teoretycznie więc możliwe jest jego wykorzystanie w czasie owych dodatkowych 7 dni. I po sprawie. Trzeba jeszcze do tego przekonać pracodawcę.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ale nie jest możliwe zrezygnowanie z tego urlopu. Zaznaczę, że nie są to obojętnie jakie 2 dni wolne, ale urlop wypoczynkowy.

 

Może Pani także tego urlopu nie wykorzystywać. Jeżeli go Pani nie wykorzysta, pracodawca powinien wypłacić Pani ekwiwalent za owe dwa dni. Możliwe jest dokonanie z pracodawcą takiego uzgodnienia.

 

Teoretycznie możliwe jest także, że Pani urlopu nie wykorzysta i nie zażąda ekwiwalentu z tego tytułu przez 3 lata od rozwiązania umowy (zakończenia stażu). W takiej sytuacji spisuje się pisemne porozumienie na zakończenie stosunku pracy, w którym Pani oświadczy, że nie rości Pani jako pracownik jakichkolwiek pretensji wobec pracodawcy z tytułu umowy o pracę na czas trwania stażu lekarskiego odnoście wynagrodzenia, dodatków, urlopu wynikających z tej umowy o pracę.

 

Ale pracodawca nie ma obowiązku godzenia się na to, by pracownik nie wykorzystał urlopu, a zamiast tego otrzymał ekwiwalent. Przy braku zgody na takie rozwiązanie będzie Pani miała do wyboru:

 

  • odbyć dodatkowe 7 dni stażu oraz
  • niezależnie od tego „pobyć” 2 dni na urlopie wypoczynkowym (najlepiej w czasie tych dni dodatkowych).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Bogusław Nowakowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny od 1993 r., redaktor merytoryczny periodyku „Teczka spółki z o.o.”, autor wielu publikacji i właściciel kancelarii prawnej. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym oraz rodzinnym (rozwody i podziały majątkowe: małżeńskie, spadkowe, współwłasności).


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu