Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania przez najemcę lokalu TBS

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.05.2015

Chciałbym kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny (pod wynajem). Jestem też najemcą lokalu TBS, więc nie mogę mieć tytułu prawnego do innego mieszkania w gminie. Czy mogę kupić taką nieruchomość na własność, ale nie posiadając do niej tytułu prawnego? Może kupić mieszkanie np. na rzecz mamy i spisać umowę użyczenia? Czy w takim przypadku, płacąc podatek od wynajmu, mogę odliczyć odsetki zaciągniętego kredytu?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi Kodeks cywilny (w skrócie K.c.) oraz ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

 

Na sformułowane przez Pana pytanie jestem zmuszony odpowiedzieć Panu w sposób negatywny, nie ma możliwości być właścicielem nieruchomości, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość czy też uprawnionym do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a jednocześnie nie mieć tytułu prawnego do danego przedmiotu tej własności. Własność jest tytułem prawnym do nieruchomości (lokalu).

 

Oczywiście może Pan, zaciągnąć kredyt w celu zakupu mieszkania, jednakże Pan nie może być w tej sytuacji właścicielem, zatem właścicielem musi być inna osoba, która jednocześnie będzie stroną umowy najmu. Osoba ta będzie również dłużnikiem banku, gdyż będzie odpowiadać z lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem, natomiast Pan będzie odpowiadać wobec banku z całego swojego majątku.

 

Ustawową definicję prawa własności zawiera art. 140 K.c., który stanowi: „w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zatem nie ma możliwości, ażeby kupił Pan mieszkanie na własność i nie był jednocześnie jego właścicielem.

 

Natomiast rzeczywiście istnieje możliwość zawarcia z właścicielem umowy użyczenia, o której mowa w art. 710 K.c.: „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”. Wtedy też Pan będzie mógł jako strona umowy użyczenia wynajmować przedmiotowy lokal.

 

Jeżeli umowa użyczenia nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.

 

Proszę jednakże pamiętać, iż bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania, również nie może wynająć. Zatem powinien Pan zamieścić w umowie odpowiedni zapis dopuszczający najem mieszkania przez Pana.

 

Co do możliwości wliczenia płaconych odsetek w koszty uzyskania podatku dochodowego od osób fizycznych, to w tej sytuacji takiej możliwości nie widzę, ze względu na to, iż ulga ta przysługuje tylko w sytuacji zakupu lokalu w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a w tej sytuacji taka okoliczność, jak wynika z opisanego przez Pana stanu faktycznego, nie może zaistnieć.

 

Proszę również mieć na uwadze, iż stosunek najmu zawarty z towarzystwem (TBS) jest regulowany przez umowę najmu, której postanowienia muszą spełniać wymogi art. 30 ustawy wskazanej na wstępie oraz statutu Towarzystwa.

 

Art. 30 ustawy ma następująca treść:

 

„1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

 

1)  osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

2)  dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

 

  1. o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  2. o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  3. o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

 

1a. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega. (…)

 

3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

 

4. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

 

5. W razie:

 

1)  złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,

2)  gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie stosuje się art. 28 ust. 2.

 

6. Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

 

7. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych”.

 

Proszę zatem mieć również na uwadze, iż uzyskiwane przez Pana korzyści z najmu mogą podwyższyć Pańskie dochody, o których jest mowa w art. 31 wskazanej ustawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + dziesięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Mieszkanie TBS. Kto decyduje o kolejnym najemcy – partycypant czy Towarzystwo?

Jestem najemcą lokalu TBS. Umowa została podpisana w 2000 r. jeszcze na starych zasadach. Partycypantem jest mój tato. Zapis w umowie ograniczał partycypantowi prawo wskazania kolejnego najemcy do 5 lat. Obecnie chciałbym „odstąpić” lokal, kto decyduje o kolejnym najemcy, kto moż

Zgoda TBS na cesję partycypacji

Chciałbym dokonać cesji partycypacji mieszkania TBS. Zgodnie z opinią prezesa Towarzystwa przepisy znowelizowanej ustawy dotyczącej m.in. mieszkań TBS nie odnoszą się do umów zawartych przed nowelizacją. Moją umowę zawarłem w 2000 r. Czy więc muszę występować o zgodę na do

Pokrycie zaległości w czynszu z partycypacji w budynku TBS

Mam zaległości w czynszu za mieszkanie w TBS. Czy mogę wystąpić z wnioskiem o pokrycie zaległości z partycypacji (która jest zwracana w momencie wyprowadzki)?  
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »