.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Mieszkanie TBS. Kto decyduje o kolejnym najemcy – partycypant czy Towarzystwo?

• Autor: Dariusz Kostyra

Jestem najemcą lokalu TBS. Umowa została podpisana w 2000 r. jeszcze na starych zasadach. Partycypantem jest mój tato. Zapis w umowie ograniczał partycypantowi prawo wskazania kolejnego najemcy do 5 lat. Obecnie chciałbym „odstąpić” lokal, kto decyduje o kolejnym najemcy, kto może dokonać cesji praw do lokalu? Czy najemca opuszczając lokal otrzyma jakiekolwiek pieniądze (w końcu w czynszu spłaca kredyt), czy wszystkie otrzyma tylko i wyłącznie partycypant? Przesyłam do wglądu kopię umowy zawartej z TBS-em i umowę partycypanta.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Mieszkanie TBS. Kto decyduje o kolejnym najemcy – partycypant czy Towarzystwo?

Możliwość zbycia partycypacji

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 roku, która między innymi reguluje zasady działania Towarzystw Budownictwa Społecznego tzw. TBS, w chwili obecnej dopuszcza możliwość zbycia partycypacji, jednak co do kwestii interpretacyjnych istnieje spór w tej materii.

 

Zgodnie z art. 29 wymienionej ustawy pracodawca, a także inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.

 

Przy czym należy wskazać, iż art. 29 – obowiązujący od dnia 13 stycznia 2007 roku – nie zawiera już przepisów przejściowych co do lokali, do których należy go stosować. Wcześniej przeniesienie praw bez zgody towarzystwa było jedynie możliwe dla przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych objętych wstępnymi wnioskami o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, złożonymi z zachowaniem terminów określonych w przepisach wykonawczych począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

Jednakże art. 29 w pkt 1 mówi, iż pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali.

 

Ze sposobu umieszczenia pkt 4 należałoby wnioskować, iż przedmiotowe uregulowanie dotyczy tylko i wyłącznie mieszkań, gdzie partycypantem był pracodawca lub inna osoba prawna, nie zaś osoba fizyczna jak w Pana przypadku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wskazanie przyszłego najemcy lokalu TBS-u

Mając na uwadze powyższe, najbezpieczniejszą formą przekazania partycypacji byłaby cesja na warunkach ogólnych zdefiniowanych w Kodeksie cywilnym, w tym celu należy uzyskać wcześniejszą zgodę TBS-u wraz ze zgodną na wskazanie nowego najemcy.

 

Po uzyskaniu zgody TBS-u należy podpisać umowę cesji, w której zostanie również wskazana kwota „odstępnego” oraz ustalony termin jego zapłaty.

 

Mając na uwadze treść przesłanej umowy, w chwili obecnej to TBS-owi przysługuje prawo wskazania przyszłego najemcy lokalu, zaś partycypantowi jedynie ewentualne żądanie dokonania zwrotu kwoty partycypacji.

 

Przy umowie cesji za zgodą TBS stroną jest tylko i wyłącznie partycypant. Na chwilę obecną najemca w tym zakresie nie ma żadnych uprawnień, a więc nie może liczyć też na zwrot kwot pokrywających kredyt, które doliczane były do czynszu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dariusz Kostyra

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym oraz rodzinnym. Zakończył już współpracę z serwisem eporady24.pl.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus IV =

Czy ten zapis w umowie o ograniczeniu do 5 lat uprawnienia partycypanta do wskazania najemcy nie jest przypadkiem klauzula abuzywną??? a zatem nieważną? Już na pierwszy rzut oka taki zapis budzi zastrzeżenia. No bo co w takiej sytuacji po tych 5 latach partycypant ma z takiej umowy....? kompletnie żadnego uprawnienia, to jakiś nonsens...

Maria

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu