.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność gospodarcza i handel kryptowalutami - rozliczenia

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 01.12.2019

Przedsiębiorca w 2018 roku prowadził działalność gospodarczą, w ramach której świadczył usługi informatyczne i handlował kryptowalutą. Z dniem 30 stycznia 2019 roku dokonał zmian w CEiDG i wykreślił z działalności PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne. W 2018 roku kryptowaluty były rozliczane w PKPiR jako towar. Na zakończenie roku podatkowego na dzień 31 grudnia 2018 r. został sporządzony remanent kryptowalut, który został wpisany do PKPiR. Po zamknięciu księgi został wyliczony wynik na działalności z uwzględnieniem remanentów początkowego i końcowego. Na koniec 2018 roku poniósł stratę na działalności gospodarczej. Czy strata na działalności, która powstała w 2018 („wygenerowana” na handlu kryptowalutą), może być rozliczana w 2019 roku w bieżącej działalności, mimo że działalność „pozostałe pośrednictwo pieniężne” została już wykreślons w CEiDG? W jaki sposób należy rozliczyć wynik na sprzedaży kryptowalut na koniec 2019 roku, czy kryptowaluty zakupione w 2018 roku będą kosztem uzyskania przychodu dla sprzedanych kryptowalut?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność gospodarcza i handel kryptowalutami - rozliczenia

Fot. Fotolia

Kryptowaluta jako towar handlowy

Do końca 2018 r. kryptowaluta była traktowana jako towar handlowy w przypadku przedsiębiorców zajmujących ich obrotem. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w swojej interpretacji z 09.02.2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.475.2017.1.SJ, gdzie wprost wskazano:

Handel kryptowalutami - przychody i koszty uzyskania przychodów 

„Zatem, gdy przedmiotem działalności jest handel wirtualną walutą, podatnik po stronie przychodów i kosztów uzyskania przychodów, stosuje takie zasady ich ujmowania jakie obowiązują w przypadku towarów handlowych”.

 

Powoduje to, że wydatki na zakup kryptowalut były ujmowane na bieżąco w momencie dokonania ich zakupu, a następnie na zakończenie roku poprzez różnice remanentowe. Tak w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.01.2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.518.2017.1.AP.

Zmiana zasad dotyczące obrotu wirtualną walutą od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady dotyczące obrotu wirtualną walutą. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych. W myśl art. 17 ust. 1g ustawy przepis ust. 1 pkt 11 stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zmiana reguł dotyczących ustalania kosztów przy obrocie wirtualnymi walutami

Zmianie uległy także reguły dotyczące ustalania kosztów przy obrocie wirtualnymi walutami. Zgodnie z art. 22 ust. 14 ustawy PIT „koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

 

Art. 22 ust. 15 ustawy: „koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 16”.

 

Art. 22 ust. 16 ustawy stanowi, że „nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym”.

Rozliczenie straty poniesionej na handlu kryptowalutami

Co równie ważne, zgodnie z art. 9 ust. 3a pkt 2 ustawy PIT możliwość rozliczenia straty z lat poprzednich nie dotyczy dochodów z odpłatnego zbycia wirtualnych walut. W konsekwencji przedsiębiorca nie może poniesionej na handlu kryptowalutami straty rozliczyć w kolejnych latach podatkowych. Może jednak nadwyżkę kosztów zakupu wirtualnej waluty z danego roku przenieść na kolejny rok podatkowy.

 

Ustawa wprowadzająca zmiany od 1 stycznia 2019 r. zawiera także przepis przejściowy w zakresie rozliczania kosztów podatkowych.

 

Otóż w myśl art. 23 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy PIT poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podatnik wykazuje odpowiednio w zeznaniu PIT-38 składanym za 2019 r.

 

Koszty nabycia walut wirtualnych (kryptowalut) poniesione przez podatnika przed 1.01.2019 r. będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w ramach zeznania PIT-38 składanego za 2019 r. Na mocy przepisu przejściowego podatnik złoży dopiero zeznanie PIT-38 za 2019 r. (w terminie do 30.04.2020 r.) i wykaże:

 

  1. koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych poniesione i nieodliczone do końca 2018 r.,
  2. przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych uzyskane w 2019 r.,
  3. koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych poniesione w 2019 r.

Koszty poniesione na handlu wirtualną walutą nie mogą zostać rozliczone w bieżącej działalności gospodarczej

Przechodząc zatem do odpowiedzi na zadane pytania. Koszty poniesione na handlu wirtualną walutą nie mogą zostać rozliczone w bieżącej działalności gospodarczej w 2019 r. Wynika to, po pierwsze, ze zmiany kwalifikacji źródła przychodu, ponieważ od 1 stycznia przychody z obrotu wirtualną walutą stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, nawet jeżeli są rozliczane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Po drugie, wynika to z treści przepisu przejściowego określonego w art. 23 ustawy nowelizującej. Kwestia wykreślenia PKD z CEIDG nie ma tu żadnego znaczenia, ponieważ ustawa PIT nie warunkuje jakichkolwiek skutków podatkowych od zapisów znajdujących się w CEIDG.

 

Sprzedaż wirtualnych walut w 2019 r. będzie kwalifikowana jako przychód z kapitałów pieniężnych, który należy rozliczyć w zeznaniu PIT-38 składanym do 30 kwietnia 2020r. Zarówno kryptowaluty zakupione w 2018, jak i 2019 r. należy rozliczyć w tej deklaracji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »