Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty usługi notarialnej przy zakupie mieszkania z upustem

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 30.10.2015

Od przeszło 25 lat mam umowę najmu mieszkania ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń. Otrzymałam je w ramach zamiennego za szkody górnicze, nie byłam pracownikiem górnictwa. Zamierzam je wykupić, wyceniono je na kwotę 96 tys. zł, a po upustach cena wynosi 18 200 zł. Jakie są całkowite koszty usługi notarialnej oraz czy muszę korzystać z usługi notariusza wyznaczonego przez spółkę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne.

 

Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zwana dalej „maksymalną stawką”, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, w tym wypadku zależy od wartości mieszkania.

 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia maksymalna stawka wynosi od wartości:

 

„1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) (...).

§ 4. Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat”.

 

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego m.in.:

 

 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 • umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 • umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
 • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
 • umowę deweloperską,
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

  – maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3.

 

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych, VAT od taksy i opłat, opłatę za wpis do księgi wieczystej.

 

I tak, w przypadku zakupu mieszkania o wartości 96 tys. zł koszty wynoszą:

 

Opłaty, które pobiera notariusz:

 

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1920 zł
 • Taksa notarialna: 577 zł
 • VAT (od taksy i innych opłat): 132,71 zł
 • Opłata za wpis do księgi: 200 zł

 

Suma opłat dodatkowych: 2829,71 zł

Cena nieruchomości i opłat dodatkowych:98829,71 zł

 

W przypadku zakupu mieszkania o wartości 18 200 zł, koszty wynoszą:

 

Opłaty, które pobiera notariusz:

 

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych: 364 zł
 • Taksa notarialna: 237 zł
 • VAT (od taksy i innych opłat): 54,51 zł
 • Opłata za wpis do księgi: 200 zł

 

Suma opłat dodatkowych: 855,51 zł

Cena nieruchomości i opłat dodatkowych: 19055,51 zł

 

Powyżej przedstawiona wysokość taksy notarialnej jest wysokością maksymalną, to oznacza, że notariusz może zmniejszyć jej wysokość. Pozostałe opłaty są stałe i nie mogą być zmniejszone.

 

Uważam, że nie musi Pani korzystać z notariusza spółki, ale często tak jest, że jeżeli jakaś firma współpracuje z notariuszem, to notariusz stosuje mniejszą taksę niż w stosunku do osoby „z ulicy”. Może Pani to sprawdzić i porównać z opłatami, które proponuje notariusz spółki. W każdej chwili można wejść do notariusza i bezpłatnie otrzymać szczegółową informację na temat opłat.

 

Natomiast bez zapoznania się z dokumentami, trudno mi powiedzieć, od jakiej wartości obliczana będzie taksa notarialna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 + VIII =

»Podobne materiały

Postępowanie karne a zwolnienie z pracy

Toczy się wobec mnie postępowanie karne w sądzie. Będę wnosić o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 K.p.k. lub o warunkowe umorzenie. Czy pracodawca może mnie teraz zwolnić z pracy? 

 

Wymiana towaru na nowy

Mój nowy komputer uległ uszkodzeniu po miesiącu użytkowania. Postanowiłem skorzystać z prawa do reklamacji na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. W piśmie reklamacyjnym zawarłem żądanie wymiany towaru na nowy. Wyraźnie napisałem, iż nie zgadzam się na naprawę

 

Spłata kredytu hipotecznego pieniędzmi ze sprzedaży darowanego mieszkania

Dwa lata temu otrzymałem w ramach darowizny mieszkanie od mamy. Zgodnie z ustawą zostałem zwolniony z podatku od darowizny. W zeszłym roku kupiliśmy z żoną nowe mieszkanie finansowane z kredytu hipotecznego. Aktualnie chcielibyśmy sprzedać darowane mieszkanie i kwotę ze sprzedaży przeznaczyć na spła

 

Działalność w Anglii, usługi w Polsce, jak rozliczyć?

Prowadzę działalność w UK – zajęcia ruchowe z niepełnosprawnymi dziećmi. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Otrzymałam zaproszenie od pewnej polskiej fundacji do prowadzenia takich zajęć w kraju. Czy mogę wystawić rachunek z UK i rozliczać się w UK, a dać sesję na terenie Polski? Po

 

Eksmisja za psychiczne znęcanie się nad członkami rodziny

Chciałabym wiedzieć, jak doprowadzić do eksmisji brata z mieszkania rodziców. Brat przed kilkunastu laty opuścił żonę, zaraz potem stracił pracę i zaczął żyć jak „niebieski ptak”. Kilka lat temu, nie mając się gdzie podziać, wprowadził się do rodziców, gdzie był zresztą zameldowany.

 

Zmiana lokalu użytkowego na mieszkalny

Jestem posiadaczem odrębnej własności lokalu użytkowego w bloku zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową. Chciałbym zmienić sposób użytkowania lokalu na mieszkalny. Jak zmienić sposób użytkowania lokalu? Czy muszę wystąpić do spółdzielni o zgodę, czy złożyć wniosek do starostwa z pominięciem spół

 

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Wynajmowałam mieszkanie na podstawie umowy najmu okazjonalnego zawartej na czas określony (do końca grudnia 2014 r.). Wypowiedziałam tę umowę z końcem maja, jednak wynajmujący żąda ode mnie zapłaty za miesiące od czerwca do grudnia. Wydaje mi się, że nie ma do tego prawa – w umowie (którą prze

 

Jak uzyskać zgodę na założenie licznika pomiaru wody?

Mieszkam w starej kamienicy zarządzanej przez Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości. Jednak umowy z miejskim przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji (MPWiK) podpisywaliśmy indywidualnie. Rozliczani jesteśmy ryczałtem z jednego licznika i z tego powodu popadamy w ciągłe konflikty, bo np. mieszka wi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »