.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Uprawnienia pracownika wykonującego przeglądy instalacji oddymiania pożarowego budynku

• Autor: Michał Berliński

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik wykonujący przegląd sprawności technicznej instalacji oddymiania pożarowego budynku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niewątpliwie należy wskazać, że Pańskie zapytanie jest dosyć szczegółowe i konkretne dlatego postaram się również, aby i odpowiedź była taka. W odpowiedzi na zadane pytanie należy wskazać na uregulowania normatywne, które dotyczą oddymiania przeciwpożarowego budynków. Z rzeczonym stwierdzeniem mamy do czynienia wyłącznie w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, mocą którego urządzenia oddymiające budynek zostały sklasyfikowane jako rodzaj urządzeń przeciwpożarowych. Z powyższego należy wyprowadzić wniosek, iż osobą uprawnioną do dokonywania czynności ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności kontrolnych wskazanego wyżej typu urządzeń przeciwpożarowych może być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje ujęte w przywołanej ustawie. Zgodnie z art. 4 ust. 2b ustawy osoba taka, o ile nie jest zatrudniona w następujących jednostkach: zakładowej straży pożarnej, zakładowej służbie ratowniczej, gminnej zawodowej straży pożarnej, powiatowej lub miejskiej zawodowej straży pożarnej bądź terenowej służbie ratowniczej, powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa. Co do samych uprawnień.

 

Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej nabywane są na okres 5 lat przez osobę, która ukończyła: szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Warto zaznaczyć, że okres 5 lat, na który nabywa się uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, liczy się od dnia wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej. Dlatego trzeba o tym wszystkim pamiętać wcześniej, przed upływem okresu na jaki uprawnienia zostały wydane. Szkolenia te prowadzą szkoły Państwowej Straży Pożarnej, ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej oraz instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej, a szkolenia na potrzeby ochrony przeciwpożarowej podmiotów organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych prowadzi Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa. Za uczestnictwo w szkoleniu pobierana jest opłata, która wynosi do 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym szkolenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a informację o jej wysokości podmioty, o których wspomniano wyżej, zamieszczają na swojej stronie internetowej. Kwota to co roku ulega zmianie, aktualnie będzie to kwota około 1900 zł.

 

Co do drugiej możliwości, aby zdobyć tytuł technika pożarnictwa, należy uczestniczyć w stosownym szkoleniu, które realizowane jest w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Szkołach Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Poznaniu, a po jego ukończeniu zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy, to dwuczęściowy egzamin pisemny, obejmujący w części pierwszej – wiadomości i umiejętności właściwe dla zawodu, a w części drugiej – wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Natomiast etap drugi poddaje pod ocenę umiejętności praktyczne kandydata. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że technik pożarnictwa posiada możliwość zarówno pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jak i podjęcie pracy w pozostałych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach administracji państwowej, samorządu terytorialnego czy podmiotach gospodarczych, w pracach związanych z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu