Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem ze zdaniem wynajmowanego mieszkania

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 03.10.2019

Posiadam umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony, mieszkałam tam 3 lata i postanowiła zrezygnować z najmu. Złożyłam wypowiedzenie z 1-miesięcznym okresem. Właścicielka bardzo się zdenerwowała. Do jutra mam oddać mieszkanie, a robi duże problemy z jego zdaniem. Zmieniłam już kolory ścian według jej wytycznych, dokładnie posprzątałam lokal. Dziś jednak zarzuciła mi przeniesienie mebli czy rzekomy brud w lodówce. Ewidentnie nie chce oddać mi kaucji, a ja nie wiem, co zrobić.

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Kwestie kaucji w przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. w sposób następujący:

 

„Art. 6

1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

1) dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego;

2) jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.

3. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

4. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Problem ze zdaniem wynajmowanego mieszkania

 

Powyższa regulacja ma charakter szczególny w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego, co oznacza, że jej przepisy w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie. Jak wskazuje ust. 1 art. 6 tej ustawy, podstawową funkcją kaucji jest zabezpieczenie roszczeń wynajmującego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. A zatem dotyczy to nie tylko należności czynszowych, ale także wszystkich innych należności wynajmującego jakie mogą powstać aż do opróżnienia lokalu. W szczególności chodzi o:

 

  • niezapłacony czynsz;
  • opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu;
  • opłaty niezależne od właściciela, jak: opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, ciepło, paliwo gazowe, wywóz odpadów i nieczystości ciekłych;
  • należności z tytułu zużycia elementów wyposażenia technicznego których naprawą bądź wymianą obciążony jest najemca;
  • należności z tytułu zastępczego wykonania przez wynajmującego robót obciążających najemcę, w oparciu o sporządzony przez wynajmującego kosztorys budowlany;
  • odszkodowanie za stwierdzone i oszacowane szkody ustalone na zasadach ogólnych związane z uszkodzeniem lokalu powstałym z winy najemcy.

 

Jakkolwiek powyższe wyliczenie stanowi katalog otwarty, to jednakże trudno uznać, że inny układ mebli (ich przestawienie) stanowi szkodę bądź niewykonanie umowy, jeżeli w umowie brak było zastrzeżenia, iż najemcy pod żadnym pozorem nie wolno zmienić zastanego wystroju wewnętrznego mieszkania. Zatem powoływanie się najemcy na konieczność dostosowania do pierwotnego układu mebli jako powód potrącenia z kaucji jest chybione. Równie zabawnie brzmi argument o brudnej lodówce, zatem nie będę się do tego odnosić.

 

Niewątpliwie punktem wyjścia do rozliczenia kaucji winien być protokół odbioru mieszkania przez Panią sporządzony w momencie oddania lokalu do użytkowania i sporządzenie obecnego protokołu, który kiedy lokal jest oddawany. W żadnym razie przestawienie mebli nie może być uznane za niewykonanie umowy czy szkodę. Zatem w przypadku zawarcia takiej pozycji w protokole należy odmówić jego podpisania lub pod tą pozycją zrobić zastrzeżenie.

 

Zatem zapłacona przez Panią kaucja podlega rozliczeniu po wygaśnięciu stosunku najmu i opróżnieniu lokalu mieszkalnego, najpóźniej w terminie miesiąca od opróżnienia lokalu. Co więcej, art. 6 ust. 3 ww. ustawy reguluje waloryzację zwracanej najemcy lokalu mieszkalnego kaucji. Zgodnie z jego treścią wynajmujący zobowiązany jest rozliczyć kaucję zwaloryzowaną w ten sposób, że otrzymaną od najemcy przy zawarciu umowy kwotę winien podzielić przez wielkość obowiązującego w dniu zawarcia umowy czynszu, a uzyskaną w ten sposób krotność czynszu zastosować do wyliczenia kaucji podlegającej rozliczeniu poprzez przemnożenie jej przez wielkość czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji. Zasadniczo to Pani jako najemca powinna wskazać sposób, w jaki sposób chce zwrot otrzymać. Jeżeli tego Pani nie uczyni, to zwrot kaucji jako typowego długu oddawczego powinien nastąpić w miejscu zamieszkania najemcy, np. przekazem pocztowym.

 

Natomiast jeżeli wynajmująca chce coś z kaucji potrącić, to powinna zrobić i doręczyć Pani rozliczenie, a różnicę zwrócić w sposób wskazany wyżej. Ważne jest, by z treści rozliczenia wyraźnie wynikało, że wynajmująca coś „potrąca” i wskazanie, co wynajmująca sobie potrąciła i z jakiego powodu. Pani oczywiście nie musi się z tym zgadzać.

 

W taki przypadku należy wysłać do wynajmującej wezwanie do zapłaty pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Wezwanie do zapłaty dobrze jest wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru W braku zwrotu kaucji w zakreślonym terminie pozostaje droga sądowa. Postępowanie prowadzone w takiej sprawie to tak zwane postępowanie uproszczone. Jedną z jego cech takiego postępowania jest to, że pisma składane w toku postępowania (zwłaszcza pozew i odpowiedź na pozew) składa się na specjalnych i prostych do wypełnienia formularzach. Trzeba tam napisać tylko to, co konieczne, do ich wypełnienia jest potrzebna żadna skomplikowana wiedza prawnicza.

 

Co więcej, bardzo prawdopodobne jest to, że po otrzymaniu pozwu w takiej sprawie sąd wyda pewnego rodzaju wyrok wstępny – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeżeli wynajmujący nie złoży sprzeciwu od tego wyroku w ciągu 2 tygodni od doręczenia mu takiego wyroku, to nakaz zapłaty nabierze mocy wiążącej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wygaśnięcie umowy najmu lokalu użytkowego a brak nowej umowy

Upłynął niedawno 3-letni okres najmu lokalu użytkowego, który wynajmuję od gminy, ale nie została podpisana nowa umowa najmu z powodu obiekcji co do wysokości wymaganej kaucji. Czynsz płacimy więc według starej umowy na podstawie otrzymywanych faktur VAT (w umowie nie było zapisu o żad

Wyegzekwowanie od ZGM-u przeprowadzenia remontu

Jestem najemcą lokalu mieszkalnego, którego administratorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W ostatnim czasie często dochodziło do zalania mojego mieszkania, które znajduje się na ostatnim piętrze bloku. Powodem jest nieszczelny dach. Zgłaszałem problem w administracji, jednak poin

Niezameldowany mąż jako najemca lokalu po zmarłej

Moja mama trzy miesiące temu dowiedziała się, że jest ciężko chora. W szpitalu wyszła więc za swojego partnera, ale nie zdążyła go zameldować w swoim mieszkaniu przydzielonym od gminy. Wkrótce później zmarła. Mąż mamy dowiadywał się, czy może zameldować się i mieszkać w&
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »