Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrzymywanie zjazdów z dróg publicznych

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 09.10.2012

Jak rozumiem, utrzymywanie zjazdów z dróg publicznych obciąża właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Aktualnie zjazd na drogę sąsiada jest nielegalny. Postanowiłem ponieść wszelkie koszty związane z budową zjazdu, ponieważ na moją działkę wjeżdża się przez drogę sąsiada. Sąsiad chce, abym to ja był zobowiązany do dbania o zjazd już na zawsze. Czy prawnie można coś takiego załatwić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak jednoznacznie wskazuje art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), utrzymanie zjazdów z drogi publicznej należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi lub jej użytkownika.

 

„Art. 30. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”.

 

Renata Strachowska w komentarzu do art. 30 ustawy o drogach publicznych wskazuje:

 

„Przepis art. 30 ustawy o drogach publicznych nakłada na właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi utrzymywanie zjazdów oraz przepustów znajdujących się pod zjazdami. Mając na uwadze definicję legalną pojęcia utrzymania drogi, zawartą w art. 4 pkt 20 u.d.p., i posługując się wykładnią per analogiam, należy stwierdzić, że utrzymywanie zjazdu polega na wykonywaniu robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej”.

 

Należy zatem stwierdzić, iż obowiązek utrzymania zjazdu ciąży na właścicielu nieruchomości, tj. na Pana sąsiedzie.

 

Pan w drodze umowy z sąsiadem – na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego – może zobowiązać się do utrzymania zjazdu. Umowa taka wiązałaby tylko sąsiada i Pana. Ponadto dawałaby sąsiadowi prawo zwrócenia się z roszczeniem do Pana, gdyby Pan zaniedbał utrzymania w należytym stanie zjazdu i w konsekwencji gdyby to właściciel dokonał nakładów na utrzymanie zjazdu lub też w związku z brakiem utrzymania zjazdu powstałyby jakieś roszczenia osób trzecich.

 

Według Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 392. Jeżeli osoba trzecia zobowiązała się przez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest ona odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia”.

 

Poza odpowiedzialnością cywilną związaną z brakiem utrzymania zjazdu może powstać również odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń.

 

Zgodnie z art. 102 Kodeksu wykroczeń zaniechanie utrzymania zjazdu z drogi publicznej grozi karą do 1000 zł lub karą nagany.

 

„Art. 102. Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

 

W komentarzu Ryszarda Stefańskiego do art. 102 czytamy:

 

„Sprawcą tego wykroczenia może być tylko osoba, na której ciąży obowiązek utrzymywania zjazdu. Obowiązek taki – zgodnie z art. 30 u.d.p. – ciąży na właścicielach lub użytkownikach gruntów przyległych do drogi. W wypadku, gdy zjazd prowadzi do kilku nieruchomości, obowiązek jego utrzymania obciąża każdego właściciela i użytkownika”.

 

Z odpowiedzialności z tytułu wykroczenia właściciel nieruchomości przyległej do drogi, z której prowadzi zjazd, nie może się zwolnić na podstawie zawartej z Panem umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus pięć =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego i zajęcie hipoteki przez bank

Nie mam siły ani środków na dalszą walkę o spłatę kredytu hipotecznego. Dostałam pismo z banku z groźbą wypowiedzenia kredytu za 4 tygodnie. Później zostaną wszczęte procedury komornicze i dojdzie do zajęcia hipoteki. Jak to będzie wyglądać? Ile mam czasu na opuszczenie mieszkania? Czy otrzymam jaki

 

Darowizna pieniężna między rodzeństwem

Mam zamiar sprzedać gospodarstwo rolne otrzymane w drodze darowizny od rodziców, zapisane aktem notarialnym w 2006 roku. Rodzice żyją. Przychód ze sprzedaży chcę podzielić równo na mnie i rodzeństwo. W jaki sposób przekazać pieniądze rodzeństwu? Chciałabym zabezpieczyć się jakimś dokumentem na okoli

 

Zjazd z drogi krajowej a pozwolenie na budowę

W połowie 2009 r. została przez GDDiA wydana decyzja o wybudowaniu zjazdu indywidualnego do mojego domu. Pozwolenie z drogówki otrzymałam miesiąc później, wkrótce potem zjazd został wykonany. Przy kompletowaniu dokumentów okazało się, że nie mamy pozwolenia na budowę, które wydaje wojewoda. Chciałab

 

Woda spływająca z drogi krajowej na prywatną posesję

Mieszkam przy drodze krajowej. Pod tą drogą jest przepust, a woda opadowa i gruntowa spływa na moją działkę. Rów, zgodnie z wpisem do ewidencji gruntu, jest mój i płacę za niego podatek. Co mogę zrobić, by zrobiono na drodze ofosowanie, likwidując rów na mojej posesji?

 

Jak zmusić sąsiada do naprawy przepustu?

Na drodze prywatnej sąsiada był przepust drogowy z rurą w poprzek drogi o średnicy ok. 60 cm – biegnie tam rów wzdłuż kilku sąsiednich nieruchomości. Z czasem rura skorodowała i przepust się zerwał, a sąsiad – zamiast wymienić rurę – zasypał go gruzem. Podczas ostatnich roztopów wo

 

Zawieszenie prawa jazdy ze względu na stan zdrowia

Wydział komunikacji zawiesił mi uprawnienia do kierowania pojazdami z powodu choroby i skierował na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP). Lekarz orzecznik poinformował mnie, że owe badania mogę zrobić dopiero po upływie 2 lat od dnia wystąpienia choroby (czyli po 9 miesiącach). Jed

 

Skierowanie na badania i egzamin po zabraniu prawa jazdy

Zabrano mi prawo jazdy za punkty karne już rok temu. Starosta skierował mnie na badania i egzamin, jednakże w skierowaniu na egzamin nie określił terminu. Badania zrobiłem, do egzaminu nie przystąpiłem. Jaka jest szansa odzyskania prawa jazdy od starosty? Minął rok od otrzymania pierwszych punktów.&

 

Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do prowadzenia pojazdów

Niedawno odebrałem zawiadomienie z UM, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie skierowania mnie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do prowadzenia pojazdów. Przekroczyłem bowiem 24 punkty karne. Czy mogę przed wydaniem decyzji przez starostę dostarczyć badania psychologiczne lub rozpocząć kurs

 

Wejście w najem mieszkania komunalnego po matce która wyjechała za granicę

Zamieszkuję wraz z żoną i małymi dzieci w mieszkaniu komunalnym. Wszyscy jesteśmy tam zameldowani, jednak najemcą mieszkania jest moja matka, która od kilkunastu lat przebywa za granicą. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że mama w Polsce zostawiła spore długi, których część spłaciłem (np. zaległości

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »