Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż własnego samochodu bez zgody męża

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 30.06.2016

Żona zakupiła samochód (umowa została zawarta pomiędzy nią a kupującym) i jest jedynym właścicielem pojazdu (wpis w dowodzie rejestracyjnym). Jesteśmy nadal w związku i mamy wspólnotę majątkową. Czy żona może sprzedać samochód bez mojej zgody? Czy w przypadku dokonania sprzedaży samochodu mam prawo do połowy kwoty uzyskanej ze sprzedaży? Żona poinformowała mnie, że chce przeznaczyć uzyskane środki na spłatę swoich długów. Nadmieniam, że żona dobrze zarabia i nie ma problemów ze spłatą kredytu. Do zakupu sprzedawanego samochodu włożyłem środki finansowe.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje majątek wspólny, do którego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków lub też przez oboje. Ma to również odniesienie do Pana sytuacji, w której Pana żona kupiła samochód z Państwa pieniędzy nabytych w trakcie małżeństwa. Z chwilą nabycia samochodu przez Pana żonę w trakcie trwania Państwa związku małżeńskiego staliście się Państwo jego współwłaścicielami, niezależnie od tego kto formalnie zawierał umowę kupna-sprzedaży ani kto jest wpisany w dowód rejestracyjny samochodu.

 

Jak rozumiem, interesuje Pana kwestia, czy w sytuacji sprzedaży samochodu objętego współwłasnością małżeńską Pana żona musi otrzymać zgodę od Pana na jego sprzedaż.

 

Co do zasady każdy ze współmałżonków może samodzielnie zarządzać przedmiotami wchodzącymi do majątku wspólnego (art. 36 ust. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – dalej K.r.io.), chyba że sprzeciwiają się temu przepisy prawa.

 

Również co do zasady przepisy prawa nie sprzeciwiają się samodzielnemu zbywaniu przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego.

 

Obowiązek uzyskania zgody drugiego małżonka jest ograniczony do enumeratywnie wymienionych przypadków, którymi są:

 

  • czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków (art. 37 §1 pkt 1 K.r.io.);
  • czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal (art. 37 §1 pkt 2 K.r.io.);
  • czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa (art. 37 §1 pkt 3 K.r.io.);
  • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych (art. 37 §1 pkt 4 K.r.io.);
  • jednostronne czynności prawne (art. 37 §4 K.r.io.).

 

W powyższych sytuacjach ważność zbycia zależy od zgody drugiego małżonka. Nie ma tutaj jednak mowy o zbyciu samochodu, co oznacza, że do sprzedaży nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka, czyli Pana.

 

Niezależnie od tego może Pan wyrazić swój sprzeciw wobec sprzedaży samochodu, co umożliwia art. 361 K.r.io. Sprzeciw taki jest jednak skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności.

 

Na koniec zaznaczę, że środki uzyskane ze sprzedaży samochodu zasilają Państwa wspólny majątek. Jeśli np. żona chce z uzyskanych środków ze sprzedaży samochodu spłacić kredyty, które np. zaciągnęła przed zawarciem związku małżeńskiego z Panem, to w takiej sytuacji przy podziale majątku wspólnego będzie Pan mógł dochodzić zwrotu od żony nakładów pochodzących z Państwa majątku wspólnego na majątek osobisty Pana żony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 1 =

»Podobne materiały

Korzystanie z części wspólnej

Mieszkamy w domu jednorodzinnym na parterze; piętro zajmuje sąsiadka (właścicielka) ze swoim konkubentem. Jedno z pomieszczeń (korytarz prowadzący do piwnicy) jest wspólne. Ostatnio w środku nocy nietrzeźwy konkubent wszedł do wspólnego korytarza, hałasując. Żona zwróciła mu uwagę, a on zaczął się a

 

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

Moi rodzice są w 50% współwłaścicielami nieruchomości. Pozostałe udziały należą do obcych nam osób – dwóch braci. Rodzice chcieliby sądownie znieść tę współwłasność. Niestety nie ma możliwości fizycznego wydzielenia udziałów. Sytuację komplikuje fakt, że z jednym z braci brak jest jakiegokolwi

 

Czynsz za bezumowne korzystanie z lokalu

Sprawa o zniesienie współwłasności trwa od kilkunastu lat, ja mam pół mieszkania notarialnie po babci, o drugie pół toczy się sprawa na podstawie zapisów testamentowych, które dziadek sporządził na rzecz mojej babci, a które przeciwnicy procesowi starają się obalić. Ja mieszkam w mieszkaniu nieprzer

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »