.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż własnego samochodu bez zgody męża

• Autor: Iryna Kowalczuk

Żona zakupiła samochód (umowa została zawarta pomiędzy nią a kupującym) i jest jedynym właścicielem pojazdu (wpis w dowodzie rejestracyjnym). Jesteśmy nadal w związku i mamy wspólnotę majątkową. Czy żona może sprzedać samochód bez mojej zgody? Czy w przypadku dokonania sprzedaży samochodu mam prawo do połowy kwoty uzyskanej ze sprzedaży? Żona poinformowała mnie, że chce przeznaczyć uzyskane środki na spłatę swoich długów. Nadmieniam, że żona dobrze zarabia i nie ma problemów ze spłatą kredytu. Do zakupu sprzedawanego samochodu włożyłem środki finansowe.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż własnego samochodu bez zgody męża

Czy na sprzedaż samochodu potrzebna jest zgoda małżonka?

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje majątek wspólny, do którego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków lub też przez oboje. Ma to również odniesienie do Pana sytuacji, w której Pana żona kupiła samochód z Państwa pieniędzy nabytych w trakcie małżeństwa. Z chwilą nabycia samochodu przez Pana żonę w trakcie trwania Państwa związku małżeńskiego staliście się Państwo jego współwłaścicielami, niezależnie od tego kto formalnie zawierał umowę kupna-sprzedaży ani kto jest wpisany w dowód rejestracyjny samochodu.

 

Jak rozumiem, interesuje Pana kwestia, czy w sytuacji sprzedaży samochodu objętego współwłasnością małżeńską Pana żona musi otrzymać zgodę od Pana na jego sprzedaż.

 

Co do zasady każdy ze współmałżonków może samodzielnie zarządzać przedmiotami wchodzącymi do majątku wspólnego (art. 36 ust. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – dalej K.r.io.), chyba że sprzeciwiają się temu przepisy prawa.

Samodzielne zbywanie przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego

Również co do zasady przepisy prawa nie sprzeciwiają się samodzielnemu zbywaniu przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego.

 

Obowiązek uzyskania zgody drugiego małżonka jest ograniczony do enumeratywnie wymienionych przypadków, którymi są:

 

  • czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków (art. 37 §1 pkt 1 K.r.io.);
  • czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal (art. 37 §1 pkt 2 K.r.io.);
  • czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa (art. 37 §1 pkt 3 K.r.io.);
  • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych (art. 37 §1 pkt 4 K.r.io.);
  • jednostronne czynności prawne (art. 37 §4 K.r.io.).

 

W powyższych sytuacjach ważność zbycia zależy od zgody drugiego małżonka. Nie ma tutaj jednak mowy o zbyciu samochodu, co oznacza, że do sprzedaży nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka, czyli Pana.

 

Niezależnie od tego może Pan wyrazić swój sprzeciw wobec sprzedaży samochodu, co umożliwia art. 361 K.r.io. Sprzeciw taki jest jednak skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności.

 

Na koniec zaznaczę, że środki uzyskane ze sprzedaży samochodu zasilają Państwa wspólny majątek. Jeśli np. żona chce z uzyskanych środków ze sprzedaży samochodu spłacić kredyty, które np. zaciągnęła przed zawarciem związku małżeńskiego z Panem, to w takiej sytuacji przy podziale majątku wspólnego będzie Pan mógł dochodzić zwrotu od żony nakładów pochodzących z Państwa majątku wspólnego na majątek osobisty Pana żony.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełni funkcję administratora. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu