Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu po zatrzymaniu prawa jazdy

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 14.06.2019

Po wyroku sądu zostało mi zatrzymane prawo jazdy na rok. Starosto wystosowało pismo że środek karny został wykonany. I na tym miało się zakończyć, po roku miałam odebrać prawo jazdy. Teraz otrzymałam pismo w trakcie tego okresu, który biegnie, że starostwa wszczyna postępowanie administracyjne na wniosek komendanta miejskiej policji, a tym samym policja na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Dodam że sąd orzekł wyrok na moją niekorzyść. Wyrok dotyczył wypadku samochodowego (taksówkarz we mnie uderzył, a ja zostałam osądzona), były osoby pokrzywdzone, ale nie było ciężkich przypadków ani śmierci w wyniku tego zdarzenia. Byłam trzeźwa i nie byłam pod wpływem środków odurzających. Punktów karnych nigdy nie miałam i nie dostałam. Bardzo proszę o pomoc – co zrobić? Mam termin 7 dni.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawą skierowania Pani przez właściwego starostę na badania jest art. 99 ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z tym przepisem „starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:

 

1. badanie lekarskie, jeżeli:

a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – decyzja jest wydawana z urzędu na podstawie informacji uzyskanych od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji;

b) istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia – wtedy decyzje taką wydaje z urzędu na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych bądź z urzędu na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy

2. badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli:

a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

c) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, - w tych trzech przypadkach decyzja jest wydawana z urzędu na podstawie informacji uzyskanych od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji bądź jeżeli chodzi o pkt b) na wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

d) kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego — na wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego”.

 

Tak więc Pani, jako osoba, która kierując pojazdem, spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego, będzie musiała się poddać badaniom psychologicznym.

 

Wydanie decyzji o skierowaniu na badania nie zależy od uznania organu administracji publicznej, który w sytuacji zaistnienia ustawowych przesłanek ma obowiązek wydania decyzji o treści określonej przepisami prawa. Przepis ten nie wskazuje i nie upoważnia organu do badania żadnych innych przesłanek skierowania kierowcy na badanie lekarskie niż sam fakt wskazany powyżej. Nie mają więc znaczenia żadne dodatkowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, liczy się sam fakt, a w tej sprawie, jak Pani pisała, został wydany wyrok skazujący. Starosta miał obowiązek wszcząć postępowanie zmierzające do wydania decyzji na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o kierujących pojazdami (sygn. akt III SA/Łd 391/18, wyrok WSA Łódź z dnia 06.07.2018).

 

Badania psychologiczne kierowców mogą przeprowadzać uprawnieni psycholodzy, w pracowni prowadzonej przez: rzedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną lub jednostkę sektora finansów publicznych. Uprawnionym psychologiem jest osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia, ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów. Na pewno stosowne informacje o konkretnych lekarzach uzyska Pani w ośrodku ruchu drogowego. Powinna Pani poddać się tym badaniom.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 5 =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

Wydanie licencji na prowadzenie taksówki

Zrobiłem kurs na przewóz taksówką w mieście A, a egzamin zdałem przed komisją powołaną przez starostę w mieście B (w którym mieszkam). Złożyłem dokumenty o wydanie licencji w mieście A, ale teraz zacząłem się zastanawiać, czy licencja na pewno zostanie mi w tej sytuacji wydana?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »