Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie nieruchomości na wnuka

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 22.09.2011

Mój ojciec chce przepisać swojemu wnukowi (a mojemu synowi) swoją nieruchomość – mieszkanie. Chciałby, by wnuk po jego śmierci miał pełne prawo do lokalu. Jak najkorzystniej zrealizować przepisanie mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisanie nieruchomości na wnuka

Zawarcie umowy darowizny między dziadkiem a wnuczkiem

Moim zdaniem najtańszym i najprostszym sposobem przekazania mieszkania przez Pańskiego ojca na rzecz jego wnuka będzie zawarcie umowy darowizny.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego”. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje sytuacji, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Koszty zawarcia umowy darowizny przed notariuszem

W przypadku darowizny mieszkania kosztem zawarcia umowy będzie opłata notarialna. Każda umowa przenosząca własność nieruchomości musi być, pod rygorem nieważności, zawarta w formie aktu notarialnego.

Kwestię stawek notarialnych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Stawka maksymalna taksy notarialnej uzależniona jest od wartości mieszkania – i tak przykładowo przy wartości mieszkania powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – stawka maksymalna wynosi 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł.

Proszę pamiętać, że są to stawki maksymalne. Notariusz może pobrać opłatę mniejszą niż maksymalną, można więc negocjować stawkę opłaty notarialnej.

Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć także podatek VAT, koszty wypisów z aktu notarialnego (6 zł za każdą stronę), a jeżeli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą, to także koszty wniosków o zmiany w księdze wieczystej (opłata sądowa).

 

Ponieważ zbycie lokalu mieszkalnego będzie nieodpłatne, Pański ojciec nie zostanie obciążony podatkiem dochodowym.

 

Natomiast jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, to umowa darowizny podlega temu podatkowi, ale tylko w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

 

Gdy zatem umowa darowizny nie wiąże się z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań osoby darującej, taka umowa darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przeniesienie własności nieruchomości z dziadka na wnuka w drodze darowizny

Podsumowując, jeżeli Pański ojciec podaruje Pańskiemu synowi prawo odrębnej własności lokalu, to Pański syn:

 

  1. nie zapłaci podatku od spadków i darowizn,
  2. nie będzie miał obowiązku zgłoszenia tej darowizny do urzędu skarbowego,
  3. nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych (mieszkanie jest wolne od długów),
  4. będzie musiał ponieść koszty opłat notarialnych i sądowych (za wpis w księdze wieczystej).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki