Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy badania kontrolne są konieczne przy powrocie do pracy ze złamaną nogą?

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 28.02.2012

Mam złamaną nogę i zwolnienie na 30 dni. Chciałabym jednak wrócić do pracy z gipsem. Czy muszę wykonać jakieś badania? Czy pracodawca może zmusić mnie do przyniesienia jakiegoś zaświadczenia od lekarza? Dodam, że gips nie przeszkadzałby mi w pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do treści pytania, uprzejmie wyjaśniam, iż obowiązek poddania się badaniom kontrolnym powstaje wówczas, gdy niezdolność pracownika do pracy przekracza 30 dni.

 

Zgodnie z treścią art. 229 § 2 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku”.


W myśl art. 229 § 3 K.p. „kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych”.

 

Ponadto, zgodnie z art. 229 § 4 K.p., „pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku”.

 

Badanie kontrolne zgodnie z treścią rozporządzenia z dnia 30 maja 1996 r. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) przeprowadza lekarz Medycyny Pracy, z którym pracodawca podpisał umowę.

 

Badania wstępne, okresowe, kontrolne wykonywane są bowiem na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z jednostką służby medycyny pracy zgodnie z ustawą z 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.).

 

Pracowniczy obowiązek poddania się kontrolnemu badaniu lekarskiemu określonemu w art. 229 § 2 K.p. powstaje wówczas, gdy warunkująca go niezdolność do pracy wskutek choroby trwającej ponad 30 dni została orzeczona po badaniu przeprowadzonym zgodnie z prawem i zasadami etyki lekarskiej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02.06.2000 r., sygn. akt I PKN 685/99, OSNP 2001/23/689).

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, iż obowiązek wykonania badań kontrolnych powstaje wówczas, gdy niezdolność pracownika do pracy przekracza 30 dni.

 

Ponieważ Pani niezdolność wynosi 30 dni, to oznacza, że nie powstaje obowiązek ustawowy wykonania badań.

Podkreślam jednak, iż to lekarz leczący decyduje o zakończeniu leczenia i powrocie do pracy.

 

W mojej ocenie winna Pani bezwzględnie skonsultować się z lekarzem leczącym, pytając, czy możliwy jest powrót do pracy w chwili obecnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - zero =

»Podobne materiały

Niedotrzymanie ustnej obietnicy w sprawie podpisania umowy na czas nieokreślony

W grudniu kończy mi się druga umowa na czas określony. W sierpniu przedstawiłam pracodawcy zaświadczenie o ciąży. Wcześniej kilka razy rozmawiałam z pracodawcą w sprawie umowy na stałe i nic nie wskazywało na to, że takowej nie dostanę. Niestety ostatnio dowiedziałam się, że nie dostanę umowy na cza

 

Zatrudnienie stażysty a likwidacja działalności

Od 1 lipca na okres 5 miesięcy na podstawie umowy z PUP-em zatrudniam stażystkę. Czas trwania umowy kończy się z dniem 30 listopada. Zgodnie z umową po zakończeniu stażu powinnam zatrudnić ją na 3 miesiące. Jednak z dniem 30 listopada zamierzam zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą. Czy w t

 

Umowa na zastępstwo a ciąża, L4 i zasiłek macierzyński

Mam umowę na zastępstwo za panią, która obecnie jest na urlopie macierzyńskim. Kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Co ze mną teraz będzie? Czy jak ta pani wróci do pracy to moja umowa automatycznie wygaśnie i nie będę mogła iść na L4 ani na macierzyński?

 

Przelew w ramach zachowku i dalsze dochodzenie zachowku

Mama dostała mieszkanie od swoich rodziców na mocy notarialnej umowy darowizny wraz z oświadczeniem o ustanowieniu służebności. Siostra mamy nie dostała nic. Po śmierci rodziców mama zgodziła się przelać ciotce pewną kwotę według własnego uznania w ramach zachowku. Po śmierci mamy ciotka wystąpiła n

 

Badanie lekarskie nauczyciela

Jestem dyrektorem szkoły i mam nauczyciela co do którego mam wątpliwości, czy w pełni jest zdolny do wykonywania zawodu nauczyciela. Skierowałam pracownika na badania pod kątem zdolności psychologicznych do wykonywania zawodu i wykonał te badania, lecz w innym zakładzie opieki medycznej niż go kiero

 

Co zrobić aby móc budować na działce leśnej?

Kupiłam działkę leśną 800m2 w ewidencji gruntów opisaną jako LsV z warunkami zabudowy z 2009 roku dla zabudowy rekreacyjnej. Nadleśnictwo mówi mi, że mam ją przekwalifikować na budowlaną i wystąpić o decyzję o odlesieniu działki. W decyzji odpowiedzą, czy godzą się na odlesienie. Sugerują, że jeśli

 

Pobieranie emerytury polskiej i amerykańskiej

Moje pytanie dotyczy kwestii pobierania emerytury polskiej i amerykańskiej. Dawno temu mój mąż otrzymał od rodziców gospodarstwo rolne i ubezpieczył się w KRUS-ie. Prawie 20 lat temu mąż wyjechał do pracy w USA, gdzie pracował legalnie (ponad 15 lat), uzyskał obywatelstwo i nabył uprawnienia do emer

 

Najem mieszkania dla pracownika firmy

Sprawa dotyczy najmu mieszkania dla pracownika firmy. Jakie są wady zawierania umowy o wynajem mieszkania między osobą fizyczną (właścicielem, wynajmującym) a firmą (najemcą). Firma chce wynająć mieszkanie w celach mieszkaniowych dla jednego z pracowników. Co powinno znaleźć się w takiej umowie i ja

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »