.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy badania kontrolne są konieczne przy powrocie do pracy ze złamaną nogą?

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 28.02.2012

Mam złamaną nogę i zwolnienie na 30 dni. Chciałabym jednak wrócić do pracy z gipsem. Czy muszę wykonać jakieś badania? Czy pracodawca może zmusić mnie do przyniesienia jakiegoś zaświadczenia od lekarza? Dodam, że gips nie przeszkadzałby mi w pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do treści pytania, uprzejmie wyjaśniam, iż obowiązek poddania się badaniom kontrolnym powstaje wówczas, gdy niezdolność pracownika do pracy przekracza 30 dni.

 

Zgodnie z treścią art. 229 § 2 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku”.


W myśl art. 229 § 3 K.p. „kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych”.

 

Ponadto, zgodnie z art. 229 § 4 K.p., „pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku”.

 

Badanie kontrolne zgodnie z treścią rozporządzenia z dnia 30 maja 1996 r. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) przeprowadza lekarz Medycyny Pracy, z którym pracodawca podpisał umowę.

 

Badania wstępne, okresowe, kontrolne wykonywane są bowiem na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z jednostką służby medycyny pracy zgodnie z ustawą z 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.).

 

Pracowniczy obowiązek poddania się kontrolnemu badaniu lekarskiemu określonemu w art. 229 § 2 K.p. powstaje wówczas, gdy warunkująca go niezdolność do pracy wskutek choroby trwającej ponad 30 dni została orzeczona po badaniu przeprowadzonym zgodnie z prawem i zasadami etyki lekarskiej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02.06.2000 r., sygn. akt I PKN 685/99, OSNP 2001/23/689).

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, iż obowiązek wykonania badań kontrolnych powstaje wówczas, gdy niezdolność pracownika do pracy przekracza 30 dni.

 

Ponieważ Pani niezdolność wynosi 30 dni, to oznacza, że nie powstaje obowiązek ustawowy wykonania badań.

Podkreślam jednak, iż to lekarz leczący decyduje o zakończeniu leczenia i powrocie do pracy.

 

W mojej ocenie winna Pani bezwzględnie skonsultować się z lekarzem leczącym, pytając, czy możliwy jest powrót do pracy w chwili obecnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »