Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata targowa od handlu na prywatnych posesjach

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.11.2009

Jestem właścicielem posesji, na której mam wolno stojący blaszany kiosk, podłączony do kanalizacji, wody i prądu, niezwiązany na stałe z gruntem. Kiosk ten wynajmuję osobie, która codziennie prowadzi w nim działalność handlową (jest to osoba zarejestrowana gospodarczo). Ostatnio rada miasta uchwaliła opłaty targowe, również od handlu na prywatnych posesjach przy mojej ulicy. Czy najemca kiosku ma uiszczać taką opłatę targową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problematyka opłaty targowej został uregulowana przez ustawodawcę krótko – w zasadzie jedynie w dwóch artykułach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) możemy przeczytać o zasadach nakładania opłaty targowej.

 

Mianowicie na mocy art. 15 § 1 i § 3 ww. ustawy opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, a samą opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

 

Artykuł 16 ww. ustawy stanowi, że zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1 (tzn. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

 

Zatem na podstawie przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić można, że:

  1. Pan jako właściciel jest podatnikiem podatku od nieruchomości od przedmiotowej nieruchomości.
  2. Sprzedaż prowadzi w ww. nieruchomości posiadacz zależny.
  3. Kiosk stanowi tymczasowy obiekt budowlany, co zgodnie z ustawą Prawo budowlane oznacza „obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe”.
  4. Kiosk położony jest w strefie poboru opłaty – na targowisku (zgodnie z ustawą targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw).

 

Reasumując, posiadacz zależny nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia dla podatników podatku od nieruchomości, a jako że obiekt ma charakter tymczasowego obiektu budowlanego nie ma również możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. zwolnienia od opłaty sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

 

W związku z powyższym uznać można, że najemca jako podmiot niebędący podatnikiem podatku od nieruchomości w związku z przedmiotem opodatkowania położonym na targowisku winien opłatę targową uiszczać.

 

Analogicznie wypowiada się Ministerstwo Finansów Departament Podatków Lokalnych i Katastru w piśmie z dnia 18 marca 2003 r. (sygnatura: LK-681/LP/03/AP): „Jeśli osoby prowadzące handel w obiektach budowlanych (w tym również tymczasowych), stanowiących zgodnie z powołanymi definicjami budynki bądź budowle, nie są podatnikami podatku od nieruchomości od tych przedmiotów opodatkowania, będą podlegały opłacie targowej od dokonywanej sprzedaży”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus jeden =

»Podobne materiały

Praca na statku morskim a zeznanie podatkowe

Pracuję na barce na morzu. Barka jest zakotwiczona, ale często się przemieszcza. Wykonuję pracę na wodzie, mimo że nie posiadam legitymacji marynarskiej. Firma, która mnie zatrudnia, ma siedzibę w Szwajcarii. Pracodawca płaci podatki w miejscu pracy (nie znam ich wysokości). Obecnie barka znajduje s

 

Zasady księgowości związków zawodowych

Czy związek zawodowy, który nie prowadzi działalności gospodarczej, musi prowadzić pełną rachunkowość? Jeżeli nie, to w jakiej formie powinien rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS-em? Dodam, że związek założono w maju 2009 r., nie ma składek członkowskich, pobierano tylko jednorazową darowi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »