Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka od spółki z o.o. dla udziałowca

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 13.06.2012

Prowadzę spółkę z o.o. Mam 50% udziałów, mój brat również. Chciałbym dostać od spółki pożyczkę w wysokości 120 tys. zł na okres 3 miesięcy. Spółka jest płatnikiem VAT i ma wpisane w KRS: „64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów”. Czy będzie trzeba zapłacić 2% PCC? Czy pożyczka dla udziałowca jest zwolniona od podatku?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy pożyczki pieniędzy. Przy umowie pożyczki obowiązek podatkowy ciąży na biorącym pożyczkę – stawka podatku wynosi 2%, podstawą opodatkowania jest kwota pożyczki.

 

Jednakże zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi „czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 

a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

 

– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

– (uchylone)

– umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych”.

 

Podlegają podatkowi od towarów i usług, lecz są od niego zwolnione na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

 

W opisanej sytuacji – moim zdaniem – spółka, działając w charakterze podatnika, dokona czynności zwolnionej od podatku od towarów i usług, co powoduje, że omawiana czynność (pożyczka dla udziałowca) nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

 

Niekiedy organy kwestionują takie podejście, tj. gdy podatnik nie udziela zazwyczaj pożyczek i w tym kontekście jest to problematyczne. Niemniej jednak wydaje się, że obecnie utrwaliło się stanowisko, że udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą – w związku z jej prowadzeniem – jest działaniem w charakterze podatnika; tu działaniem zwolnionym od VAT.

 

W doktrynie wskazuje się również:

 

„Na tle istniejącego orzecznictwa i piśmiennictwa zasadność opodatkowania usług w zakresie udzielania pożyczek VAT (zwolnienia usług z tego podatku) nie budzi wątpliwości, gdy pożyczkodawca usługi finansowe polegające na udzielaniu pożyczek zgłosił w odpowiedniej ewidencji (rejestrze) jako zakres swojej działalności. Wątpliwości pojawiają się natomiast, gdy udzielenie pożyczki jest czynnością jednorazową (incydentalną).

 

Jak wyjaśniają polskie organy podatkowe, »udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia czy statusu nabywcy. Bowiem udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy te czynności nie były wpisane do umowy spółki oraz nie były wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym« (postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 października 2009 r., ITPP2/443-628/09/EŁ)” (Krzysztof Kamiński, Vademecum Doradcy Podatkowego, 188024).

 

Podsumowując, moim zdaniem, opisana pożyczka od spółki z o.o. dla udziałowca nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 

Organy wskazują, że „spółka w ramach transakcji udzielenia pożyczki działa jako podatnik podatku od towarów i usług, zatem odsetki z tego tytułu powinna wykazać jako obrót zwolniony od podatku VAT” (pismo z dnia 28 marca 2011 r.; Izba Skarbowa w Poznaniu, sygnatura ILPP4/443-19/11-6/EWW).

 

Analogicznie wskazuje również D. Galwas (Vademecum Doradcy Podatkowego, 108388), który stwierdza, że gdy „przedmiotowa pożyczka podlega opodatkowaniu VAT, wymagać to będzie wystawienia faktury ze stawką »zw.« oraz wykazania sprzedaży zwolnionej w deklaracji VAT-7”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - III =

»Podobne materiały

Pożyczka prywatna

Chcę pożyczyć mojej znajomej (studentce) 8000 zł na zakup samochodu. Jak się zabezpiecza tego rodzaju pożyczkę prywatną?

 

Pożyczka od spółki z o.o. a podatek PCC

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiada udziały w spółce z o.o. Zarówno ta osoba, jak i spółka płacą podatek VAT. Spółka ma zamiar udzielić osobie pożyczki (co nie leży w zakresie jej działalności). Czy osoba fizyczna będzie musiała od pożyczki zapłacić podatek PCC, czy może s

 

Niezapłacenie podatku PCC od pożyczki przez pożyczkobiorcę a donos do skarbówki

Czy jeśli pożyczkodawca powiadomi urząd skarbowy o pożyczce, od której pożyczkobiorca nie opłacił podatku i nie złożył deklaracji PCC, urząd skarbowy może zastosować 20-procentowy podatek (przy założeniu, że pożyczkobiorca nie powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki)?

 

Pożyczka udzielona przez spółkę-córkę spółce-matce a podatek PCC

Spółka X posiada udziały w spółce Y. Spółka X realizuje duży kontrakt i potrzebuje środków na realizację zadania. W związku z tym pożycza pieniądze na realizację zadania od spółki Y. Po rozmowie z księgowymi pojawiają się sprzeczne informacje na temat płacenia podatku PCC. Nadmienię, że obydwie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »