.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Płacenie alimentów i zabezpieczenia jednocześnie

Co zrobić w sytuacji, gdy komornik pobiera z mojej wypłaty na podstawie wyroku z zabezpieczenia alimentacyjnego co miesiąc pieniądze? Po czasie zapadł wyrok rozwodowy i zasadzone alimenty. Płacę alimenty co miesiąc i co miesiąc także komornik pobiera z mojej wypłaty zabezpieczenie. Taka sytuacja trwa już rok. A była żona nie chce iść do komornika. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy była żona prawnie pobiera alimenty i zabezpieczenie jednocześnie? Czy mogę żądać zwrotu tych pieniędzy z zabezpieczenia alimentacyjnego od mojej byłej żony? Czy moge się odwołać i gdzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Płacenie alimentów i zabezpieczenia jednocześnie

Płacenie alimentów przez komornika

Jeżeli alimenty pobierane są w drodze postępowania egzekucyjnego, nie powinien Pan już płacić alimentów do rąk żony, a jedynie komornik powinien pobierać takie alimenty. Nadwyżkę, którą pobiera żona – a jednocześnie pobiera ją komornik – żona powinna zwrócić i powinien Pan zgłosić to do komornika, przedstawiając potwierdzenia przelewów na konto żony. Jeżeli bowiem sprawa jest prowadzona przez komornika, tylko on uprawniony jest do pobierania alimentów, chyba że żona złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – zależy to jednak od jej woli. Podnoszę, iż niestety, nawet 1 dzień spóźnienia w spłacie alimentów jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, bowiem po dniu oznaczonym w orzeczeniu roszczenie niniejsze jest wymagalne i możliwe jest wszczęcie egzekucji, jeżeli roszczenie nie zostało spełnione. Jeżeli więc spóźnił się Pan z obowiązkiem zapłaty alimentów, to żona, która posiada tytuł wykonawczy, mogła skierować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wniosek taki będzie zasadny. Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte, Pan jako dłużnik nie może co do zasady złożyć wniosku o jego umorzenie, a postępowanie takie będzie trwało – nawet w przypadku regulowania dalszych alimentów w terminie.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec alimentów

Zgodnie z treścią art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego „organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu”.

 

Z uwagi na to, tylko w przypadku powyższych przesłanek postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone, w szczególności do umorzenia dojdzie, gdy żona, a więc wierzyciel, złoży w tym zakresie powyższy wniosek. Wniosek dłużnika w tym zakresie, a wiec Pana, będzie bezskuteczny. Jeżeli chodzi o świadczenia alimentacyjne, to może Pan jedynie z własnej inicjatywy uwolnić się od niniejszego, składając do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Podstawą jednak umorzenia egzekucji jest wniosek wierzyciela.

Wierzyciel a umorzenie postępowania

Zgodnie bowiem z założeniami postępowania egzekucyjnego, to wierzyciel jest osobą decyzyjną i komornik działa na jego polecenie i wniosek. Pierwszym więc, wskazanym przez ustawodawcę podmiotem, który może żądać umorzenia postępowania w całości lub w części, jest wierzyciel jako ten, który decyduje o przebiegu postępowania. Artykuł 825 wskazuje jednak przypadki, kiedy wierzyciel nie jest samodzielnym dysponentem postępowania egzekucyjnego, tj. w przypadku wszczęcia z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. W takiej sytuacji sąd lub organ musi zaaprobować wniosek wierzyciela. Pomijając jednak powyższe, jeżeli alimenty ściąga komornik, nie jest Pan już obowiązany płacić alimentów do rąk żony, a żona powinna zgłaszać każdorazowe takie pobranie do komornika. Jeżeli tego nie zrobiła, powinien Pan wydrukować potwierdzenia przelewów ze wskazaniem, iż żona jednocześnie pobierała pieniądze od komornika i od Pana. Komornik powinien to rozliczyć. Na przyszłość, jeżeli egzekucja jest prowadzona, proszę jedynie czekać, aż komornik ściągnie należność, proszę nie wpłacać nic już żonie.

Pobieranie alimentów i zabezpieczenia

w przypadku wydania orzeczenia końcowego, orzeczenie w zakresie zabezpieczenia upada – żona jako wierzyciel powinna powiadomić komornika. Jeżeli tego nie zrobiła, proszę dostarczyć komornikowi wyrok o zakończonym postępowaniu wraz z wnioskiem o umorzenie. Może Pan też wystosować roszczenie o zwrot na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu