Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres obowiązków nauczyciela specjalnego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 29.12.2015

Zwracam się z prośbą o poradę prawną w sprawie zakresu obowiązków pedagoga specjalnego. Pracuję w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym. Jestem nauczycielką, prowadzę klasę na etapie gimnazjum. Jedną z uczennic w mojej klasie jest dziewczyna (16 lat) z porażeniem mózgowym, która wymaga odpoczynku w czasie zajęć (leżakowania). Dyrekcja wymaga ode mnie abym wykonywała te czynności jako wychowawca klasy, co wiąże się z ogromnym wysiłkiem fizycznym (dodatkowo jestem zobowiązana do zmiany pampersa). Jestem kobietą 52-letnią i mój stan zdrowia nie pozwala mi na takie obciążenie kręgosłupa. Dyrekcja nie reaguje na moje prośby o pomoc. Jaki jest zakres obowiązków nauczyciela specjalnego? Czy mogę donieść zaświadczenie o moim stanie zdrowia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nauczyciel szkoły specjalnej jest to osoba pracująca z ludźmi niepełnosprawnymi, z dziećmi specjalnej troski, tzn. przewlekle chorymi, głuchymi i niedosłyszącymi, kalekimi, niewidomymi i niedowidzącymi oraz upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu. Głównym celem pracy pedagoga specjalnego jest przygotowanie dzieci niepełnosprawnych, w miarę ich możliwości psychofizycznych, do samodzielnego życia w społeczeństwie. Zadaniem jego jest maksymalne ich usprawnienie, dbanie o wielokierunkowy rozwój oraz wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności. Te zadania nauczyciela szkoły specjalnej wynikają z nadrzędnych celów kształcenia i wychowania przyjętych we wszystkich szkołach oraz z celów specyficznych dla danego typu placówki specjalnej. Specyficzne cele uwarunkowane są rodzajem i stopniem niepełnosprawności uczniów, oczekiwaniami dzieci oraz ich opiekunów. Zalicza się do nich przede wszystkim wielokierunkowy rozwój osobowości wychowanków, kompensowanie i korekcję funkcji zaburzonych, usprawnianie funkcji niezaburzonych, ujawnianie i rozwój talentów, przygotowanie do czynnego życia w społeczeństwie, wyrabianie zaradności życiowej i odpowiedzialności za własne porażki i sukcesy. Realizacja tych wszystkich celów i zadań wymaga stałego i systematycznego wykonywania przez nauczycieli różnego rodzaju czynności podstawowych i dodatkowych. Podstawową czynnością nauczycieli jest prowadzenie obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi lub młodzieżą. Do zajęć tych zalicza się w szczególności nauczanie określonych przedmiotów w określonych klasach, prowadzenie zajęć specjalistycznych, tj. logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia świetlicowe, zajęcia w internacie.

 

Przepisy prawne nie nakładają na nauczyciela szkoły specjalnej obowiązku wykonywania czynności, o których mowa w pytaniu. W celu wykonywania czynności, o których mowa w pytaniu, powinna być w klasie zatrudniona tak zwana pomoc nauczyciela.

 

Niestety, aby dyrektor uwzględnił orzeczenie lekarskie, powinno ono być wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie badań, na które skierował nauczyciela pracodawca. Bez skierowania dyrektor ma prawo nie uwzględnić orzeczenia dostarczonego przez nauczyciela.

Nauczyciel szkoły specjalnej jest to osoba pracująca z ludźmi niepełnosprawnymi, z dziećmi specjalnej troski, tzn. przewlekle chorymi, głuchymi i niedosłyszącymi, kalekimi, niewidomymi i niedowidzącymi oraz upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu. Głównym celem pracy pedagoga specjalnego jest przygotowanie dzieci niepełnosprawnych, w miarę ich możliwości psychofizycznych, do samodzielnego życia w społeczeństwie. Zadaniem jego jest maksymalne ich usprawnienie, dbanie o wielokierunkowy rozwój oraz wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności. Te zadania nauczyciela szkoły specjalnej wynikają z nadrzędnych celów kształcenia i wychowania przyjętych we wszystkich szkołach oraz z celów specyficznych dla danego typu placówki specjalnej. Specyficzne cele uwarunkowane są rodzajem i stopniem niepełnosprawności uczniów, oczekiwaniami dzieci oraz ich opiekunów. Zalicza się do nich przede wszystkim wielokierunkowy rozwój osobowości wychowanków, kompensowanie i korekcję funkcji zaburzonych, usprawnianie funkcji niezaburzonych, ujawnianie i rozwój talentów, przygotowanie do czynnego życia w społeczeństwie, wyrabianie zaradności życiowej i odpowiedzialności za własne porażki i sukcesy. Realizacja tych wszystkich celów i zadań wymaga stałego i systematycznego wykonywania przez nauczycieli różnego rodzaju czynności podstawowych i dodatkowych. Podstawową czynnością nauczycieli jest prowadzenie obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi lub młodzieżą. Do zajęć tych zalicza się w szczególności nauczanie określonych przedmiotów w określonych klasach, prowadzenie zajęć specjalistycznych, tj. logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia świetlicowe, zajęcia w internacie.

 

Przepisy prawne nie nakładają na nauczyciela szkoły specjalnej obowiązku wykonywania czynności, o których mowa w pytaniu. W celu wykonywania czynności, o których mowa w pytaniu, powinna być w klasie zatrudniona tak zwana pomoc nauczyciela.

 

Niestety, aby dyrektor uwzględnił orzeczenie lekarskie, powinno ono być wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie badań, na które skierował nauczyciela pracodawca. Bez skierowania dyrektor ma prawo nie uwzględnić orzeczenia dostarczonego przez nauczyciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki