Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie niemieckiej grzywny

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 25.08.2014

W roku 1993 i 1994 w Niemczech dostałem grzywnę za przemyt papierosów (łacznie 500 pakietów). Czy sprawa uległa przedawnieniu i jak to sprawdzić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, iż w przypadku przemytu papierosów w Niemczech można narazić się na zarzut popełnienia wykroczenia albo przestępstwa oszustwa podatkowego – Steuerhinterziehung (art. 370 § 1 niemieckiej Ordynacji podatkowej [Abgabeordnung – AO, dost. http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/BJNR006130976.html#BJNR006130976BJNG003601301]).

 

Do treści pytania nie załączył Pan wyroków ani innych dokumentów, jednak w mojej ocenie pański czyn należy kwalifikować jako przestępstwo, a nie wykroczenie skarbowe.

 

Jako że został Pan już ukarany, a kara nie została wykonana, do rozważenia pozostaje możliwe przedawnienie wykonania kary (Vollstreckungsverjährung).

 

W przypadku ukarania za to przestępstwo polegające na przemycie papierosów należy zwrócić uwagę, iż z jednej strony przedawnieniu ulega wykonanie wymierzonej kary (pozbawienia wolności lub grzywny), a z drugiej obowiązek uiszczenia uszczuplonego podatku, ustalonego decyzją urzędu celnego, który podlega osobnemu terminowi przedawnienia.

 

Odnosząc się do aspektu prawnokarnego, sąd skazał Pana na grzywnę. Nie wskazał Pan jednak, w jakim wymiarze była to grzywna.

 

Sąd, skazując na grzywnę, wymierza ją w stawkach dziennych oraz określa wysokość jednej stawki dziennej. Przedawnienie wykonania kary jest uzależnione od ilości stawek dziennych grzywny.

 

W przypadku skazania na grzywnę do 30 stawek dziennych wykonanie kary ulega przedawnieniu z upływem lat 3 (§ 79 ust. 3 pkt 5 niemieckiego Kodeksu karnego – Strafgesetzbuch – StGB, dost. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG003002307), a powyżej 30 stawek dziennych jest to lat 5 (§ 79 ust. 3 pkt. 4 StGB). Termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg od chwili uprawomocnienia się wyroku (§ 79 ust. 6 StGB).

 

Nie wskazał Pan, kiedy wyroki się uprawomocniły. Przy założeniu, że nastąpiło to w 1993 i 1994 roku, wykonanie kary uległo już przedawnieniu. Istnieje taka możliwość, że w przypadku nieuregulowania grzywny sąd zamienił ją Panu na zastępczą karę pozbawienia wolności. W takiej sytuacji sąd wydaje nakaz aresztowania. Często zdarza się, że te nakazy mimo upływu terminu przedawnienia nie są usuwane z systemu i policja może dokonać zatrzymania w przypadku wjazdu na terytorium Niemiec. W celu sprawdzenia, czy sąd zamienił grzywnę na karę pozbawienia wolności i wydał nakaz aresztowania, należy zwrócić się bezpośrednio do sądu, który Pana skazał.

 

Odnosząc się do kwestii podatku – niezależnie od odpowiedzialności karnej, ciąży bądź ciążył na Panu obowiązek zapłaty uszczuplonego podatku. Obowiązek zapłaty podatku przedawnia się w przypadku przestępstwa określonego w § 370 ust. 1 AO z upływem lat 5 od końca roku, w którym zobowiązanie podatkowe powstało (§ 47 w zw. z § 228 w zw. z § 229 ust. 1 AO). Wysokość podatku jest ustalana w decyzji wydawanej przez właściwy urząd celny, który prowadzi też egzekucję. Zatem obowiązek zapłaty podatku również mógł ulec przedawnieniu. Zwracam jednak Panu uwagę, że istnieją możliwości do przerwania jego biegu, np. poprzez podjęcie czynności egzekucyjnym (§ 231 ust. 1 AO). Z tym pytaniem należałoby zwrócić się bezpośrednio do urzędu, który wydał decyzję wymiarową i prowadzi/prowadził egzekucję. Może być tak, że urząd umiejętnie dąży do przerwania biegu przedawnienia i termin ten niestety nie upłynął. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - pięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki