.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego po mężu?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 03.03.2021 • Zaktualizowane: 03.03.2021

Czy muszę przeprowadzać postępowanie spadkowe? Mąż umarł. Nieruchomość (dom) wcześniej daliśmy w dożywocie mojemu synowi z 1. małżeństwa, samochód zapisany jest na mnie i na syna, pozostają jedynie udziały w spółce. Mamy również córkę z 1. małżeństwa mojego męża. Testament męża cały jest na mnie. Konto bankowe mieliśmy wspólne, zadłużenie karty mego męża spłaciłam.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego po mężu?

Postępowanie spadkowe – konieczność przeprowadzenia

Oczywiście powinna Pani zainicjować postępowanie spadkowe, bowiem pomimo tego, że mąż za życia rozdysponował częścią majątku, pozostaje majątek, który należy do masy spadkowej, a więc m.in. środki na rachunku oraz udziały w spółce. Jeżeli jest Pani jedynym spadkobiercą testamentowym, to należy niniejsze uregulować, tak aby wszelkie aktywa mogły stać się Pani własnością. Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Niemniej, zgodnie z art. 681 Kodeksu postępowania cywilnego, możliwe jest również stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu o dział spadku. Nie oznacza to jednak, że sąd działa wtedy z urzędu. Należy bowiem zgodzić się, że przeważnie wniosek o wszczęcie postępowania działowego zawiera także implicite wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (zob. np. W. Borysiak, w: Osajda, Komentarz KC, t. III, 2013, art. 1025 KC, Nt 54).

 

Rozważane postępowanie sądowe prowadzone jest na podstawie art. 669–6792 Kodeksu postępowania cywilnego w trybie nieprocesowym, przy czym sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy. Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są bowiem wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane – czyli, jak wskazałam, spadkobiercy ustawowi.

 

Zgodnie z art. 670 Kodeksu postępowania cywilnego sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub skierować sprawę do dowolnego notariusza. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a także w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, także skrócone odpisy aktów małżeństwa, a także testament. Jeżeli zależy Panu na szybkości, proszę stawić się do notariusza.

Postępowanie spadkowe u notariusza

Następnie, po dokonaniu stwierdzenia nabycia spadku, stanie się Pani właścicielką masy spadkowej. Jedyną wadą postępowania u notariusza jest to, że wszyscy spadkobiercy – także ustawowi, a więc dzieci zmarłego, muszą się stawić z Panią u notariusza. Dział spadku może nastąpić również przed notariuszem lub przed sądem. Postępowanie przed sądem jest tańsze, gdyż czynności notariusza związane są z opłatami notarialnymi, jednak takie postępowanie jest znacznie szybsze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »