Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokumenty podatkowe po śmierci podatnika

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 30.12.2011

Jestem spadkobiercą. Jaki obowiązuje okres przechowywania dokumentów podatkowych (faktur) zmarłego? Ile czasu od śmierci podatnika ma urząd skarbowy na wszelkie rozliczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadkobiercy podatnika co do zasady przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

 

Jak słusznie wskazuje Izba Skarbowa w Krakowie, Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie (pismo z dnia 23.04.2007 r., sygn. akt T/PD-2/41170-0001/07), „podatnik oraz spadkobierca podatnika ma interes prawny przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniem rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych do czasu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe lub wygaśnięcia zobowiązania powstałego z mocy prawa lub decyzji w wyniku jego przedawnienia”.

 

Zgodnie z art. 100 Ordynacji podatkowej organy podatkowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekają w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców lub określają wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku – wydając decyzję (w decyzji organ podatkowy określa wysokość znanych w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy), organ podatkowy określa prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z ulg podatkowych, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę albo spadkodawca deklaracji nie złożył. Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Gdy spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków, po upływie wyżej wymienionego terminu organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę.

 

Co do zasady zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Mimo że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, spadkobiercom trudniej skorzystać z instytucji przedawnienia, bowiem zgodnie z art. 99 Ordynacji „podatkowej bieg terminów (z art. 68, 70, 71, 77 § 1 oraz art. 80 § 1) przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy”.

 

W doktrynie wskazuje się, że „brak zawieszenia powodowałby to, że spadkobiercy z chwilą śmierci podatnika wstępowaliby w jego prawa i obowiązki i od tej daty ponosiliby odpowiedzialność za jego zobowiązania podatkowe, co nie pozwoliłoby im zorientować się w obowiązkach i zakresie odpowiedzialności podatkowej swego poprzednika prawnego” (S. Babiarz, w: B. Gruszczyński i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009, LexisNexis, wyd. V, s. 1064).

 

Słusznie wskazuje Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 września 2008 r. (sygn. akt I SA/Lu 241/08): „przedawnienie zobowiązania podatkowego, które powstało za życia podatnika (podatników małżonków), podlega reżimowi art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Okoliczność, że spadkobiercy przejmują odpowiedzialność podatkową po zmarłym podatniku nie oznacza zmiany sposobu powstania przejmowanego zobowiązania podatkowego. Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają terminu przedawnienia wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy podatnika. Taką decyzję można wydać do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przejmowanego pod tytułem spadkobrania”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus 1 =

»Podobne materiały

Dokumenty do urzędu skarbowego

Moja matka zmarła w 2006 roku, jednak mój ojciec dopiero w 2011 roku złożył do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd wydał postanowienie, które uprawomocniło się w styczniu 2012 roku. Jakie formularze (SD-3, SD-Z2) muszę dostarczyć do urzędu skarbowego (czy mogą to być kserokopie, czy urzą

 

Kostka brukowa jako koszt firmy

Mam działalność gospodarczą na terenie, który nie jest wprowadzony do środków trwałych. Obecnie utwardzamy plac, tzn. kładziemy kostkę brukową. Są to spore koszty. Zastanawiam się, czy mogę wprowadzić kostkę brukową jako koszt firmy? Jak ewentualnie wyglądałaby sytuacja przy sprzedaży terenu?

 

Czy muszę zapłacić zaległości za abonament RTV?

Nie płaciłam za abonament RTV. Czy muszę zapłacić te zaległości? Dlaczego nikt nie nadał mi tego indywidualnego numeru, abym mogła zindywidualizować przelew za abonament? Czy musieli tak długo czekać z poinformowaniem dłużnika o kwocie zaległości? Poza tym opłacam kablówkę, w nazwie przelewu jest &b

 

Jak sprzedać samochód wzięty na firmę w leasing?

Chciałbym się dowiedzieć, jak sprzedać samochód wzięty na firmę w leasing. Leasing obowiązuje w wersji finansowej (bez VAT). Teraz chciałbym zrobić albo cesję leasingu, albo wykupić samochód i następnie sprzedać. Jak najkorzystniej to załatwić?

 

Różnice w nazwach towarów na fakturach zakupu i sprzedaży

Prowadzę działalność gospodarczą. Towary kupuję u różnych dostawców, później sprzedaję je moim klientom. Nieznacznie zmieniałem oznaczenia z faktur zakupowych na fakturach sprzedażowych (niewielka zmiana nazwy towaru, oznaczenia serii itp.). Obecnie mam problem z jednym klientem, który od dawna

 

Samochód zakupiony na firmę a likwidacja działalności

Pół roku temu zlikwidowałam własną działalność gospodarczą. Wcześniej kupiłam samochód na firmę na raty z dwuletnią spłatą. Samochód był środkiem trwałym, amortyzowany. Za dwa miesiące płacę ostatnią ratę za samochód. Co będzie z samochodem zakupionym na firmę gdy zlikwidowałam działalność? Czy stan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »