Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mniejsza powierzchnia zakupionej działki

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 08.12.2020

Zakupiłem działkę rolną, która okazała się być mniejsza jak twierdził sprzedający. Powierzchnia działki według aktu notarialnego i wypisu z rejestru gruntów wynosi 10,77 ha. Miesiąc temu na podstawie zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych stawiłem się jako właściciel na działce. Z pomiarów przeprowadzonych przez geodetę wynika, że powierzchnia mojej działki została zawyżona przez sprzedającego i po wyznaczeniu granic jest mniejsza i ma 10,49 ha. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy za brakujące 2800 m2 od sprzedającego za zawyżenie powierzchni działki? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mniejsza powierzchnia zakupionej działki

Mniejsza powierzchnia nieruchomości - wada fizyczna

Odpowiadając na Pana pytania, wyjaśniam, że mniejsza powierzchnia działki może być uznana za wadę fizyczną nieruchomości.

 

W sytuacji, gdy nieruchomość była mniejsza o 4 ary, niż wynikało to z aktu notarialnego, sąd uznał to za wadę fizyczną nieruchomości i przyznał kupującemu prawo do obniżenia ceny nieruchomości. Art. 556 Kodeksu cywilnego stanowi, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

Podobna sytuacja była przedmiotem wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14 maja 2014 r., wydanego w sprawie II Ca 242/14 – w treści tego wyroku sąd napisał:

 

„Z ustaleń faktycznych wynika, że cena nieruchomości gruntowej kupionej przez powoda była ustalona przez strony umowy w drodze negocjacji na 60.000,00 zł i w takiej wysokości była akceptowana przez powoda, ze względu na zespół cech, którym charakteryzować się miała działka nr (…). Jedną z nich była powierzchnia działki, bowiem zamiarem powoda było nabycie działki dużej, około 25 arowej, a drugą cechą było posiadanie przez działkę dostępu do drogi publicznej, z uwagi na planowaną na niej inwestycję budowlaną. Pozwani jako sprzedający w umowie zapewnili powoda, że powierzchnia działki wynosi 0,2473 ha i że działka posiada dostęp do drogi publicznej. Wprawdzie powód przed podpisaniem umowy sprzedaży oglądał działkę okazaną mu przez pozwanego, ale było to jedynie wizualne zapoznanie się z jej położeniem, usytuowaniem w terenie i orientacyjnymi granicami. W oględzinach tych nie asystował geodeta, który by »wychwycił« braki w areale”.

 

Uznał tym samym, że zarówno zaniżona, powierzchnia jak i brak dostępu do drogi publicznej są wadami nieruchomości.

Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy z powodu mniejszego wymiaru nieruchomości

Z kolei art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżenie ceny w praktyce oznacza właśnie żądanie zwrotu nadpłaconej kwoty.

 

Takie roszczenie z tytułu rękojmi Panu przysługuje. Dodam, że odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej ma charakter absolutny, bezwzględny, co oznacza że jest niezależna od winy i obciąża sprzedawcę niezależnie od tego, czy spowodował wadę i czy wiedział lub mógł o niej wiedzieć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton