.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przelewy w rodzinie - czy trzeba zgłosić darowiznę?

Sprawa dotyczy przelewów w najbliższej rodzinie, czy są to darowizny i czy trzeba zgłaszać je jako darowizny do urzędu skarbowego. Jesteśmy z żoną małżeństwem ponad 25 lat. Nabyliśmy w trakcie małżeństwa działkę, budowałem na niej dom. Ale dom zapisany był tylko na żonę (była jedynym właścicielem). Niedawno go sprzedała. Pieniądze wpłynęły na konto żony, do którego nie mam upoważnienia, ale ma je córka. W porozumieniu z żoną, która obecnie pracuje poza Polską, uzgodniliśmy, że córka przeleje część tej kwoty na moje konto. Część przelewu córka zrobiła na to konto, a część przelała na swoje konto osobiste, żeby łatwiej robić przelewy on-line. Czy takie przelewy w rodzinie musimy zgłosić jako darowiznę? Czy trzeba je zgłosić do urzędu skarbowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przelewy w rodzinie - czy trzeba zgłosić darowiznę?

Przelewy jako darowizny zwolnione z podatku

Od razu należy wskazać, że nawet fakt, iż nieruchomość została nabyta przez żonę w trakcie trwania związku małżeńskiego, nie znaczy automatycznie, że wchodzi w skład Państwa majątku wspólnego. Mogła zostać nabyta ze środków, które żona otrzymała np. w darowiźnie, czy ze spadku albo zarobiła np. z tytułu praw autorskich do jakiegoś swojego dzieła. Dodatkowo należy wskazać, że na zakup nieruchomości, która miałaby wchodzić w skład majątku wspólnego małżonków, konieczna byłaby zgoda obojga małżonków. Dziś nie ma sensu już tego prostować, tym bardziej, że kwestie te zostały już dawno załatwione w US. Dziś należy zająć się kwestią przelewów. Jak rozumiem, otrzymał Pan i Pańska córka pewne kwoty pieniędzy przelewami od Pańskiej żony, a potem do Pańskiej córki? W tym momencie najlepiej uznać to za darowiznę w świetle przepisów zwolnioną od podatku w przypadku zachowania się w określony sposób.

Pisemna umowa darowizny w rodzinie

Najczęściej darowizna nie wymaga zachowania szczególnej formy, jednak dla celów dowodowych najlepiej, by pomiędzy stronami została sporządzona umowa darowizny. Darowizna nieruchomości jest jednak wyjątkiem, bowiem w każdym przypadku wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego. Wizyta u notariusza zwalnia podatników z obowiązku zgłoszenia darowizny nieruchomości do urzędu skarbowego, ponieważ obowiązek przechodzi w tej sytuacji na notariusza. Dodatkowo bezpośrednio u notariusza można dokonać wszystkich innych ważnych czynności takich jak dokonanie zmian w księdze wieczystej, a dokładniej dokonanie wpisów w dziale II księgi wieczystej lub jej założenie w przypadku gdy nigdy nie była założona.

Zgłoszenie darowizn do US

W Państwa przypadku będziemy mieć do czynienia z darowizną środków pieniężnych, zatem to Pan jako obdarowany (a także córka) będzie zobowiązany dokonać wszystkich zgłoszeń. W tym miejscu należy również pamiętać o kwestii podatkowej. Darowizna na ogół opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn, w której możemy wyróżnić 3 grupy podatkowe. W każdej z tych grup określona jest kwota wolna od podatku, do wysokości której podatnicy są zwolnieni z płacenia podatku do urzędu skarbowego. Pan, otrzymując darowiznę od żony i córki zalicza się do I grupy podatkowej. W I grupie podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł. Wśród grupy podatkowej nr I wyróżniamy również grupę nr 0 – tam właśnie znajduje się Państwa miejsce.

Zwolnienie od podatku

W tej sytuacji otrzymana przez Pana darowizna będzie zwolniona od podatku. Zgodnie bowiem z art. 4a pkt 1 ustawy o spadkach i darowiznach „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez zstępnych, jeżeli:

 

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych za pomocą formularza SD-Z2 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego z wyjątkiem nabycia w drodze dziedziczenia. W tej sytuacji nabycie rzeczy należy zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza 9637 zł – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

 

Zatem Pan po otrzymaniu darowizn zobowiązany będzie złożyć deklarację SD-Z2, do której dołączy potwierdzenie otrzymania od żony i córki środków na swój rachunek bankowy. Ma Pan na to 6 miesięcy od daty otrzymania pierwszej darowizny. Na każdą z darowizn powinno to być osobne zgłoszenie. To samo powinna zrobić Pańska córka.

Masz podobny problem? Opisz nam swój problem wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl