.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pieniądze z urzędu pracy na firmę a spółka cywilna

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane przez starostę powiatowego, co do zasady mogą być przeznaczone także na prowadzenie tej działalności w ramach spółki cywilnej. Taką możliwość mogą jednakże wyłączać regulaminy przyznawania dotacji stosowane przez poszczególne urzędy pracy, lub zawarta ze starostą umowa.Pieniądze z urzędu pracy na firmę a spółka cywilna

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy bezrobotny może otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej jeżeli działalność tę zamierza prowadzić w ramach spółki cywilnej?

Przepis art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie wykonawcze2, nie wyłączają możliwości przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli działalność tę zamierza on prowadzić w ramach spółki cywilnej.

 

Teoretycznie jest więc to możliwe, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioskodawcą nie może być sama spółka cywilna, z uwagi na to, że status bezrobotnego może przysługiwać tylko osobie fizycznej. Tak więc w sytuacji, gdy utworzenie spółki cywilnej planują dwie osoby bezrobotne, wniosek o pieniądze z urzędu pracy „na firmę”, powinien złożyć oddzielnie każdy przyszły wspólnik. Należy przy tym pamiętać, że spółka cywilna nie może być przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3, dlatego aby prowadzić działalność, każdy wspólnik z osobna musi zostać wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kiedy pieniądze z urzędu pracy nie mogą być wykorzystane w spółce cywilnej?

W praktyce urzędy pracy wykonujące zadania starostów powiatowych często wyłączają możliwość wykorzystania przyznanych środków na wykonywanie działalności w ramach spółki cywilnej. Ograniczenia takie mogą zostać wprowadzone na mocy regulaminu przyznawania dofinansowania, bądź też wynikać z samej umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku gdy regulamin lub umowa stanowi, że pieniądze z urzędu pracy nie mogą być wykorzystane w spółce cywilnej (w szczególności nie mogą za nie zostać nabyte przedmioty, które wejdą w skład majątku wspólnego spółki), złamanie takiego postanowienia może skutkować obowiązkiem zwrotu całej uzyskanej dotacji.

 

 

 

 

____________________

1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm)

2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 457)

3 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus IX =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu