.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tytuł magistra na pieczątce

Co do zasady nie ma przeszkód, aby osoba która uzyskała tytuł zawodowy, umieszczała go na pieczątce służbowej. Jednakże możliwość ta może ulec ograniczeniu z uwagi na polecenie pracodawcy. Zakres danych, które należy zamieszczać na pieczęci, może określać również powszechnie obowiązujący akt prawny.Tytuł magistra na pieczątce

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tytuł zawodowy umieszczany na pieczątce służbowej

Tytuł magistra, tak jak pozostałe tytuły zawodowe (w szczególności licencjat i inżynier) – nadawane w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1, wydanym na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym2 – są niekiedy umieszczane na pieczątkach imiennych. Co do zasady nie istnieją przepisy, które by tego zabraniały, jednak możliwość taka może zostać ograniczona przez pracodawcę. W stosunku do niektórych pieczęci umieszczanie tytułu zawodowego może być wyłączone na mocy przepisów prawa.

Co może znaleźć się na pieczątce pracownika?

O dopuszczalności określania przez pracodawcę tego, co może znaleźć się na pieczątce pracownika, wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lutego 2007 r.3 Zgodnie z uzasadnieniem do tego wyroku podjęcie zatrudnienia pociąga za sobą konieczność poddania się pewnym rygorom wynikającym z wykonywania pracy (…), a także z samego charakteru zatrudnienia. Rygory te mają wprost podstawę w przepisach prawa ustawowego, ponadto jednak są one zawarte w regulaminach pracy (…), a także mogą wynikać z poleceń przełożonych. A więc w przypadku, gdy przepisy prawa nie określają treści pieczątki, należy to do kompetencji pracodawcy, który może w nie wyposażyć pracowników, a także określić ich treść. Pracodawca może przy tym uwzględnić tytuły zawodowe pracowników lub nie.

Brak możliwości umieszczania na pieczątce tytułu zawodowego magistra

Brak możliwości umieszczania na pieczątce tytułu zawodowego magistra może wynikać wprost z przepisów, jeżeli określają one wzór pieczęci lub wskazują dane, które powinny się na pieczątce znaleźć. Tak jest np. w przypadku egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy. Wzór pieczęci egzaminatora określa rozporządzenie4, które uniemożliwia zawarcie w treści pieczęci tytułu zawodowego. Podobnie jest w przypadku rzeczoznawców do spraw jakości produktów rolno-spożywczych5. Z drugiej jednak strony rozporządzenie może ustalać treść pieczęci w taki sposób, że podanie tytułu zawodowego jest konieczne (np. pieczątki rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, których wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy6).

 

 

 

 

______________________

1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167)

2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.)

3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r. (sygn. I PK 211/06)

4 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 995, z późn. zm.)

5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2014 r., poz. 102)

6rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 247, poz. 1835, z późn. zm.) 


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 4 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu