.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nazwa spółki komandytowej

Nazwa spółki komandytowej jest tożsama z jej firmą, czyli oznaczeniem indywidualizującym tę spółkę w obrocie. W nazwie spółki komandytowej powinno być zawarte co najmniej nazwisko lub nazwa jednego z komplementariuszy. Do nazwy spółki komandytowej mogą być dodatkowo dodane inne określenia dowolnie wybrane, jednakże tak określona firma spółki nie może wprowadzać w błąd potencjalnych kontrahentów.Nazwa spółki komandytowej

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady na jakich może być tworzona nazwa spółki komandytowej

Podstawowe zasady, na jakich może być tworzona nazwa spółki komandytowej, określa art. 43(5) w związku z art. 33(1) Kodeksu cywilnego1. Zgodnie z tymi zasadami – odnoszącymi się co prawda wprost do osób prawnych (spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej), lecz na mocy wskazanego wyżej art. 33(1) K.c., stosowanego również do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (taką jednostką jest spółka komandytowa, należąca do grona handlowych spółek osobowych) – pojęcie nazwy spółki komandytowej jest tożsame z jej firmą, czyli określeniem indywidualizującym spółkę w obrocie gospodarczym. Nazwa powinna zawierać określenie formy prawnej spółki, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę oraz inne określenia dowolnie obrane.

Tworzenie nazwy spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo kwestię tworzenia nazwy spółki komandytowej określa natomiast Kodeks spółek handlowych2. Zgodnie z art. 104 § 1 K.s.h. firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy (czyli wspólników spółki ponoszących odpowiedzialność za jej zobowiązania bez ograniczenia) oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Jednakże jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, to zgodnie z art. 104 § 3 K.s.h. firma spółki komandytowej powinna zawierać obowiązkowo przede wszystkim pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

Zamieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki

Natomiast zgodnie z art. 104 § 4 K.s.h. w nazwie spółki komandytowej nie może być zamieszczane nazwisko komandytariusza spółki, czyli wspólnika, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

 

Zgodnie z art. 104 § 2 K.s.h. zamiast zwrotu „spółka komandytowa” dopuszczalne jest również używanie w obrocie skrótu „sp. k.”.

 

Przy określaniu nazwy spółki komandytowej stosuje się ponadto wymogi dotyczące firm wszystkich przedsiębiorców określone w art. 433 § 1 K.c. Firma spółki komandytowej powinna się więc odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Nie może również wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 0 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu