Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta podatkowa

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.01.2016

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zmianę siedziby należy jednak zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Karta podatkowa jest jedną z form, w jakiej podatek dochodowy mogą opłacać pod pewnymi warunkami osoby fizyczne uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w szczególności prowadzące działalność:

 

 1. usługową lub wytwórczo-usługową wskazaną w ustawie (np. usługi ślusarskie, usługi w zakresie złotnictwa-jubilerstwa, usługi zegarmistrzowskie, usługi wulkanizatorskie, usługi krawieckie),
 2. usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 3. usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 4. gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 5. w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 6. w zakresie usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne* (zwanej dalej „ustawą”), podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek opłacają natomiast w wysokości określonej w decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Decyzja taka wydawana jest podatnikom, którzy spełnią następujące warunki:

 

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku zgłoszą prowadzenie działalności, która może być opodatkowana w formie karty podatkowej,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z art. 29 ustawy wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na dany rok podatkowy podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Ustawa nie zawiera przepisów, na mocy których zmiana miejsca prowadzenia działalności powodowałaby wygaśnięcie karty podatkowej. Jednak zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego:

 

 1. o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które:
  • powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
  • mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji,
 2. o likwidacji prowadzonej działalności.

 

Mając na uwadze powyższy przepis, wydaje się, że wystarczającym dla kontynuacji opodatkowania w formie karty podatkowej jest zgłoszenie zmiany miejsca prowadzenia działalności naczelnikowi, który wydał decyzję o zastosowaniu tej formy opodatkowania. Jednakże w celu uniknięcia sporów z organami podatkowymi zaleca się niekiedy poinformowanie o takiej zmianie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nowego miejsca wykonywania działalności, a nawet złożenie do niego ponownego wniosku o zastosowanie karty podatkowej.

 

 

_____________________________________________

* Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.01.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden + VI =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki