Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy przepisy dyrektywy są bezpośrednio skuteczne?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 09.07.2014

Dyrektywa jest unijnym aktem prawnym kierowanym wyłącznie do poszczególnych państw członkowskich, a nie do ich obywateli, w związku z czym nie może być ona bezpośrednio stosowana. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, które zaistnieją w przypadku nierzetelnego wprowadzenia dyrektywy do krajowego porządku prawnego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dyrektywa jest aktem prawnym wydawanym przez instytucje Unii Europejskiej, który zobowiązuje państwa członkowskie do zmiany prawa krajowego, zgodnie z celem określonym w tym akcie prawnym oraz w terminie w nim określonym. Co do zasady nie jest ona bezpośrednio stosowana w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej, wymaga bowiem wcześniejszej transpozycji do krajowego porządku prawnego, np. w drodze ustawy.

 

W pewnych przypadkach dyrektywy mogą wyjątkowo odnosić bezpośredni skutek, co oznacza, że mogą być stosowana przez sądy krajowe i na ich podstawie mogą zapadać orzeczenia. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej efektywność dyrektywy byłaby bowiem osłabiona, gdyby nie mogły się na nią powoływać zainteresowane osoby. Jednak aby tak się stało, muszą być spełnione następujące warunki:

 

  1. przepisy dyrektywy muszą być bezwarunkowe oraz wystarczająco jasne i precyzyjne (wyrok Trybunału w sprawie van Duyn przeciwko Home Office1);
  2. państwo członkowskie nie transponowało dyrektywy w terminie lub transponowało ją nieprawidłowo (wyrok Trybunału w sprawie Pubblico Ministero przeciwko Tullio Ratti2).

 

Ponadto należy zaznaczyć, że przepisy dyrektywy mogą być bezpośrednio stosowane tylko w aspekcie wertykalnym, to znaczy w stosunkach państwo-obywatel, ewentualnie w stosunkach państwo-osoba prawna (lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną). Nie mogą na ich podstawie zapadać orzeczenia w sprawach o aspekcie horyzontalnym, tj. między dwiema osobami prywatnymi lub przedsiębiorstwami.

 

 

 

 

__________________________

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie 41/74 van Duyn przeciwko Home Office

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 5 kwietnia 1979 r. w sprawie 148/78 Pubblico Ministero przeciwko Tullio Ratti


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus III =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki