Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie numeru NIP i REGON

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 28.08.2014

Numery NIP i REGON są identyfikatorami niezbędnymi do podjęcia działalności gospodarczej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej ich uzyskanie nie stanowi żadnego problemu – są przydzielane automatycznie na podstawie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Trochę bardziej skomplikowane jest uzyskanie tych numerów przez spółki handlowe, jednak i tu zastosowanie ma zasada „jednego okienka”.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzyskanie numeru NIP

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników1 osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (w tym w przypadku jednoosobowych przedsiębiorców-płatników VAT oraz spółek).

 

W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i nieposiadającymi NIP uzyskanie tego numeru jest bardzo proste, następuje bowiem na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie art. 25 ust. 5 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2). Numer NIP przydzielany jest automatycznie, najczęściej następnego dnia po złożeniu formularza CEIDG-1.

 

Natomiast w przypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskanie NIP wymaga złożenia dodatkowego formularza NIP-2, jednak składa się go razem z wnioskiem o wpis do KRS. Czas oczekiwanie na NIP w takim przypadku wynosi maksymalnie 14 dni.

 

Uzyskanie numeru REGON

 

Podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 30 pkt 1 ustawy o statystyce publicznej3, wymaga oprócz numeru NIP uzyskania również numeru REGON, czyli wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Tym numerem przedsiębiorcy posługują się w celu przekazywania do Głównego Urzędu Statystycznego informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych.

 

W przypadku osób fizycznych, uzyskanie numeru REGON następuje analogicznie, jak uzyskanie NIP. Jest on przydzielany na podstawie wniosku CEIDG-1. Natomiast w przypadku przedsiębiorców wpisywanych do KRS, należy dodatkowo do wniosku o wpis do KRS dołączyć wniosek o wpis do rejestru REGON (formularz RG-1), który zostanie przez sąd rejestrowy przekazany do urzędu statystycznego. REGON zostanie przydzielony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

 

 

 

_______________________________________________

1ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.)

2ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672, z późn. zm.)

3ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.08.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus III =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki