Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie organy występują w spółce z o.o.?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 09.07.2014

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąc osobą prawną, wszelkich czynności może dokonywać wyłącznie poprzez swoje organy. Do organów tych należą zarząd, zgromadzenie wspólników oraz fakultatywnie rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych1 organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są:

 

 1. jednoosobowy lub wieloosobowy zarząd;
 2. zgromadzenie wspólników;
 3. rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (lub oba te organy).

 

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Zarząd spółki z o.o. składa się z jednego lub większej liczby członków, którzy powoływani są uchwałą wspólników (chyba że umowa spółki ustanawia inny sposób powołania zarządu), spośród wspólników lub osób niebędących wspólnikami. Zarząd jest organem, który reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki (prawa tego nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich).

 

Trudności w określeniu sposobu i zakresu działania poszczególnych członków zarządu mogą się pojawić, gdy w spółce powołany został zarząd wieloosobowy. W takim przypadku sposób reprezentacji powinna określać umowa spółki. Jeżeli jednak umowa nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Natomiast oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W przypadku gdy umowa nie reguluje stosunków pomiędzy samymi członkami zarządu, stosuje się następujące zasady:

 

 1. każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki;
 2. każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki (jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu);
 3. uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu;
 4. uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów (umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu);
 5. powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
 6. odwołać prokurę może każdy członek zarządu.

 

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Zgromadzenie wspólników to organ spółki z o.o. podejmujący najważniejsze decyzje dotyczące spółki. Uchwały wspólników wymagają sprawy wskazane w umowie spółki, a także:

 

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;
 5. zwrot dopłat;
 6. zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

 

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Prawo zarządu nad działalnością spółki z o.o. przysługuje co do zasady każdemu wspólnikowi spółki. Jednak niezależnie od tego do kontroli może zostać powołany w umowie spółki dodatkowy organ, którym może być rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu utworzenie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obligatoryjne). Wspólnicy mogą powołać jeden z tych organów lub obydwa jednocześnie.

 

Podstawowa różnica pomiędzy radą nadzorczą a komisją rewizyjną jest taka, że rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, natomiast do obowiązków komisji rewizyjnej należy jedynie ocena sprawozdań oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty (w spółce niemającej rady nadzorczej umowa spółki może jednak rozszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej).

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 09.07.2014

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden - dziesięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Prawo kontroli spółki z o.o. przez jej wspólnika

Artykuł omawia zagadnienia związane z prawem kontroli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej wspólnika.

Obligatoryjna rada nadzorcza w spółce

Bezwzględny wymóg powołania rady nadzorczej dotyczy w zasadzie wyłącznie spółki akcyjnej. W spółce komandytowo-akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjna rada nadzorcza uzależniona jest od przekroczenie określonych progów w liczbie wspólników lub wyso
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »