.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpis oddziału do KRS

Utworzenie oddziału przez spółkę prawa handlowego wymaga ujawnienia jego adresu i siedziby w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Za nieujawnienie oddziału grozi grzywna.Wpis oddziału do KRS

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utworzenie oddziału przez spółkę prawa handlowego

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy czym wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają wyłącznie osoby fizyczne, natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki prawa handlowego dokonują wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

 

Zgodnie z art. 38 pkt 1 lit. d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym2, jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały, w rejestrze powinny zostać ujawnione również siedziby i adresy tych oddziałów. Przez oddział należy rozumieć, zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Czy przedsiębiorca który utworzył oddział jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w KRS?

W związku z powyższym przedsiębiorca, który utworzył oddział, jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, który zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym powinien zostać złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia utworzenia oddziału.

Niezłożenie wniosku o wpis oddziału do KRS

Niezłożenie wniosku o wpis oddziału do KRS skutkować może sankcjami, w tym sankcjami finansowymi. W przypadku niedokonania zmian w terminie, właściwy sąd rejestrowy może wezwać zobowiązanych do aktualizacji wpisu, wyznaczając do tego dodatkowy 7-dniowy termin, z zagrożeniem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego3 o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy może nałożyć grzywnę w wysokości do 10 000 złotych, która może być ponawiana. Jeżeli nakładane grzywny nie odniosą skutku, sąd rejestrowy może nawet wykreślić wpis z rejestru albo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy.

 

Na marginesie należy dodać, że zgodnie z art. 436 Kodeksu cywilnego4 firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. Firmą w tej postaci powinien posługiwać się w obrocie oddział przedsiębiorcy.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 7 =

 

Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu