Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawomocność postanowienia wykreślenia spółki z KRS

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 24.07.2019

10.10 nasza spółka została wykreślona z rejestru KRS-u. Kiedy to postanowienie stanie się prawomocne?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Co do zasady wyrejestrowanie spółki z KRS-u wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Od reguły tej można odstąpić w przypadku spółek jawnych, partnerskich i komandytowych, które mogą zdecydować o rezygnacji z postępowania likwidacyjnego. Otwarcie likwidacji nie ma wpływu na osobowość prawną spółki. Nadal ma ona zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, może pozywać oraz być pozywana. Decydujące znaczenie ma uprawomocnienie się postanowienia sądu rejestrowego o wykreśleniu jej z rejestru. Nie wiem, jakiej spółki dotyczy pytanie, więc odpowiedź będzie bardzo ogólna.

 

Wobec każdej spółki sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu jej z rejestru, a spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS-u. W związku z powyższym byt prawny spółki zlikwidowanej kończy się z chwilą uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego to wykreślenie. Zgodnie z art. 6945 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. Postanowienia o wpisie są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego”.

 

W większości przypadków wpis do KRS-u polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpisem jest również wykreślenie. Przy tym jednak, zgodnie z cytowanym art. 6945 § 2, postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z KRS-u.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W myśl art. 20 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym niezwłocznie po wydaniu postanowienia jego treść powinna być wprowadzona do systemu informatycznego tworzącego rejestr. Z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze dokonany jest wpis. W aktach rejestrowych podmiotu zamieszcza się wzmiankę o dacie, godzinie i minucie dokonania wpisu. Treść wpisu jest dokładnie określona w postanowieniu sądu. W sprawach, w których postanowienie sądu rejestrowego jest skuteczne lub wykonalne z chwilą uprawomocnienia, wraz z wpisem zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności. Postanowienie o wykreśleniu podmiotu z rejestru, na podstawie którego dokonuje się wpisu do rejestru – co oznacza wprowadzenie danych z tego postanowienia do systemu informatycznego (art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o KRS) – jest skuteczne i wykonalne z chwilą uprawomocnienia (art. 6945 § 2) (post. SN z 25.6.2014 r., sygn. akt I CSK 360/13). Po uprawomocnieniu się takiego postanowienia sąd rejestrowy wydaje z urzędu postanowienie zarządzające wykreślenie wzmianki o nieprawomocności i wpisanie wzmianki o uprawomocnieniu się postanowienia wraz z podaniem daty uprawomocnienia. Sąd po wydaniu postanowienia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego wprowadza je niezwłocznie do systemu teleinformatycznego, jednakże wraz ze wzmianką o jego nieprawomocności. Dane objęte treścią wpisu są przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej po uprawomocnieniu się postanowienia sądu (art. 20 ust. 2 ustawy o KRS). Po uprawomocnieniu się postanowienia o wykreśleniu podmiotu z rejestru sąd wpisuje datę uprawomocnienia z urzędu (art. 20 ust. 3 ustawy o KRS).

 

Wpis ten nie podlega ogłoszeniu. Wpisy, o których mowa w art. 12 ust. 3, art. 24 ust. 3 i 4 i w art. 41 ustawy o KRS oraz wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych, następują po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wpisu.

 

Powyższe oznacza to, że wykreślenie spółki jest dokonywane niezwłocznie po wydaniu postanowienia w tej sprawie, a więc w przypadku Państwa spółki jest to data 10 października 2018 r. Jednak na zaświadczeniu o dokonaniu wpisu podana jest wzmianka o nieprawomocności postanowienia. Spółka utraci swój byt prawny dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego w kwestii wykreślenia z KRS-u.

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt III CZ 80/12: „Upływ terminu do zaskarżenia orzeczenia warunkuje jego prawomocność (art. 363 k.p.c.), natomiast podstawą mocy wiążącej orzeczenia (art. 365 § 1 k.p.c.) jest stwierdzona przez sąd jego prawomocność. Moc wiążąca orzeczenia odnosi się zarówno do faktu istnienia prawomocnego orzeczenia, jak i mocy określonego waloru prawnego zawartego w nim rozstrzygnięcia”.

 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 740/07: „Postanowienia o wykreśleniu wpisu z rejestru zalicza się do postanowień rozstrzygających do co istoty sprawy, od których przysługuje środek odwoławczy. Stąd skutki prawne wywiera dopiero po uprawomocnieniu się (art. 363 § 1 i 365 KPC). Błędny jest zatem pogląd o utożsamieniu daty wydania postanowienia o wykreśleniu z rejestru z datą uprawomocnienia się tego postanowienia i rozpoczęciem wywoływania skutków prawnych przez to postanowienie”.

 

W postępowaniu nieprocesowym w myśl art. 518 Kodeksu postępowania cywilnego od postanowień sądu I instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje apelacja. Postanowienie wydane w postępowaniu rejestrowym, dotyczące wpisu do KRS-u, jest postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy. Zatem środkiem odwoławczym jest apelacja. Termin do wniesienia apelacji wynosi dwa tygodnie liczone od doręczenia uczestnikowi postanowienia co do istoty sprawy z uzasadnieniem (art. 369 § 1 w zw. z art. 13 § 2), zaś do wniesienia zażalenia – tydzień liczony od dnia doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała doręczenia postanowienia – od ogłoszenia postanowienia (art. 394 § 2 w zw. z art. 13 § 2).

 

Zgodnie z art. 363 § 1 orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Orzeczenia, które nie zostały w terminie zaskarżone, stają się prawomocne z dniem następnym, przypadającym bezpośrednio po ostatnim dniu terminu zaskarżenia orzeczenia. W ten sam sposób oznacza się datę prawomocności orzeczenia, które wprawdzie zaskarżono, ale następnie wniesiony środek zaskarżenia został odrzucony jako spóźniony, niedopuszczalny lub nieopłacony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 4 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zmiana siedziby firmy przed otrzymaniem wpisu z KRS

Prowadzimy spółkę, złożyliśmy w KRS wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmianę siedziby. Czy możemy ją jednak zmienić jeszcze przed otrzymaniem wpisu z KRS?

Zmiana przedmiotu działalności spółki - Forex

Nasza firma chciałaby zacząć zarabiać, inwestując kapitał na rynku Forex, prowadząc działalność tylko na własny rachunek. Niestety w umowie założycielskiej spółki, a dokładnie w przedmiocie działalności nie mamy wpisanej takiej pozycji. To, że musimy dodać taką działalność do

Rejestracja zamiejscowego oddziału spółki jawnej

Chcę dokonać rejestracji zamiejscowego oddziału spółki jawnej. Jak powinienem to uczynić? Czy muszę dokonać jednoczasowej aktualizacji w REGON-ie i urzędzie skarbowym, czy też uczyni to sąd rejestrowy?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »