Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego,

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 20.01.2016

Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej formy opodatkowania w wymaganym terminie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszy artykuł dotyczy umów najmu lokalu, w których stroną wynajmującą jest osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej. Pomimo że najem lokalu jest dla takich osób przeważnie dodatkowym źródłem zarobku, przychody z tego tytułu również są opodatkowane.

 

Podatek od przychodów (dochodów) za najem lokalu można płacić na dwa sposoby:

 

  1. na zasadach ogólnych od osiągniętego dochodu, według stawek 18% lub 32% – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1;
  2. w formie ryczałtu od przychodu w wysokości 8,5% – zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne2.

 

W celu rozliczania się ryczałtem, zgodnie z art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, należy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla naszego miejsca zamieszkania złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania, zwane niekiedy potocznie zgłoszeniem umowy najmu. Podatnik ma na to czas do 20 stycznia roku podatkowego, chyba że:

 

  • zaczął wynajmować mieszkanie w trakcie trwania roku – wtedy może to zrobić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z najmu;
  • pierwszy przychód osiągnął w grudniu – wtedy musi to zrobić do końca tego miesiąca.

 

W przypadku niedochowania powyższych terminów dochód z najmu lokalu podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zaliczki na podatek dochodowy od wynajmowania mieszkania

Niezależenie od tego czy podatnik dokonał zgłoszenia umowy najmu do urzędu skarbowego i będzie opłacać podatek ryczałtem, czy też na zasadach ogólnych, zobowiązany jest on do miesięcznego uiszczania zaliczek na podatek. Należy obliczyć je samodzielnie i wpłacić do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano czynsz najmu. Należy przy tym zaznaczyć, że wynajmujący nie ma obowiązku składania do urzędu miesięcznych zeznań podatkowych. Obowiązkiem jest wyłącznie złożenie zeznania rocznego. W przypadku ryczałtu będzie to PIT-28 (w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym), a w przypadku podatku na zasadach ogólnych PIT-36 (w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym).

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Szczególnym przypadkiem, w którym przepisy wprost nakładają obowiązek zgłoszenia umowy najmu do urzędu skarbowego, jest zawarcie umowy najmu okazjonalnego, o którym mowa w art. 19a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego3.

 

Zgodnie z art. 19b ust. 1 powyższej ustawy właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić mu potwierdzenie zgłoszenia.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia najmu do umowy najmu okazjonalnego nie mają zastosowania niektóre przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w szczególności ułatwiające właścicielowi wypowiedzenie umowy najmu.

 

________________________________

1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

3 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.01.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus VII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki