Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cel zakładania spółek cywilnych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 14.02.2014

Spółka cywilna, uregulowana w Kodeksie cywilnym, w odróżnieniu od spółek prawa handlowego nie jest przedsiębiorcą. Stanowi ona umowę między przedsiębiorcami, w której zobowiązują się oni do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, w szczególności przez wniesienie wkładów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego1 przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Jak wynika z tego przepisu, spółka uregulowana w Kodeksie cywilnym, tzw. spółka cywilna, jest umową, której strony zobowiązane są do świadczenia polegającego na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Z racji tego, że spółka cywilna jest umową, nie posiada ona osobowości prawnej, zdolności do czynności prawnych ani zdolności prawnej. Sama spółka nie jest też przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43Kodeksu cywilnego, w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych2 (m.in. spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), chociaż założyć ją mogą wyłącznie przedsiębiorcy. Najczęściej spotykanym modelem spółki cywilnej jest spółka zawierana przez dwie lub więcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jednak nie ma przeszkód prawnych, aby hipotetycznie umowę spółki cywilnej zawarły np. dwie spółki jawne, czy nawet dwie spółki akcyjne, lub też aby stronami jednej umowy spółki były zarówno prowadzące działalność osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, oraz osoby prawne.

 

Spółka cywilna zawierana jest w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Pojęcie to nie jest zdefiniowane ustawowo. W doktrynie wspólny cel gospodarczy rozumiany jest w szczególności jako uzyskanie korzyści gospodarczych, materialnych, dających się ocenić w pieniądzu3.

 

Dążenie do wspólnego celu gospodarczego przez wspólników spółki cywilnej następuje w szczególności przez wniesienie wkładów. Jest to najczęściej spotykany sposób współdziałania wspólników (jednak wniesienie wkładów nie jest konieczne do ważności umowy spółki). Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności (np. własności nieruchomości, przy użyciu której wspólnicy będą wykonywać działalność gospodarczą – w takim przypadku umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego) lub innych praw (przy czym muszą być to prawa majątkowe) albo na świadczeniu usług.

 

 

 

 

___________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)

3 S. Grzybowski, w: System, t. III, cz. 1, s. 802


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.02.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus cztery =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki