Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa sprzedaży serwisu internetowego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 27.01.2014

Sprzedaż serwisu internetowego wiąże się z zawarciem umowy mieszanej, tzn. zawierającej elementy różnych typów umów. Oprócz sprzedaży samego serwisu konieczne w większości przypadków będzie także przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów, które stanowią część serwisu oraz przeniesienie praw do domeny internetowej, pod którą serwis funkcjonuje.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Na serwis internetowy składać może się szereg elementów powiązanych ze sobą:

 

  1. rzeczy ruchome, takie jak serwer, nośniki danych, kopie zapasowe, egzemplarze utworów objętych prawami autorskimi,
  2. prawa autorskie,
  3. prawo do korzystania z domeny internetowej.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli transakcja sprzedaży serwisu internetowego ma być przeprowadzona rzetelnie i w sposób bezpieczny dla wszystkich stron, należy sporządzić odpowiednią umowę, która będzie przenosić zarówno własność rzeczy ruchomych, majątkowe prawa autorskie, jak również zapewniać przelew wierzytelności oraz przejęcie długów wynikających z umowy o utrzymanie domeny internetowej.

 

Podstawą sprzedaży rzeczy ruchomych wchodzących w skład serwisu internetowego będzie art. 535 Kodeksu cywilnego1, zgodnie z którym sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy umówioną cenę. Umowa w tym zakresie powinna więc określać oprócz stron przedmiot sprzedaży oraz cenę i warunki jej zapłaty.

 

Z reguły każdy serwis internetowy zawiera treści, które mogą być przedmiotem ochrony prawnoautorskiej. W związku z tym umowa sprzedaży serwisu powinna zawierać również postanowienia o przekazaniu tych praw na rzecz kupującego, ze wskazaniem pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych2. Polami tymi wedle przywołanego wyżej przepisu są w szczególności:

 

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Oprócz postanowień umownych o przekazaniu majątkowych praw autorskich warto również zadbać o zapewnienie kupującemu prawa wykonywania zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do utworów składających się na serwis internetowy, które umożliwia dokonywanie opracowań tych utworów, w szczególności tłumaczeń, przeróbek i adaptacji.

 

Serwisy internetowe funkcjonują w sieci internetowej pod postacią zbioru stron WWW dostępnych w określonym miejscu, zwanym domeną internetową (np. serwis ePorady24 znajduje się w domenie internetowej „eporady24.pl”). Korzystanie z domeny internetowej w większości przypadków jest płatne i może nastąpić na podstawie umowy z instytucją zarządzającą domenami. W przypadku domen „.pl” instytucją tą jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Umowę o korzystanie z domeny można zawrzeć bezpośrednio z NASK, bądź za pośrednictwem jednego z jej partnerów, którymi są w szczególności firmy oferujące również usługi hostingowe.

 

W przypadku sprzedaży serwisu internetowego transakcją przeważnie objęte jest również prawo do korzystania z domeny internetowej. W związku z tym w umowie sprzedaży serwisu konieczne jest zawarcie postanowień, w których sprzedający zobowiązuje się do dokonania przelewu (cesji) wierzytelności wynikających z umowy o korzystanie z domeny (czyli prawa do umieszczania w domenie własnych stron WWW), a kupujący do przejęcia długów z niej wynikających (obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie z domeny). Sama cesja uprawnień do domeny dokonana może być przez przesłanie zgodnych oświadczeń woli do NASK lub jej partnera. Niektóre firmy hostingowe umożliwiają również bardzo prosty sposób dokonania cesji, poprzez użycie kodu authInfo – specjalnego kodu autoryzacyjnego umożliwiającego szybką zmianę drogą elektroniczną osoby uprawnionej do korzystania z domeny.

 

 

 

 

__________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 27.01.2014

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus 0 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »