.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komu przysługuje mieszkanie komunalne?

Osoby o niskich dochodach, których nie stać na wynajem lub kupno własnego mieszkania, mogą ubiegać się o przyznanie przez gminę mieszkania komunalnego. Podstawowym warunkiem jego otrzymania, oprócz spełniania kryterium dochodowego, jest zamieszkiwanie na terenie danej gminy.Komu przysługuje mieszkanie komunalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Obowiązek zaspokajania przez gminę potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców nakłada ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 gmina zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

 

Jednakże kompetencje do ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustawa przyznaje poszczególnym radom gmin, które określają je w formie uchwał. Dlatego zasady przyznawania mieszkań komunalnych mogą różnić się w poszczególnych gminach, chociaż uchwała rady gminy zawsze powinna określać:

 

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Kiedy można starać się o przyznanie mieszkania komunalnego?

Aby otrzymać mieszkanie komunalne trzeba spełnić więc przede wszystkim kryterium dochodowe, a więc posiadać dochód nie wyższy, niż próg wskazany w uchwale rady gminy. Najczęściej dochód osób ubiegających się o mieszkanie komunalne oceniany jest w oparciu o średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego. Ponadto wnioskodawca powinien wykazać, że znajduje się w trudnych warunkach mieszkaniowych. W tym przypadku pod uwagę może być brana np. ilość metrów kwadratowych powierzchni łącznej pokoi przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego w obecnym mieszkaniu.

 

Niezależnie od powyższych warunków wnioskodawca powinien udowodnić fakt stałego pobytu na terenie gminy, w której stara się o mieszkanie komunalne. Należy przy tym zaznaczyć, że wykazanie stałego pobytu nie jest jednoznaczne z zameldowaniem w danym urzędzie gminy. Meldunek służy bowiem jedynie ewidencjowaniu ludności, a nie ustalaniu prawa do uzyskania mieszkania komunalnego, choć oczywiście zameldowanie może bardzo ułatwić udowodnienie stałego pobytu w danej gminie.

 

 

 

 

___________________

1 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu