.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie do KRS

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego wiąże się z obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia do KRS wymaga się również dla działalności niektórych, innych niż przedsiębiorcy, podmiotów.Zgłoszenie do KRS

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie do KRS – rejestr przedsiębiorców

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1 podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Jednym z takich warunków jest obowiązek dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej przez osoby fizyczne) lub rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym2 podlegają następujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

 

 1. spółki jawne;
 2. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 3. spółki partnerskie;
 4. spółki komandytowe;
 5. spółki komandytowo-akcyjne;
 6. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 7. spółki akcyjne;
 8. spółki europejskie;
 9. spółdzielnie;
 10. spółdzielnie europejskie; 
 11. przedsiębiorstwa państwowe;
 12. instytuty badawcze;
 13. tzw. „przedsiębiorstwa zagraniczne”;
 14. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
 15. towarzystwa reasekuracji wzajemnej;
 16. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje, jeżeli wykonują działalność gospodarczą;
 17. oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 18. główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 19. główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji;
 20. instytucje gospodarki budżetowej.

 

Podmioty te mają obowiązek złożenia do właściwego sądu rejestrowego zarówno wniosku o wpis do KRS rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i o wpis wielu innych okoliczności związanych z jej prowadzeniem, np. zmianę adresu siedziby, zawieszenie działalności, zmianę składu zarządu, czy np. zmiany w umowie spółki (niektórych wpisów sąd dokonuje jednak z urzędu, np. wpisów związanych z ogłoszeniem upadłości).

Wniosek o wpis do KRS

Wniosek o wpis powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Niedochowanie tego terminu lub brak zgłoszenia do KRS, może nieść ze sobą niekorzystne konsekwencje dla przedsiębiorców. Przykładowo, przedsiębiorca nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane w rejestrze nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu (np. korespondencja kierowana na nieaktualny adres spółki może zostać uznana za doręczoną, jeżeli zmiana adresu nie została zgłoszona do KRS).

 

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Obowiązek wpisu do KRS

Obowiązkowi wpisu do KRS podlegają również stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Wpisywane są one do odrębnego, utworzonego w tym celu rejestru – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Do tego rejestru mogą być też wpisywane organizacje pożytku publicznego inne niż fundacje i stowarzyszenia, jeżeli nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Niezależnie od tego, czy podmiot jest wpisany do tego rejestru KRS, ma on zawsze obowiązek zgłoszenia również do rejestru przedsiębiorców, jeżeli podejmuje działalność gospodarczą (nie dotyczy to zakładów opieki zdrowotnej).

 

 

 

 

_________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 minus jeden =

 

Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu