Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapis i polecenie – różnice

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 01.12.2015

Zarówno zapis jak i polecenie są rozrządzeniami testamentowymi innymi niż powołanie do spadku, które zastosować może spadkodawca. Istnieją między nimi jednak istotne różnice, dotyczące zarówno charakteru jak i skutku, jaki odnoszą.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Instytucje zapisu i polecenia regulują art. 968 oraz art. 982 Kodeksu cywilnego1. Zgodnie z art. 968 § 1 i 2 K.c. spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły), może również obciążyć zapisem zwykłym zapisobiercę (dalszy zapis). Natomiast zgodnie z art. 982 K.c. spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Treścią polecenia może być np. obowiązek postawienia pomnika czy zorganizowania pogrzebu spadkodawcy.

 

Zarówno zapis, jak i polecenie są rozrządzeniami testamentowymi. Podstawowa różnica pomiędzy tymi instytucjami dotyczy ich charakteru. Zapis może mieć charakter wyłącznie majątkowy, natomiast polecenie może mieć charakter zarówno majątkowy, jak i niemajątkowy. Ponadto zapis dokonywany jest na rzecz oznaczonej osoby, podczas gdy polecenie może co prawda przynosić korzyść majątkową osobom trzecim, jednak nie mogą być to osoby ściśle wskazane w testamencie (poleceniem, które może przynosić korzyść majątkową osobom trzecim, jednak nie czyni nikogo wierzycielem, będzie np. polecenie ufundowania stypendium dla dzieci z domów dziecka).

 

Żądanie wykonania zapisu przysługuje wyłącznie zapisobiercy. Natomiast wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem. Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy.

 

Relacja zapisu do polecenia

 

Należy zauważyć, że osoba wskazana w testamencie przez spadkodawcę, na rzecz której uczynił on zapis, może zostać również obciążona przez niego poleceniem. Zgodnie z art. 983 K.c. zapisobierca może w takim przypadku powstrzymać się z wykonaniem polecenia aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy polecenie obciąża dalszego zapisobiercę.

 

Zgodnie z art. 984 K.c. jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis z obowiązkiem wykonania polecenia, nie chce lub nie może być zapisobiercą, spadkobierca zwolniony od obowiązku wykonania zapisu powinien w braku odmiennej woli spadkodawcy polecenie wykonać. Przepis ten również stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy polecenie obciąża dalszego zapisobiercę.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.12.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus osiem =

 

»Podobne materiały

Polecenie testamentowe spadkodawcy

Artykuł omawia kwestię możliwości zawarcia przez spadkodawcę w testamencie polecenia skierowanego do spadkobiercy oraz skutki wprowadzenia takiego zapisu do testamentu.

 

Testament podróżny

Artykuł przedstawia możliwość sporządzenia testamentu w czasie podróży polskim statkiem morskim lub powietrznym.

 

Testament wojskowy

Artykuł omawia zagadnienia związane ze specjalną formą testowania, jaką jest testament wojskowy.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »