.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana nazwiska a zmiana nazwy firmy

Firmą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest jej imię i nazwisko. W związku z tym zmiana nazwiska przedsiębiorcy, wymaga zgłoszenia wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).Zmiana nazwiska a zmiana nazwy firmy

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek ujawnienia firmy przedsiębiorcy we wpisie do CEIDG

Zgodnie z art. 432 Kodeksu cywilnego1 przedsiębiorca działa pod firmą, którą ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Natomiast zgodnie z art. 434 Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie „firmy” w znaczeniu potocznym nie jest tożsame ze znaczeniem, jakie przypisują mu przepisy prawa cywilnego. W ujęciu prawnym firma służy oznaczeniu wyłącznie osoby wykonującej działalność gospodarczą, nie identyfikuje natomiast przedsiębiorstwa rozumianego jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak nieruchomości, ruchomości, prawa autorskie (chociaż firma może się pokrywać z nazwą przedsiębiorstwa). „Firma” nie jest więc biurem – miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

 Obowiązek aktualizowania danych zawartych we wpisie do CEIDG

Firmę przedsiębiorcy ujawnia się we właściwym rejestrze, którym w przypadku osób fizycznych jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obowiązek ujawnienia firmy przedsiębiorcy we wpisie do CEIDG wynika z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2. Na przedsiębiorcy ciąży również obowiązek aktualizowania danych zawartych we wpisie wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych w nim zawartych powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG, w szczególności od dnia zmiany firmy przedsiębiorcy. W związku tym, że nazwisko jest zawsze częścią składową firmy przedsiębiorcy, jego zmiana powoduje konieczność zaktualizowania wpisu w CEIDG.

Czy zmiana nazwiska przedsiębiorcy wymaga zgłoszenia wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)?

Ponadto, jeżeli zmiana nazwiska wynika z zawarcia małżeństwa i przyjęcia nazwiska małżonka, lub też z powodu powrotu do nazwiska sprzed małżeństwa, dokonując zmian w ewidencji należy również pamiętać o aktualizacji informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Ponadto, jeżeli we wpisie ujawniony został pełnomocnik przedsiębiorcy, który zmienił nazwisko, zaktualizować należy również jego dane.

 

Nadmienić należy, że nie jest konieczne uaktualnianie danych w urzędzie skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym. Dane z CEIDG są automatycznie przekazywane tym organom.

 

Niezłożenie wniosku o zmianę wpisu we wskazanym wyżej, 7-dniowym terminie jest wykroczeniem określonym w art. 601 § 2 Kodeksu wykroczeń i podlega karze ograniczenia wolności w wymiarze 1 miesiąca albo grzywny w wysokości od 20 do 5000 złotych (wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe).

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - V =

Niestety te przepisy są bez sensu. Zmianę trzeba zgłosić w terminie 7 dni i tak zrobiłam po ślubie. Ale w Ewidencji odrzucili mój wniosek i kazali się zgłosić z nowym dowodem (o ile dobrze pamiętam, PESEL nie zgadzał im się z nazwiskiem czy coś w tym stylu). Wyrobienie dowodu zajęło urzędowi ok. miesiąc czasu. Nie dało się w ciągu przepisowych 7 dni zgłosić zmiany nazwiska w CEIDG. Tak wygląda praktyka.

żona

 

Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu