.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Osoba, której dane widnieją w rejestrze dłużników niewypłacalnych, może odczuwać związane z tym trudności, zwłaszcza w sferze gospodarczej i finansowej. Po spełnieniu pewnych warunków lub upływie oznaczonego czasu może ona jednak liczyć na skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych.Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych jest jednym z rejestrów składowych Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisane mogą do niego zostać w szczególności zadłużone osoby fizyczne, które ogłosiły upadłość, osoby fizyczne, które zostały zobowiązane do wyjawienia majątku, wspólnicy upadłych spółek osobowych (oprócz komandytariuszy w spółce komandytowej), a także, na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy, osoby fizyczne, które w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłaciły należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

 

Zgodnie z wyrażoną w art. 12 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym* (zwanej dalej „ustawą”) zasadą trwałości wpisów do KRS dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie zaś z art. 8 ustawy sam rejestr jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w nim zawartych, również za pośrednictwem sieci Internet. Każdy ma również prawo otrzymywać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

Dane zawarte w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Ze względu na specyfikę rejestru dłużników niewypłacalnych, w szczególności z uwagi na to, że zawarte mogą być w nim swoistego rodzaju wrażliwe dane, zasada trwałości wpisów do KRS doznaje w tym przypadku pewnego ograniczenia, mianowicie w pewnych przypadkach możliwe jest skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane. Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wykreślnie z urzędu może nastąpić również w stosunku do wpisu dotyczącego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono, jeżeli zobowiązania tej osoby zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych może nastąpić również ze względu na upływ czasu. Zgodnie bowiem z art. 60 ust. 1 ustawy wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin, wykreślenie może nastąpić również na wniosek dłużnika po upływie tego terminu.

 

Wpisy wykreślone z rejestru dłużników niewypłacalnych nie podlegają ujawnieniu, co z kolei jest odstępstwem od zasady jawności wpisów do KRS.

 

 

 

 

_______________________________

1 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 687, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + cztery =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu