Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, by dziecko z pierwszego małżeństwa nie dziedziczyło po swoim ojcu?

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 04.10.2010

Mój mąż ma dziecko z pierwszego małżeństwa. Czy istnieje sposób na zabezpieczenie naszego majątku na wypadek, gdyby mąż umarł pierwszy? Nie chciałabym, by dziecko męża miało prawo do zachowku (w przypadku testamentu), ale wydziedziczenie nie wchodzi w grę. Chcielibyśmy, by jego dziecko odziedziczyło nasz dom dopiero po śmierci nas obojga.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 941 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament”. Do rozrządzeń testamentowych nie należy jednak jedynie powołanie spadkobiercy, o którym Pani pisze w pytaniu, ale także:

 

  1. ustanowienie zapisu – art. 968 K.c.,
  2. ustanowienie polecenia – art. 982 K.c.,
  3. powołanie wykonawcy testamentu – art. 986 K.c.,
  4. wyłączenie osoby należącej do kręgu spadkobierców ustawowych od dziedziczenia, wydziedziczenie – art. 1008 K.c.,
  5. ustanowienie fundacji – art. 927 § 3 K.c.

 

Testament może zawierać wszystkie, niektóre albo tylko jedno spośród wymienionych wyżej rozrządzeń. W przedstawionym przez Panią stanie prawnym najistotniejsze są dwie możliwości: zapis oraz polecenie.

 

Zgodnie z art. 968 K.c. „spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis)”. Stosunek prawny powstający na skutek zapisu pomiędzy zapisobiercą a obciążonym jest stosunkiem zobowiązaniowym, a prawo zapisobiercy ma charakter wierzytelności. Na podstawie tej wierzytelności zapisobierca może żądać od obciążonego wykonania zapisu.

 

Z mocy zapisu może więc powstać zobowiązanie do przeniesienia własności rzeczy (z pewnym uproszczeniem mówi się wówczas o zapisie rzeczy) lub użytkowania wieczystego, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, zapłaty określonej kwoty, spełnienia usługi, przelewu wierzytelności, zwolnienia z długu, zaniechania wykonywania innych praw (łac. legatum liberationis) itp. W szczególności więc Pani mąż mógłby w drodze zapisu zobowiązać syna do ustanowienia na Pani rzecz służebności mieszkania – prawa zajmowania i użytkowania całości domu aż do śmierci.

 

Natomiast polecenie jest rozrządzeniem testamentowym, na którego mocy spadkodawca w testamencie nakłada na spadkobiercę (ustawowego lub testamentowego) lub zapisobiercę (ewentualnie dalszego zapisobiercę) obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem.

 

Przedmiotem polecenia jest określone przez spadkodawcę działanie lub zaniechanie obciążonego, które niekoniecznie musi mieć wartość majątkową. Może ono leżeć „w interesie” spadkodawcy, samego obciążonego, osoby trzeciej lub mieć na względzie interes społeczny. Zachowanie to nie zawsze ma cechy świadczenia w ścisłym tego słowa znaczeniu.

 

Niemniej w Pani sytuacji w mojej ocenie właściwym postępowaniem byłoby ustanowienie przez Pani męża w drodze testamentu zapisu na Pani rzecz w postaci służebności użytkowania domu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + III =

»Podobne materiały

Ubezwłasnowolnienie alkoholika

Mój ojciec jest alkoholikiem. Niedawno wyprowadził się z domu i zamieszkał z konkubiną, z którą urządzają libacje alkoholowe. Chciałabym mu pomóc, ale jest to bardzo trudne. Czy można skierować ojca na przymusowe leczenie? Czy można go ubezwłasnowolnić, choćby ze względu na to, że wykazuje on z

 

Wynajem mieszkania – prawa najemcy

Wynajmujemy mieszkanie, nie mając zawartej umowy pisemnej (właścicielka nie znalazła dotąd na to czasu). Obecnie właścicielka dopomina się podwyżki czynszu, ale nawet nie umie tego uzasadnić. Samo mieszkanie ma bardzo niski standard (m.in. stale kapie woda z kranu, czego właścicielka nie chce napraw

 

Dział spadku i zniesienie współwłasności

Złożyłam w sądzie wniosek o dział spadku (po tacie) i zniesienie współwłasności. Obecnie posiadam 5/6 udziałów. Już przed śmiercią taty postanowiłam się budować na tej działce. Bratowa powiedziała, że nie będzie przeszkadzać i że chce, aby spłacić jej syna. Poniosłam ok. 5000 zł kosztów. Po śmierci

 

Czy spadkobierca ma prawo do niewypłaconego deputatu węglowego?

Moja mama dostawa rentę górniczą po moim tacie. Mama zmarła pół roku temu. Wcześniej otrzymywała raz do roku deputat węglowy, ale w ostatnich 5 latach go nie było. Ponoć niektórzy zrzekali się go na piśmie, ale mama nie miała żadnej korespondencji w tej sprawie. Czy ja jako spadkobierca mam szanse n

 

Napastowanie przez męża

Moja znajoma ma 63 lata, niedawno odeszła od swojego męża z powodu przemocy. Zamieszkała w swoim dawnym mieszkaniu. Mąż jednak ją napastuje – nachodzi ją, grozi jej, atakuje (słownie i fizycznie). Jak kobieta może pozbyć się tego natręta? Jest zastraszona i nie bardzo chce to zgłaszać sama na

 

Bezskuteczne zrzeczenie się praw do nieruchomości

W latach siedemdziesiątych moja rodzina została wywłaszczona. Cel wywłaszczenia nie został osiągnięty – spółdzielnia nie postawiła żadnego budynku na działce. Część rodziny (a właściwie spadkobierców) zaczęła starać się o zwrot posesji na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. S

 

Renta po mężu

Od 27 lat jestem mężatką; od początku małżeństwa nie pracowałam, mąż ma własną firmę. Niedawno podjęłam jednak pracę na pół etatu. Czy w takiej sytuacji w razie śmierci męża będę miała prawo do renty rodzinnej, czy może prawo do renty po mężu przysługuje jedynie niepracującym żonom? Jeśli renta będz

 

Brak reakcji administracji bloku po zgłoszeniu zalewania mieszkania

Mieszkam na ostatnim piętrze w bloku administrowanym przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli. Nad jednym z moich pokojów znajduje się taras sąsiada, na którym zbiera się woda opadowa, a później przecieka na mój sufit. W pokoju mam grzyba, nie da się tam mieszkać. Składałem już na piśmie prośbę

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »