.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Uregulowanie własności domu którego właściciele nie żyją

• Opublikowano: 24-03-2022 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Chciałabym uzyskać informacje w sprawie przepisania domu. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie to proste, ale może będzie jakaś szansa. Jest to dom jednorodzinny, należał do moich teściów. Teść zmarł w 1983 r .Teściowa zmarła w 2006 r. Żaden z teściów nie zostawił testamentu. My z mężem przeprowadziliśmy się do teściowej w 1991 r., kiedy zachorowała i potrzebowała opieki (żaden z 3 braci nie miał ochoty ani na opiekę, ani na dom). Drugi brat zmarł, zostawił dwoje dzieci, trzeci żyje i też ma dwoje dzieci – wszyscy pełnoletni. Mieszkamy w tym domu do dnia dzisiejszego. Niestety miesiąc temu mój mąż zmarł, a ja chciałabym spróbować uregulować sprawę z domem, jeżeli to możliwe. Słyszałam, że jest taka opcja przez zasiedzenie, jednak nie do końca wiem, o co chodzi. Czy to może pomóc mi w przepisaniu domu na siebie i dzieci? Czy możliwe jest przejęcie domu bez spłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Uregulowanie własności domu którego właściciele nie żyją

Dziedziczenie domu przez spadkobierców

O ile spadkobiercy po teściach się nie zgodzą, nie ma opcji, że nie będzie Pani nikogo spłacać. Przynajmniej na dzień dzisiejszy. Na chwilę obecną udziały we współwłasności wyglądają tak: dzieci zmarłych braci dziedziczą po 1/4, żyjący brat 1/4, Pani z dziećmi także 1/4.

 

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkodawcy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego).

Dział spadku

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398), od wniosku pobierana będzie opłata stała w kwocie 500 zł, a jeżeli wniosek będzie zawierać zgodny projekt działu spadku – 300 zł.

 

Dział spadku, nawet sądowy, powinien nastąpić na podstawie zgodnego wniosku wszystkich spadkobierców. Takie rozstrzygnięcie z reguły zadowala wszystkich zainteresowanych.

 

Gdy nie można dokonać działu na zgodny wniosek spadkobierców, o sposobie podziału majątku decyduje sąd (art. 687 i 684) po wysłuchaniu uczestników postępowania, a w wielu wypadkach także po zasięgnięciu opinii biegłych.

 

Zgodnie z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego „dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu, wydanego na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców”.

 

Przeprowadzenie umownego działu spadku jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy istnieje zgoda wszystkich spadkobierców, co do dokonania działu spadku. Wszyscy spadkobiercy muszą się zgodzić co do warunków i sposobu działu. Jeżeli choćby jeden z nich nie wyrazi zgody na dokonanie umownego działu spadku, zawarcie umowy nie będzie możliwe.

 

Umowa o dział spadku może być zawarta w dowolnej formie. Może to być również umowa ustna. Jednak zgodnie z art. 1037 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Formalności związane ze spadkiem

Do sądu zresztą należy złożyć następujące dokumenty:

 

  • akty zgonu – teściowej, teścia, rodziców teściowej
  • akty urodzenia spadkobierców,
  • dowody na własność majątku – odpisy KW, rejestry gruntów, mapy.

 

Należy także pamiętać o złożeniu deklaracji od podatku od spadku do US po wydaniu przez sąd postanowienia o nabyciu spadku. Bez względu na to, czy i kiedy nastąpi dział spadku.

 

Dokumenty – wniosek plus załączniki składa Pani do sądu, gdzie znajdują się nieruchomości. Dział spadku może być dokonany dopiero po prawomocnym stwierdzeniu nabycia spadku. Dlatego do wniosku o przeprowadzenie działu powinno być dołączone prawomocne postanowienie stwierdzające, którzy spadkobiercy dziedziczą spadek i w jakich częściach. Niedołączenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jednak nie pociąga za sobą daleko idących konsekwencji. W takim bowiem wypadku sąd dokonuje stwierdzenia nabycia spadku w postępowaniu działowym.

Przejęcie domu przez zasiedzenie

Na chwilę obecną nie spełnia Pani przesłanek zasiedzenia. Wymagane jest 30 lat od śmierci teściowej, aby mogła Pani nabyć nieruchomość przez zasiedzenie.

 

Więc jeśli nikt nie upomina się o spadek po rodzicach, ma Pani za sobą już 15 lat posiadania łącznie z mężem – proszę sprawy nie ruszać. Chyba że wszyscy spadkobiercy zgodnie zrzekną się spadku bez spłaty na Pani osobę czy Panią i Pani dzieci.

 

Jeśli nie jest Pani pewna ich stanowiska i nie ma Pani środków na spłatę – lepiej sprawy nie ruszać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu