Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sądowy dział spadku i długi pozostałe po spadkodawcy

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 20.10.2010

Ja i moje rodzeństwo otrzymaliśmy w spadku po ojcu majątek (po 1/3), który przyjęliśmy wprost. Dokonaliśmy zgodnie sądowego działu spadku, na podstawie którego całość przejmuje jedna osoba. W postanowieniu sądowym jednak nie są wspomniane zobowiązania wynikające ze spadku. Czy wszystkie długi przeszyły na osobę, która przejęła cały majątek? Czy wierzyciele mogą w przyszłości zwrócić się także do mnie o uregulowanie zobowiązań ojca? Czy jest możliwe odwołanie się od decyzji sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedmiotem działu spadku mogą być wyłącznie aktywa, a zatem stan czynny spadku. Podział długów spadkowych jest natomiast tylko konsekwencją dokonania działu aktywów i następuje z mocy samego prawa.

 

Wynika to wprost z art. 1034 § 2 1081 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

 

Jak wskazuje art. 1034 § 1 K.c., „do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów”.

 

Według zaś § 2 art. 1034 K.c. „od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów”.

 

Art. 1081 K.c. dotyczy natomiast odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Te długi „ponosi od chwili działu spadku spadkobierca, któremu to gospodarstwo przypadło, oraz spadkobiercy otrzymujący od niego spłaty. Każdy z tych spadkobierców ponosi odpowiedzialność w stosunku do wartości otrzymanego udziału. Odpowiedzialność za inne długi ponoszą wszyscy spadkobiercy na zasadach ogólnych”.

 

Jako że w Pańskim przypadku dokonano działu spadku zastosowanie będzie miał art. 1034 § 2 K.c. – zgodnie z tym przepisem w chwili obecnej odpowiada Pan za długi spadkowe odpowiednio do Pana udziału w spadku po ojcu, a więc w 1/4.

 

To, że cały spadek przypadł w wyniku działu spadku jednemu ze spadkobierców bez spłaty na rzecz pozostałych, nie powoduje, że nie odpowiada Pan za długi spadkowe. Co więcej, odpowiada Pan za te długi (za 1/3) całym swoim majątkiem, ponieważ przyjął Pan spadek wprost.

 

Wierzyciele ojca mogą więc żądać od Pana i ewentualnie egzekwować, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, 1/3 długów ojca.

 

Warto pamiętać, że co prawda w umowie o dział spadku spadkobiercy mogą ustalić, kto z nich i w jakim zakresie ma uregulować długi spadkowe, jednakże umowa w tym przedmiocie będzie miała skutek tylko między jej uczestnikami i w żadnej mierze nie rzutuje na odpowiedzialność wobec wierzycieli. Również ewentualne dokonanie podziału pasywów w sądowym orzeczeniu działowym nie wiąże wierzycieli.

 

Nawet więc jeżeli sąd wskazałby w postanowieniu działowym, że to spadkobiercy, któremu w wyniku działu spadku przypada przedmiot spadku (bez spłat) ma obowiązek zapłaty wszystkich zobowiązań spadkowych, to takie orzeczenie nie byłoby skuteczne względem wierzycieli, którzy, jak wspomniałem powyżej, mogą egzekwować długi od spadkobierców zgodnie z art. 1034 § 2 K.c.

 

Jeśli chodzi o odwołanie, to sprawa nie będzie taka łatwa, ponieważ w toku postępowania złożył Pan oświadczenie o tym, iż zgadza się Pan na taki dział spadku, w wyniku którego nie otrzyma Pan należnej Panu spłaty. Sąd nie miał innego wyjścia, mógł tylko orzec o podziale na podstawie zgodnego projektu działu spadku. Myślę, że należałoby również złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia złożonego pod wpływem błędu.

 

Składając apelację, nie ma Pan 100% szansy na to, że zostanie ona pozytywnie rozpatrzona – kluczem są oświadczenia spadkobierców co do zgodnego działu spadku.

 

Zgodnie z art. 74 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego”.

 

W pierwszej kolejności wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, mimo iż spadkobierca, który w wyniku działu spadku otrzymał nieruchomość, odpowiada za 1/3 (po dziale spadku) długów spadkowych.

 

Rozumiem, że w apelacji chciałby Pan domagać się zmiany orzeczenia poprzez dokonanie działu spadku w ten sposób, że otrzyma Pan spłatę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + 9 =

»Podobne materiały

Pracownik na zwolnieniu lekarskim pracuje, co może zrobić pracodawca?

Pracownik przybywa na zwolnieniu lekarskim L-4 od 14 września br. Ma zwolnienie od neurologa – ponoć chory kręgosłup. W tym czasie założył stronę internetową, gdzie zajmuje się sprzedażą produktów. Nagrywa filmiki, reklamuje produkty i zbiera zamówienia. Uczestniczy w szkoleniach w różnych mia

 

Nabycie nieruchomości w ramach postępowania spadkowego albo poprzez zasiedzenie

Moje pytania dotyczą możliwości nabycia nieruchomości w ramach postępowania spadkowego albo poprzez zasiedzenie. Czy można nabyć jedynie udziału w spadku (a nie część) w postępowaniu innym niż o podział majątku (dział spadku)? Czy istnieje możliwość jedynie „stwierdzenia”, jaki udział w

 

Podział schedy spadkowej i zniesienie współwłasności

W 1993 r. w formie darowizny otrzymałam od brata działkę z domem (brat wcześniej otrzymał je od rodziców). W 1998 r. zrzekłam się jej na rzecz brata, on zaś podarował mi ok. 1 ha ziemi. W 2002 r. brat zmarł. Wyrokiem sądu matka odziedziczyła 3/8 całości (ojciec już nie żył), a ja i każdy z mojego ro

 

Odrzucenie spadku po krewnej

W marcu br. otrzymałem pismo z sądu, że jestem spadkobiercą krewnej, która zmarła w 2013 roku. Krewnej tej nigdy nie znałem i nie utrzymywałem z nią kontaktu. Zostawiła po sobie długi. Sąd pyta się mnie, czy odrzuciłem spadek. Oczywiście nie, ponieważ nawet nie wiedziałem, że zmarła, a tym bardziej,

 

Badania psychotechniczne kierowcy po utracie prawa jazdy

Dwa lata temu utraciłem prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Po przejściu procedury sądowej z komendy policji dostałem skierowanie na badania psychotechniczne, których nie zrobiłem (psycholog i jakieś inne, chyba związane z wątrobą). Zatem dostałem z wydziału komunikacji urzędu powiatowego pis

 

Prawo jazdy zatrzymane w Norwegii

Zostało mi zatrzymane w Norwegii prawo jazdy. Policjant poinformował mnie, że mimo to wciąż mogę jeździć samochodem w Polsce i innych krajach UE. Twierdził, że mogę wyrobić nowe prawo jazdy w Polsce. Jak się zabrać za procedury? Czy policjant miał rację?

 

Kolejna kadencja dyrektora szkoły bez konkursu

Jestem dyrektorem szkoły od pięciu lat. W tym roku kończy mi się kadencja. Organ prowadzący chce mi powierzyć tę funkcję bez konkursu na kolejne 5 lat. Czy ma takie prawo, jeżeli pięć lat temu organ prowadzący ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora, a do konkursu zgłosił się tylko jeden kandydat i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »