.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Potrącenie pieszego podczas cofania

Potrąciłem pieszego podczas manewru cofania ciężarówką. W wyniku zdarzenia pieszy doznał złamania ręki. Cofając, miałem włączone światła awaryjne, a światło wsteczne działało. Nie byłem pod wpływem alkoholu, a zabrano mi prawo jazdy. Jakie mogą być konsekwencje tego zdarzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Potrącenie pieszego podczas cofania

Nieumyślne potrącenie pieszego podczas cofania

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości dotyczące potrącenia pieszego podczas cofania.

 

Obawiam się, że opisanym zachowaniem dopuścił się Pan występku określonego w art. 177 § 1 Kodeksu karnego (K.k.):

 

„Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące manewru cofania w ruchu lądowym zostały określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym w art. 23 ust 1 pkt 3), który stanowi: „kierujący pojazdem jest obowiązany: […]

3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby”.

Niezachowanie szczególnej uwagi przy cofaniu pojazdem

„Cofanie pojazdu – jak zaznaczył Sąd Najwyższy w wyroku z 27 czerwca 1972 r. (sygn. akt V KRN 227/72) – jest manewrem specjalnym, którego inni użytkownicy dróg oraz osoby znajdujące się na drodze cofanego pojazdu w zasadzie nie przewidują. Nakłada to na kierującego pojazdem szczególne obowiązki [...]. Oskarżony obowiązany jest upewnić się przed manewrem cofania samochodu, że nikt nie znajduje się za pojazdem, przy czym wobec trudności przekonania się o tym osobiście z uwagi na rodzaj pojazdu, powinien był zapewnić sobie podczas cofania pomoc innej osoby [...]. Albo kierowca sam dokładnie widzi drogę za cofającym pojazdem, albo ma kontakt wzrokowy z inną osobą ustawioną tak, że widzi ona dokładnie tę drogę i może natychmiast zasygnalizować o niebezpieczeństwie”.

 

Przytoczony wyrok jest powszechnie akceptowany w orzecznictwie i stanowił bazę dla brzmienia art. 23 ust 1 pkt 3) Prawa o ruchu drogowym.

Naruszenie zasady bezpieczeństwa przy cofaniu - co grozi za potrącenie pieszego?

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że naruszył Pan zasady bezpieczeństwa przy cofaniu, gdyż wykonując ten manewr, nie miał Pan pełnej widoczności, a nie zapewnił sobie Pan pomocy innej osoby.

 

Ponieważ popełniony przez Pana występek zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 3 lat, sąd może warunkowo umorzyć karę zgodnie z art. 66 K.k.:

 

„§ 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności”.

 

Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może zobowiązać Pana do zapłacenia świadczenia pieniężnego lub nawiązki.

 

Sąd może również wymierzyć karę i zawiesić jej wykonanie zgodnie z art. 69 K.k.:

 

„§ 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

 

§ 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa”.

 

Zawieszając wykonanie kary, sąd może orzec karę grzywny.

Potrącenie pieszego podczas cofania a zakaz prowadzenia pojazdów

Teoretycznie sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w myśl art. 42 § 1 K.k.: „sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”.

 

Środek karny określony w art. 42 § 1 K.k. ma charakter fakultatywny i nie sądzę, by w Pana przypadku sąd chciał go zastosować. Nie można powiedzieć, żeby z okoliczności popełnionego przestępstwa (potrącenia pieszego podczas cofania) wynikało, że prowadzenie przez Pana pojazdu zagrażałoby bezpieczeństwu w komunikacji. Mimo naruszenia zasad bezpieczeństwa, wykonując manewr cofania, podjął Pan środki mające na celu wykonanie go bezpiecznie chociażby poprzez włączenie świateł awaryjnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus sześć =

06.04.2014

Zasada wzmożonej ostrożności w okolicach parkingowych jest uznana na całym świecie, bo tu dochodzi do poważnych tragedii. W wielu krajach są osoby, które tak zarabiają na życie podbiega pod cofający samochód i z kopniaka w zderzak. W takiej sytuacji kierowca musi wyskoczyć z portfela albo wezwana zostanie policja i konsekwencje są poważne. Zawsze winę ponosi kierowca.
W Polsce kierowcy mogą rozjechać cię na parkingu i jeszcze mają pretensję że się tam pojawiłeś.

asdafds

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl