Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Potrącenie pieszego podczas cofania

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 13.09.2013

Potrąciłem pieszego podczas manewru cofania ciężarówką. W wyniku zdarzenia pieszy doznał złamania ręki. Cofając, miałem włączone światła awaryjne, a światło wsteczne działało. Nie byłem pod wpływem alkoholu, a zabrano mi prawo jazdy. Jakie mogą być konsekwencje tego zdarzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości dotyczące potrącenia pieszego podczas cofania.

 

Obawiam się, że opisanym zachowaniem dopuścił się Pan występku określonego w art. 177 § 1 Kodeksu karnego (K.k.):

 

„Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące manewru cofania w ruchu lądowym zostały określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym w art. 23 ust 1 pkt 3), który stanowi: „kierujący pojazdem jest obowiązany: […]

3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby”.

 

„Cofanie pojazdu – jak zaznaczył Sąd Najwyższy w wyroku z 27 czerwca 1972 r. (sygn. akt V KRN 227/72) – jest manewrem specjalnym, którego inni użytkownicy dróg oraz osoby znajdujące się na drodze cofanego pojazdu w zasadzie nie przewidują. Nakłada to na kierującego pojazdem szczególne obowiązki [...]. Oskarżony obowiązany jest upewnić się przed manewrem cofania samochodu, że nikt nie znajduje się za pojazdem, przy czym wobec trudności przekonania się o tym osobiście z uwagi na rodzaj pojazdu, powinien był zapewnić sobie podczas cofania pomoc innej osoby [...]. Albo kierowca sam dokładnie widzi drogę za cofającym pojazdem, albo ma kontakt wzrokowy z inną osobą ustawioną tak, że widzi ona dokładnie tę drogę i może natychmiast zasygnalizować o niebezpieczeństwie”.

 

Przytoczony wyrok jest powszechnie akceptowany w orzecznictwie i stanowił bazę dla brzmienia art. 23 ust 1 pkt 3) Prawa o ruchu drogowym.

 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że naruszył Pan zasady bezpieczeństwa przy cofaniu, gdyż wykonując ten manewr, nie miał Pan pełnej widoczności, a nie zapewnił sobie Pan pomocy innej osoby.

 

Ponieważ popełniony przez Pana występek zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 3 lat, sąd może warunkowo umorzyć karę zgodnie z art. 66 K.k.:

 

„§ 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności”.

 

Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może zobowiązać Pana do zapłacenia świadczenia pieniężnego lub nawiązki.

 

Sąd może również wymierzyć karę i zawiesić jej wykonanie zgodnie z art. 69 K.k.:

 

„§ 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

 

§ 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa”.

 

Zawieszając wykonanie kary, sąd może orzec karę grzywny.

 

Teoretycznie sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w myśl art. 42 § 1 K.k.: „sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”.

 

Środek karny określony w art. 42 § 1 K.k. ma charakter fakultatywny i nie sądzę, by w Pana przypadku sąd chciał go zastosować. Nie można powiedzieć, żeby z okoliczności popełnionego przestępstwa (potrącenia pieszego podczas cofania) wynikało, że prowadzenie przez Pana pojazdu zagrażałoby bezpieczeństwu w komunikacji. Mimo naruszenia zasad bezpieczeństwa, wykonując manewr cofania, podjął Pan środki mające na celu wykonanie go bezpiecznie chociażby poprzez włączenie świateł awaryjnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - IX =

06.04.2014

Zasada wzmożonej ostrożności w okolicach parkingowych jest uznana na całym świecie, bo tu dochodzi do poważnych tragedii. W wielu krajach są osoby, które tak zarabiają na życie podbiega pod cofający samochód i z kopniaka w zderzak. W takiej sytuacji kierowca musi wyskoczyć z portfela albo wezwana zostanie policja i konsekwencje są poważne. Zawsze winę ponosi kierowca.
W Polsce kierowcy mogą rozjechać cię na parkingu i jeszcze mają pretensję że się tam pojawiłeś.

asdafds

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki