.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie pracownika za niewykonywanie swoich obowiązków

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.05.2018

Piszę w imieniu swojej firmy. Mamy pracownika, który sprawia problemy. Przed 2 miesiącami dostał naganę w formie pisemnej z wpisem do akt. Natomiast w ciągu ostatniego miesiąca wykorzystał wszystkie 4 dni urlopu na żądanie. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że nie powiadomił o tym ani właściciela, ani przełożonego, tylko kolegę z pracy, któremu nie jest podległy, i to tuż przed rozpoczęciem pracy. Czy taka forma informowania jest dopuszczalna? Pracownik nie wykonuje właściwie swoich obowiązków, ale ma umowę na czas nieokreślony z 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Jakie mamy możliwości zwolnienia takiego pracownika? W jakim trybie możemy to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie pracownika za niewykonywanie swoich obowiązków

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Kwestią, która wymagałaby ustalenia, jest dzień, kiedy pracownik nie stawił się w pracy. Ma to o tyle istotne znaczenie, że od tego dnia liczyć należy miesięczny termin do złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż jeżeli miesięczny termin od nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pracownika w pracy jeszcze nie upłynął, to zasadnym jest złożenie pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracownik jest bowiem zobowiązany do powiadomienia pracodawcy, a nie współpracownika o skorzystaniu z prawa do urlopu na żądanie. Innymi słowy, w mojej ocenie, jeżeli współpracownik, który został przez tegoż powiadomiony o swojej nieobecności w pracy z uwagi na urlop na żądanie, nie jest względem niego w żaden sposób nadrzędny, nie jest jego przełożonym, to uważam, że takie powiadomienie nie jest skuteczne.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2002 r., sygn. akt I PKN 233/01, wskazał, że nawet jednodniowa nieusprawiedliwiona nieobecność oczywiście uzasadnia zastosowanie tego trybu rozwiązania stosunku pracy.

 

W innym wyroku z dnia 09.09.2004r., I PK 396/03, Sąd Najwyższy stwierdził, że „pracownik nie może sam sobie samowolnie udzielić zwolnienia od pracy. Nie może być tak, że pracownik oświadcza pracodawcy, albo w ogóle mu nie oświadcza, że korzysta z trzech dni na poszukiwanie pracy i przez trzy dni nie przychodzi do pracy, bo będzie to nieobecność nieusprawiedliwiona. Pracownik nie może samowolnie rozpocząć urlopu tylko za powiadomieniem pracodawcy w innym terminie niż wynika z planu urlopu. Musi uzgodnić z pracodawcą ten dzień wolny”.

 

W mojej ocenie, jeśli nie minął miesiąc od dnia nieobecności pracownika, występują przesłanki do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, ale musicie Państwo pamiętać, żeby w takim oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę przedstawić wszystkie zastrzeżenia, zarzuty, które macie do pracownika. „Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę ma być zatem skonkretyzowana (formalnie). Ma być rzeczywista w przekonaniu pracodawcy i tylko ten fakt jest przedmiotem oceny wykonania obowiązku z art. 30 § 4, ponieważ to, czy wskazana przyczyna obiektywnie istniała, będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez pryzmat art. 45 k.p lub 52” (tak Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek „Kodeks pracy. Komentarz” Warszawa 2006).

 

Trzeba podkreślić, że wskazana przez pracodawcę przyczyna, lub przyczyny rozwiązania, zakreślają granice kognicji sądu. Zatem nie można już później w toku procesu sądowego powoływać się na inne okoliczności, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca na moment składania oświadczenia woli musi wyłożyć wszystkie swoje pretensje wobec pracownika lub okoliczności z własną kondycją ekonomiczną.

 

Oczywiście należy się liczyć z tym, że pracownik może podważyć takie rozwiązanie umowy o pracę przed sądem, dlatego to od Państwa zależy, czy chcecie mu wręczyć wypowiedzenie, czy też rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Najpierw proszę ustalić, kiedy przełożony pracownika lub też pracodawca powziął wiedzę o nieobecności pracownika w pracy. Kiedy kolega, który miał taką informację, przekazał ją właściwej osobie i o której?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl