Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy będę uprawniony do emerytury jako żołnierz?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 12.09.2017

W 2006 roku zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej. Od 2007 roku kontynuowałem służbę jako żołnierz nadterminowej służby wojskowej, po czym na swój wniosek zostałem przeniesiony do rezerwy. 31.08.2013 roku podpisałem kontrakt na zawodową służbę wojskową i służę do dziś. Kiedy będę uprawniony do emerytury jako żołnierz? Czy po 15 latach, czy w wieku 55 lat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy będę uprawniony do emerytury jako żołnierz?

Fot. Fotolia

Nabycie praw emerytalnych oraz praw do innych świadczeń przysługującym żołnierzom zawodowym reguluje ustawa z dnia z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. W niniejszej ustawie zasady dotyczące nabycia praw emerytalnych uzależnione są od daty, z którą łączy się pierwsze powołanie do służby. I tak: stare zasady dotyczą żołnierzy, którzy zostali zatrudnieni do 31 grudnia 2012 roku, natomiast żołnierze, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. podlegają nowym regulacjom.

 

Odpowiadając na Pańskie pytanie, jeżeli z datą 31.08.2013 roku, w której to podpisał Pan kontrakt na zawodową służbę wojskową, było Pana pierwsze powołanie do zawodowej służby wojskowej, to podlega Pan nowym regulacjom. Zgodnie  z nowymi przepisami ustawy, które obowiązują od stycznia 2013 r., prawo do emerytury żołnierze zyskują po odsłużeniu minimum 25 lat i ukończeniu wieku 55 lat. W ich przypadku emerytura wynosi 60 procent podstawy wymiaru i wzrasta o 3 procenty z każdym kolejnym rokiem służby ponad 25 lat. Zgodnie z ustawą podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie żołnierza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez żołnierza. Od powyższej zasady został przewidziany wyjątek, bowiem prawo do emerytury na starych zasadach nabędą bądź nabyli żołnierze:

 

  1. pełniący służbę kandydacką w dniu 1 stycznia 2013 r., w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu służby kandydackiej;
  2. powołani do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed tym powołaniem pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r.

 

Zgodnie ze „starymi zasadami” emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim, z takim oto zastrzeżeniem, że do okresów służby wojskowej, od których uzależnione jest nabycie prawa do emerytury, zalicza się również okres urlopu wychowawczego w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata. Zasada ta nie dotyczy żołnierzy, którzy mają ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby wojskowej w Wojsku Polskim i okresów równorzędnych z tą służbą. „Jako równorzędne ze służbą wojskową w Wojsku Polskim traktuje się:

 

1) przypadające w czasie od dnia 1 września 1939 r. okresy:

 

a) działalności w ruchu oporu, z wyłączeniem tajnego nauczania,

b) służby w armiach sojuszniczych,

c) pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych żołnierzy;

 

2) okresy służby uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej”.

 

„Emerytura dla żołnierza, który został powołany do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby wojskowej i wzrasta według następujących zasad:

 

1. O 2,6% podstawy wymiaru – za każdy dalszy rok tej służby oraz za każdy dalszy rok tej służby w trakcie urlopu wychowawczego o 2,6% podstawy wymiaru – za każdy rok urlopu wychowawczego, nie więcej jednak niż łącznie 3 lata bądź o 0,7% podstawy wymiaru – za każdy rok urlopu wychowawczego powyżej 3 lat.

2. O 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:

a) w składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych,
b) w składzie załóg okrętów podwodnych,
c) w charakterze nurków i płetwonurków,
d) w zwalczaniu fizycznym terroryzmu.
3. O 1% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:
a) w składzie personelu latającego na pozostałych samolotach i śmigłowcach,
b) w składzie załóg nawodnych wojskowych jednostek pływających,

c) w charakterze skoczków spadochronowych i saperów,

d) w służbie wywiadowczej za granicą,
e) w oddziałach specjalnych.

4. O 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych.

5. Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby uwzględniane przy nabyciu prawa do emerytury policyjnej, emeryturę podwyższa się na zasadach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

6. Emeryturę podwyższa się o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + IV =

»Podobne materiały

Czy studium nauczycielskie można wliczyć do stażu pracy?

W 1980 r. ukończyłam studium nauczycielskie na kierunku wychowanie wczesnoszkolne. W 1987 r. uzyskałam tytuł magistra fizyki (studia odbywałam zaocznie). Koleżanka ze studium kilka lat później ukończyła trzyletnie uzupełniające studia magisterskie. ZUS zaliczył jej do okresu pracy dwa lata

 

Nabycie praw do emerytury podczas świadczenia rehabilitacyjnego

Od maja mam przyznane przez ZUS świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy, od 20 września mam prawo do emerytury. Jak mam się zachować? Czy złożyć wniosek o emeryturę we wrześniu, czy czekać na zamknięcie świadczenia rehabilitacyjnego do listopada? Wybrać świadczenie rehabilitacyjne czy emeryturę?

 

Czy należy się odprawa emerytalna przy likwidacji stanowiska pracy

W ubiegłym roku nabyłem prawa do emerytury. W tym roku pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W związku z powyższym wystąpiłem do ZUS-u o przyznanie świadczenia emerytalnego. Będę musiał dostarczyć świadectwo pracy od o

 

Wypłata niemieckiej emerytury w Polsce

Jestem Polką, ale od przeszło 40 lat mieszkam w Niemczech i mam tylko niemieckie obywatelstwo. Jestem wdową, otrzymuję emeryturę swoją i po mężu. Chciałabym wrócić na stałe do Polski. Jak i w jakiej walucie przeliczono by mi emeryturę? Czy mogę mieć w Polsce zameldowanie?

 

Zakończenie pracy dyrektora szkoły i przejście na emeryturę

Chcę przejść na emeryturę z końcem roku szkolnego. Będę miała 40 lat pracy pedagogicznej. Jestem dyrektorem szkoły i wtedy kończy mi się kadencja. Nie będę już startowała w następnym konkursie. Moja szkoła jest bardzo mała. Będzie mniej oddziałów. Czy mogę skorzystać finansowo z tej sytuacji? Kiedy

 

Pobyt za granicą a emerytura z Polski

Mieszkam za granicą, a dokładnie w Anglii, mam 64 lata i przyznaną emeryturę w Polsce – ale wstrzymaną, bo przy składaniu wniosku o nią ujawniłam, że pracuję. Od kilku lat z powodu stanu zdrowia pracuję tylko po kilka godzin, syn pomaga mi się utrzymać, a i tak ledwo starcza mi pieniędzy. Emer

 

Wcześniejsza emerytura kolejowa

Urodziłem się w lutym 1957 r. Ukończyłem 60 lat. Pracę na PKP podjąłem w 1976 r. i trwa ona nadal. W tym czasie odbyłem dwuletnią służbę wojskową. Czy w związku z wchodzącymi od października 2017 r.* zmianami w ustawie emerytalnej przysługuje mi prawo do wcześniejszej emerytury kolejowej w wieku 60

 

Druga emerytura dla wojskowego

Sprawa dotyczy drugiej emerytury. Jestem na emeryturze wojskowej. Pracowałam w pracy cywilnej 17 lat i 10 miesięcy i w służbie 18 lat i 2 miesiące , oraz wyliczony został kapitał początkowy. Czy otrzymam drugą emeryturę z ZUS-u, oczywiście jak będę miała 60 lat? Czy muszę dopracować do 20 lat składk

 

Emerytura w kwocie zaliczkowej

Mam 61 lat. Otrzymałam emeryturę polska w kwocie zaliczkowej ustaloną wyłącznie na podstawie kapitału początkowego. Wypłata emerytury jest zawieszona, gdyż kontynuuję zatrudnienie w Szwajcarii. W Szwajcarii wiek emerytalny dla kobiet to 64 lata. Czy to oznacza, że przez 3 lata nie będę miała prawa d

 

Pobieranie emerytury polskiej i amerykańskiej

Moje pytanie dotyczy kwestii pobierania emerytury polskiej i amerykańskiej. Dawno temu mój mąż otrzymał od rodziców gospodarstwo rolne i ubezpieczył się w KRUS-ie. Prawie 20 lat temu mąż wyjechał do pracy w USA, gdzie pracował legalnie (ponad 15 lat), uzyskał obywatelstwo i nabył uprawnienia do emer

 

Powrót do Polski niemieckiego emeryta

Jestem emerytką, pobieram niemiecką emeryturę (Altersrente) od 11 lat. Od 1988 r. jestem w Niemczech, mam podwójne obywatelstwo. Zamierzam opuścić Niemcy i wrócić do Polski. Jak będzie przeliczona moja emerytura po powrocie? Mam po 20 lat pracy w obu krajach. Co z adresem zameldowania?

 

Prawo do emerytury pomostowej z art. 49 ustawy

W czerwcu kończę 60 lat. Mój staż pracy to 35,5 roku, w tym 26 lat i 4 miesiące przed 1 stycznia 2009 r. Od 1.09.1981 r. do 15.12.1997 r. pracowałem w szkole i w kuratorium oświaty na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych. Od 13.01.1999 r. po dzień dzisiejszy pracuję w samorządzie gminn

 

Emerytura dla osoby samozatrudnionej w Wielkiej Brytanii

Niedługo kończę 60 lat i chcę złożyć wniosek o emeryturę w Polsce, gdzie mam przepracowane ok. 25 lat. Od dawna mieszkam w UK i pracuję tu na zasadzie samozatrudnienia, nadal jestem jednak zameldowana w Polsce na stałe. Jakie dokumenty, gdzie i kiedy powinnam złożyć, by dostać emeryturę?

 

Praca na kolei, warunki szkodliwe a wysokość emerytury

Mam 62 lata i po 41 latach rozwiązałem umowę o pracę na PKP w ramach tzw. programu dobrowolnych odejść, z przyczyn niedotyczących pracownika*. Byłem członkiem OFE. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim. Proszę o odpowiedź na kilka pytań: Czy to prawda, że mam już prawo do emerytury pod warunkiem zr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »