.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kiedy będę uprawniony do emerytury jako żołnierz?

W 2006 roku zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej. Od 2007 roku kontynuowałem służbę jako żołnierz nadterminowej służby wojskowej, po czym na swój wniosek zostałem przeniesiony do rezerwy. 31.08.2013 roku podpisałem kontrakt na zawodową służbę wojskową i służę do dziś. Kiedy będę uprawniony do emerytury jako żołnierz? Czy po 15 latach, czy w wieku 55 lat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kiedy będę uprawniony do emerytury jako żołnierz?

Fot. Fotolia

Nabycie praw emerytalnych przez żołnierza zawodowego

Nabycie praw emerytalnych oraz praw do innych świadczeń przysługującym żołnierzom zawodowym reguluje ustawa z dnia z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. W niniejszej ustawie zasady dotyczące nabycia praw emerytalnych uzależnione są od daty, z którą łączy się pierwsze powołanie do służby. I tak: stare zasady dotyczą żołnierzy, którzy zostali zatrudnieni do 31 grudnia 2012 roku, natomiast żołnierze, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. podlegają nowym regulacjom.

Prawo do emerytury wojskowej na starych zasadach

Odpowiadając na Pańskie pytanie, jeżeli z datą 31.08.2013 roku, w której to podpisał Pan kontrakt na zawodową służbę wojskową, było Pana pierwsze powołanie do zawodowej służby wojskowej, to podlega Pan nowym regulacjom. Zgodnie  z nowymi przepisami ustawy, które obowiązują od stycznia 2013 r., prawo do emerytury żołnierze zyskują po odsłużeniu minimum 25 lat i ukończeniu wieku 55 lat. W ich przypadku emerytura wynosi 60 procent podstawy wymiaru i wzrasta o 3 procenty z każdym kolejnym rokiem służby ponad 25 lat. Zgodnie z ustawą podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie żołnierza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez żołnierza. Od powyższej zasady został przewidziany wyjątek, bowiem prawo do emerytury na starych zasadach nabędą bądź nabyli żołnierze:

 

  1. pełniący służbę kandydacką w dniu 1 stycznia 2013 r., w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu służby kandydackiej;
  2. powołani do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed tym powołaniem pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r.

 

Zgodnie ze „starymi zasadami” emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim, z takim oto zastrzeżeniem, że do okresów służby wojskowej, od których uzależnione jest nabycie prawa do emerytury, zalicza się również okres urlopu wychowawczego w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata.Zasada ta nie dotyczy żołnierzy, którzy mają ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby wojskowej w Wojsku Polskim i okresów równorzędnych z tą służbą. „Jako równorzędne ze służbą wojskową w Wojsku Polskim traktuje się:

 

1) przypadające w czasie od dnia 1 września 1939 r. okresy:

 

a) działalności w ruchu oporu, z wyłączeniem tajnego nauczania,

b) służby w armiach sojuszniczych,

c) pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych żołnierzy;

 

2) okresy służby uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Powołanie do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. a emerytura

„Emerytura dla żołnierza, który został powołany do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby wojskowej i wzrasta według następujących zasad:

 

1. O 2,6% podstawy wymiaru – za każdy dalszy rok tej służby oraz za każdy dalszy rok tej służby w trakcie urlopu wychowawczego o 2,6% podstawy wymiaru – za każdy rok urlopu wychowawczego, nie więcej jednak niż łącznie 3 lata bądź o 0,7% podstawy wymiaru – za każdy rok urlopu wychowawczego powyżej 3 lat.

2. O 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:

a) w składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych,
b) w składzie załóg okrętów podwodnych,
c) w charakterze nurków i płetwonurków,
d) w zwalczaniu fizycznym terroryzmu.
3. O 1% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:
a) w składzie personelu latającego na pozostałych samolotach i śmigłowcach,
b) w składzie załóg nawodnych wojskowych jednostek pływających,

c) w charakterze skoczków spadochronowych i saperów,

d) w służbie wywiadowczej za granicą,
e) w oddziałach specjalnych.

4. O 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych.

5. Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby uwzględniane przy nabyciu prawa do emerytury policyjnej, emeryturę podwyższa się na zasadach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

6. Emeryturę podwyższa się o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako radca prawny pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom. Interesuje się prawem rodzinnym, spadkowym, prawem pracy, spółdzielczym, mieszkaniowym, a także prawem karnym. Prowadzi własną kancelarię prawną w Suwałkach, a prywatnie pasjonuje się kuchnią, dekoracją wnętrz oraz poznawaniem nowych krajobrazów.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu